DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Vzpomínka na P.Otakara Holuba
                              
 
 
  V  PONDĚLÍ  3.BŘEZNA  2014  
  BY  OSLAVIL  
  P. OTAKAR  HOLUB  
  100 LET  
 
   
   
  

 Vzpomínka  na  P. Otakara  Holuba  .

  Co  se  vybudovalo  a  opravilo za  P. Holuba   .  

Narodil  se  3.března 1914  v Trnavě  u  Zlína. Po  vystudování  kněžského  semináře  byl  vysvěcen  na  kněze  5.července 1939. V neděli  dopoledne  9.července 1939  měl v rodné  dědině  primiční  mši  svatou. Ten  den  byl  pro  něho  i  smutný  odpoledne  pochovával  svoji  matku  Amálii Holubovou  která  zemřela  7.července 1939  ve  věku  58 let.

 

Jeho  první  působiště  po  vysvěcení  byl  Brodek  u  Prostějova. Od  1.května 1942  nastoupil  ve  Vracově  jako  kaplan, do  1.září 1946.

 

Od  1.září 1946  byl    P.Otakar  Holub  ustanoven  jako  kaplan  z Vracova  do  Ostrožské  Nové  Vsi.

Nastoupil  v sobotu  7.září 1946. Před  ním  byl  zde  v Ostrožské  Nové  Vsi  kaplan   Josef  Halaška.

 

V letech  1948 - 1949  došlo  k velkým  úpravám  v kostele  díky  budovatelskému  úsilí  kaplana  Otakara  Holuba, byla  postavena  nová  sakristie, pořízena  nová  dlažba, lavice, Boží  hrob, oltář svatého Jana  Nepomuckého  a  vymalování  kostela. To  už  Mořic  Luska  pouze  přihlížel  budovatelskému  úsilí  Otakara Holuba  a řady  aktivních  a  obětavých  farníků. Kostel  byl  připraven  na  primicie  P. Františka  Bedřicha  Smištíka ( 3.7.1949) a  P. Václava  Straky (10.7.1949)

Na  Slavnost  Božího  Těla  16.června 1949  byl  čten  první  pastýřský  list. Vláda  jej  velmi  přísně  stíhala, ač  tam  opravdu  nebylo  nic  protistátního, kaplan  Holub  vyšetřován  od  trestních  sankcí  bylo  upuštěno.

 

Dne  28.července 1949  umírá  zdejší  pan  farář, čestný  kanovník  P. Mořic  Luska  který  měl  81 let.

Duchovním  správcem  zdejší  farnosti  byl  jmenován  z rozhodnutí  pana  arcibiskupa

ThDr. Josefa  Karla  Matochy  zdejší  kaplan  P. Otakar  Holub  od  1.srpna 1949.

 

V srpnu  1955  byl  upraven  boční  vchod  do  kostela. Od  té  doby  byl  kostel  otevřen  po  celý  den.

Koncem  ledna 1959  navštívil  naši  obec  ministr  zdravotnictví  měl  veřejný  projev  na  Lidovém  domě. Po  projevu  byla  beseda  na  MNV  byl  tam  pozván  i  zdejší  duchovní  správce. Pan  ministr  přislíbil  200 kusů  Božích  cest, které  začátkem  měsíce  byly  doručeny  farnímu  úřadu.

 

Od  duna 1961  průvod  do  polí: o  svatém  Marku  a  křížových  dnech  jakož  i  oslava  Božího  Těla  dle  státní  dohody  s COT  v Uherském  Hradišti  byly  dovoleny  jen  v kostelní  zahradě. Od  té  doby  na  Boží  Tělo  byly  oltáře  postaveny  v kostelní  zahradě  vyšlo  se  hlavními  dveřmi  do  kostelní  zahrady  a  po  skončení  oslav  rovněž  tak  se  vraceli  do  kostela  po  církevní  půdě, jak  bylo  dovoleno.

 

5.července 1964  oslavil  zdejší  duchovní  správce  P. Holub  své  25 kněžství, kázal  tehdy  zdejší  rodák  P. Ludvík  Červenák ( duchovní  správce  v Slavkově  u  Opavy). Novovešťané  ukázali  jak  si  váží  kněze  a  jeho  práci  ve  farnosti. Dostál  od  věřících  pacifikál, rochetu, albu, ornát, pluviál, štolu  a  cingulum.

 

Na  štědrý  den  1964  při  výzdobě  posledního  oltáře  u  svatého  Jána  Nepomuckého  nešťastně  spadl  P. Holub  z oltáře  a  zlomil  si  na  dvou   místech  levou  ruku. Z JZD  jej  ochotně  zavezli  do  nemocnice, o  3 hod. odpoledne  se  dostál  na  operaci (úraz  se  stál  11:20 hod.). O  6 hod. večer  se  probral  z narkose, o  9 hod. večer  byl  na  revers  propuštěn  z nemocnice  a  půlnoční  mše  byla.

22.ledna 1965  mu  byla  sňata  sádra  a  od  té  doby  chodil  na  rehabilitaci  do  nemocnice  v  Uh. Hradišti, povinnosti  své  stále  plnil  jak  v kostele  tak  i  ve  škole.

 

16.ledna 1965  přišla  nová  rána, jeho  neteř  Vlasta  Hrušková (osmnáctiletá), která  vlastně  vyrůstala  na  novoveské  faře, při  svatbě  své  sestry  Františky, tragicky  zahynula  při  auto  nehodě  u  Březí  u  Mikulova.

 

V březnu  1965  začíná  zavedení  nových  Liturgických  předpisů  a  zavedení  mateřštiny  do  liturgie.

1965  v kostele  byla  oprava  malby, koberce, vymalovány  obě  sakristie, chodba  na  kůr  a  očištěn  Boží  hrob.

V  roce  1966  v červenci  byla  opravena  střecha  na  farní  budově. Vyměnili  se  některé  trámy  a  latě. V kostele  ten  rok  1966  bylo  pořízeno  nového  čalounění  do  lavic, řídící  stůl  u  sedesu  (křeslo pro kněze)  pro  bohoslužby  slova, obětní  stůl  a  mnoho  malých  oprav.

 

Během  dubna, května, června v roce 1967  provedena  úprava  fary  před  i  vzad. Nová  zahrádka, 

vybudován  tratuár (u silnice MNV) svedeny  rýny, vzadu  provedena  omítka  fasády  a  vybudován  balkon.

V neděli  2.července  1967  byl  pohřeb  v Mistříně  krajana  a  spolužák  z rodné  Trnavy  u  Zlína  P.Jana  Vitovského (vysvěcen 1939). Celebroval  pan  kanovník  P. Josef  Vrana  z Olomouce, kázal  P. Holub.

Farní  úřad, Nej. Kap. Konzistoř  v Olomouci  a  ONV  v Uherském  Hradišti,  církevní  oddělení  dává  souhlas, aby  ze  stodoly  a  půl  zahrady  bylo  na  žádost  MNV  vystaveno  kino. Na  podzim  po  sklizni  úrody  se  začne  pracovat.

 

Ten  rok  1968  jsme  se  rozhodli  se  souhlasem  nadřízených  úřadů  církevních  i  státních  úřadů  vybudoval  finanční  fond  na  opravu  našeho  kostela  z venčí  v roce  1969.

Začátkem  roku  1968  se  začala  bourat  farská  stodola  a  na  jejím  místě  a  6 arech  farské  zahrady  bude  moderní  kino  se  souhlasem  církevních  i  státních  úřadů. Faře  zůstává  zahrada  ve  výměře  6 arů.

V neděli  16.června 1968  na  Boží  Tělo  průvod  jde  z kostela  přes  dědinu, 1.oltář  v kapličce (zvonice)  průvod  pokračuje  po  novém  chodníku  okolo  fary, 2.oltář  u  Váverků, 3.oltář  u  Blažků  dále  se  pokračovalo  kolem  pošty  novou  ulicí  na  Láň, 4.oltář  u  Konečných  a  šlo  se  do  kostela. Jedni  byli  spokojeni, druzí  reptali. Už  takovou  trať  nikdy  nedělejte, je  příliš  dlouhá.

3.prosince 1968  dává  farní  úřad  výpověď  Státní  spořitelně  v jednatelství  Ostrožská  Nová  Ves  z   farní  budovy, neboť  tuto  místnost  potřebujeme  pro  náboženské  účely. Státní  spořitelna  v Uh. Hradišti  nechce  místnost  vyklidit, utrpení  začíná. Na  Silvestra 1968  farníci  odjíždí  pod  vedením  sl. Ludmile  Holčíkové (hospodyně  na  zdejší  faře) autobusem  v 18 hodin  na  půlnoční  mši  svatou  na  posvátný  Hostýn.

 

Na  opravu  kostela  se  vybralo  59700,- Kčs. Bylo  zakoupeno  nové  lešení  na  opravu  kostela  z venčí  v hodnotě  26000,- Kčs. V roce  1969  s pomocí  Boží  a  ochotou  a  obětavostí  lidu  božího  chceme  pořídit  tento  rok  1969  dva  nové  zvony  a  opravit  kostel  z venku. Kéž  se  to  podaří, materiál  máme.

15.dubna 1969  odevzdalo  JZD  Ostr. Nová  Ves  farnímu  na  zvony  úřadu  dar  10 000,- Kč. Farní  úřad  zaslal  představenstvu  a  členům  JZD  děkovný  dopis.

15.května 1969  se  poprvé  sešli  brigádníci, aby  započali  s opravou  kostela. Sekala  se  zvětralá  malba  nad  betonovými  čtverci  do  výše  1 metru. Uvnitř  kostela  se  osekávala  provlhlá  omítka.

2.června 1969  se  začalo  stavět  lešení  kolem  kostela. Práce  řídil  pan  František  Zalubil (palír), vedoucí  stavební  skupiny  JZD  Ostr. Nová  Ves. Denně  přicházejí  brigádníci, takže  jsme  v rekordním  čase  postavili  lešení  na  věž  a  kolem  půli  kostela. Nastoupili  kostelní  zedníci, celou  omítku  vypačekovali  a  nastalo  líčení  kostela  podle  nejmodernějších  směrnic (nikoliv  stříkání). Přitom  byly  opraveny  a  natírány  rýny, okenice  natíral  každý, kdo  tomu  trochu  rozumněl.

 

V neděli  15.června 1969  byla  Pouť  novoveské  farnosti  v rámci  děkanátu  Uh. Hradiště  na  Velehradě  k oslavě  1100 letého  výročí  úmrtí  svatého  Cyrila  v Římě. Zúčastnilo  se  jí  asi  1500 farníků, krojovaná  mládež  a  krojovaná  hudba (vzali  nějaké  peníze, ale  slíbili  brigádu  při  opravě  kostela). Hudba  hrála  při  mši  svaté  na  Velehradě. Poutníky  vozil  autobus  ČSAD  a  autobus  našeho  JZD, který  trasu  projel  7krát. Z naší  farnosti  byla  největší  účast.

Ve  čtvrtek  31.července 1969  jsme  shazovali  poslední  zbytky  lešení  kolem  kostela. Večer  jsme  sedli  do  trávy  a  prožívali  úžasnou  radost, že  tak  v rekordním  čase  a  bez  nejmenší  nehody  jsme  opravili  kostel. Přijel  z Památkového  úřadu  Dr. Jirků, velmi  spokojen  odhadl  práci  na  450 000,-Kčs. Naše  radost  veliká, vždyť  práce  se  konala  brigádnicky.

Poněvadž  byl  velký  zájem  o  dřevo  z lešení, rozhodli  jsme  se  po  krátké  úvaze  vymalovat  kostel  a  hned  se  začalo  stavět  lešení  v kostele.

V neděli  3.srpna 1969  už  stálo  půl  kostela  v lešení, kdy  hrubá  mše  svatá  doprovázena  bigbítovou  skupinou  z Uh. Brodu  byla  obětována: Za + zakladatele, funkcionáře  a  členy ČSL  Ostr. Nové  Vsi  a  Chylic. Strana  ČSL  slavila  50 let  od  založení. Vedení  strany  se  nad  tím  velmi  pohoršilo, že  v kostele  stojí  lešení!  Malá  nepříjemnost, ale  dovede  vzít  chuť  a  rozlet  v práci. Proto  duchovní  správce  odmítl  dát  do  tisku  zprávu, že  ČSL  v Ostr. Nové  Vsi  opravuje  kostel!  Kostel  opravuje  Boží  lid, zde  není  žádných  straníků, všichni  jsme  bratři  a  sestry  v Kristu  a  všichni  jsme  si  rovni.

Postavilo  se  lešení, návrh  na  malbu  vypracoval  pan  mistr  Penáž, akad.malíř  a  grafik  z Hřivnova  Újezdu, okr. Gottwaldov. S jeho  návrhy  nesouhlasil  Památkový  úřad  ani  církevní  úřad. Tak  jsme  upadli  v nemilost  u  obou. Byl  vybourán  hlavní  oltář, upraveno  pozadí  hlavního  oltáře, vybudován  obětní  stůl, upraveny  oba  boční  oltáře(Panny  Marie, bičování). Úpravu  elektrizace  prováděl  brigádnicky  strýček  Jan  Trávníček z Obecnic. Bylo  položeno  elektrické  vedení  na  nové  2 zvony. Očištění  kostela  od  původní  malby  bylo  velmi  namáhavé, ale  brigádníků  se  sešlo  velmi  mnoho. 3 týdny  trvala  příprava  kostela  po  provedení  pačokování  klenby  chrámovými  zedníky.V  úterý  2.září 1969  se  začalo  malovat  a  za  týden  byl  kostel  vymalován, lépe  řečeno  vytónován, dílo  se  podařilo, materiál  kupoval  duchovní  správce  a  malíři  vymalovali  kostel  za  6600,- Kčs.  a  někteří  ještě  peníze  vrátili  Díky  vám  chlapci.

Koncem  října 1969  jsme  se  rozhodli  vybudovat  vzdušník  kolem  kostela  s napojením  na  moravní  kanál. Brigádníků  přišlo  mnoho, hlavně  z řad  hudebníků  a  v rekordním  čase  byl  vzdušník  vybudován. Spolkl  97 metráků  cementu, 20 m³  písku  a  štěrku. Hned  jsme  se  pustili  do  dláždění  kolem  kostela, ale  brzy, začátkem  prosince  udeřila  zima  a  zamrzli  jsme  a  práce  stojí. Krátce  před  svátky  vánočními  přijeli  páni  z kamenoprůmyslu  z Kroměříže  obkládat  obětní  stůl. Práce  nadlidská, všechno  nám  mrzlo, ale  přece  na  vánoce  jsme  měli  obětní  stůl  obložen. Budeme  se  těšit  na  jaro 1970, abychom  mohli  v práci  pokračovat.

 

Na  rok  1970  bylo  naplánováno  vykonat, zvony, svátost  biřmování  a  dokončit  vnitřní  opravy  kostela. Ve  středu  1.dubna 1970  jsme  začali  stříhat  měděný  materiál  na  nové  zvony. Začali  jsme  s obkládáním  tak  zvaného  soklu  mramorovými  deskami. Přitom  obkládáme  boční  oltáře  a  schody  pod  svatostánkem. Obkládá  místní  farník  pan  Ferdinand  Vymazal  z Chylic. Pan  Uhlíř  z města  služeb  Uh. Hradiště  provádí  nátěr  soch, kazatelny  a  oltářů. Pan  Vitek  Martiňák, štukatér  z Uh. Hradiště  upravil  boční  oltář  bičování. Ing. Dr. Jan  Hladký  akad. malíř  u  Uh. Hradiště  provádí  opravu  obrazu  svatého  Václava.

Ve  úterý  19.května 1970  přišel  telegram  z Vel. Meziříčí, okr. Ždár. N / Saz.  Ihned  pošlete  materiál . Místní  JZD  dalo  ochotně  vůz  Tatru 111. Odpoledne  chlapci  naložili  materiál (měď  a  cín) a  ráno  ve  středu  20.května  řidič  Franta  Kotačka  s hospodyní  sl. Lud. Holčíkovou  se  vydali  na  cestu  do  Martinic.

V pátek  29.května 1970  odjeli  do  Martinic  osobním  autem  řízeným  sl. Lud. Holčíkovou  dva  brigádníci  František  Smištík  a   Zdenek  Jurásek (fotograf). Ten  den  byla  zakopána  forma  do  země  a  upěchována. V sobotu  30.května 1970  byl  zvon svatá  Ludmila  odlit. Vše  je  natočeno.

V pondělí  1.června 1970  ve  4 ráno  odjeli  brigádníci  do  Martinic  na  vykopání  a  broušení  zvonu. Za  týden  v pondělí  8.června 1970  odjíždí  druhá  brigáda  do  Martinic  u  Vel. Meziříčí  k vykopání  druhého  zvonu  jménem  svatý  Václav  o  váze  1250 kg.  Husarský  kousek  vykonal  Josef  Zajíc, protloukání  hlavy  zvonu  trvá  3 hodiny  a  on  svým  nářadím (ostrým  majzlem  a  20kg. kladivem) byl  hotov  za  15 minut. Dobré  dílo  se  podařilo  s pomocí  Boží  a  pomocí  brigádníků. Díky  Vám  přátelé! V 20:30 hodin  jsme  byli  doma.

Ve  středu  24.června 1970  byla  kolaudace  zvonů   svaté  Ludmile  a  svatého  Václava  za  přítomnosti  arcib. kolaudátora  pana  J. Dobrodínského  z Pelhřimova. Kolaudace  dopadla  výborně.

Ve  čtvrtek  8.července 1970  dovezli  jsme  domů  z Martinic  naše  2 nové  zvony ( Václav  o  váze  1190kg. ladění e1  a  Ludmila  o  váze  650kg. ladění  g1) trambusem  z JZD Ostr. Nové  Vsi, řídil  Franta  Šanák, řidič JZD. Vezli  jsme  zvon  i  pro  Stříbrnice (70kg.). Domů  jsme  přijeli  o  10 hod. v noci  a  zvony  jsme  autojeřábem  z PREFY  z Ostr. Nové  Vsi  umístnili  v kostelní  zahradě. Radost  veliká. Máme  zvony!

V sobotu  1.srpna 1970  začala  devítitýdenní  výuka  810 přihlášených  biřmovanců. Vyučoval  místní  duchovní  správce P. Holub.

Od  čtvrtka 17.září  do  soboty  19.září 1970  se  konala  příprava  k sv. biřmování, kázal  a  celebroval  P. Aleš  Zlámal, provinciál  OFM  z  Cetechovic, zpovídalo  mnoho  kněží  z okolí.

V neděli  20.září 1970  se  udílelo  sv. biřmování  ve  3 kolech  se  mší  svatou 7:30 hod. kanovník  Otakar  Trtílek  kanovník  z Olomouce, homilii  místní  duch. správce, 10.hod. celebroval  s homilii  P. František  Adamec ze  Starého  Města  a  15 hod. celebroval  s homilii  P. Jan Pekárek, koop. z Uh. Hradiště. O  17 hod.  společné  zakončení  a  příchod  na  faru. Přítomen  od  rána  pan  místoděkan  P. Josef  Macík  ze  Stříbrnic, který  ochotně  vypomáhal. Všechno  se  ke  spokojenosti  vykonalo, dokumenty  ze  sv. biřmování jsou   uloženy  v  archivu.

Neděle  27.září 1970  Svatováclavské  hody, oslava  200leté  samostatné  farnosti  a  slavné  svěcení  zvonů. Koncelebrovaná  mše  svatá  duchovním  správcem  a  rodáků  P. Václav  Straka ( kázal) adm. z Tatenic  a  P. František  Smištík OFM  z Albrechtic (jemu  byl  zařízen  státní  souhlas), ostatní  rodáci  kněží  se  omluvili. Zvony  se  vezli  v průvodu  na  vozy  koňmi  od  JZD. Vezl  je  pan  Jan  Jurásek  z dědiny 47,  při  něm  jeli  na  koních  Josef  Konečný (kostelník), Franta  Hanáček  a  Franta  Botek (hasič), krojovaní  a  místní  dechovka. Zvony  světil  a  slavnostní  kázání  měl  vdp. Dr. Alois  Vašica, kanovník  z Valašského  Meziříčí. Slavnost  velkolepá, dokumentární  snímky  uloženy  v archívu.

Konstrukci  na  zvony, srdce, závěsy  a  elektrizaci  vyrobil  pan  František  Švéda, strojní  zámečník  v Kostelci  na  Hané, okr. Prostějov. Všechno  stálo  87 622,-Kčs.

 

Na  vánoce  1971  v kostele  v Božím  hrobě  byli  zhotoveny  nové  jesličky, pohyblivé  z hodinovým  programem  z magnetofonového  pásku  řízeno  se  staré  sakristie.

Ve  středu  29.března 1972  byly  zapůjčeny  MNV  Ostr. Nová  Ves  4 klíčky ( 1klíč  od  brány  do  zahrady, 1 dozický  klíč  od  dveří  na  kůr, 1 dozický  klíč  od  dveří  na  věž, 1 klíč  od  visacího  zámku  skříně  automatického  zvonění) za  účelem  zajištění  úkolů  vládního  nařízení  o  jednotném  systému  branné  výchovy  obyvatelstva  ČSSR. Klíče  jsou  uloženy  u  předsedy  MNV.

V neděli  4.března 1973  z naší  farnosti  se  zúčastnili  biskupského  svěcení  otce  Josefa  Vrany  kapitulního  vikáře  v Olomouci. Původně  měli  jet  autobusem, ale  v pátek  před  svěcením  nám  přišel  zákaz. Jelo  se  4 osobními  vozy  ve  kterých  jeli  i  mladí  krojovaní.

 

Ve  středu  20.března 1974  přijel  na  návštěvu  Otec  biskup  Josef  Vrana  s kancléřem  kanovníkem  Otakarem  Trtílkém  a  Dr. Aloisem  Vykopalem, soudním  znalcem  ohledně  vybudování  nové  fary  v kostelní  zahradě. Jednání  probíhalo  v přátelském  duchu  za  účasti  MNV, JZD  se  dostavit  nemohlo.

 

V měsíci  březen 1975  byla  do  farní  budovy  zaveden  městský  vodovod. Během  října 1975  bylo  ve  farní  budově  zařízeno  ústřední  topení.

 

Na  Velikonoční  neděli  18.dubna 1976  kázal  v našem  kostele  náš  jáhen  Josef  Botek  se  souhlasem  OCT  v Uh. Hradišti. Uvedl  se  pěkně  příjemným  přednesem  a  logic. kázáním. Na  ponejprv  všechno  zvládl  dobře.

V sobotu  26.června 1976  o  9 hodinách  bylo  v Olomouci  svěcení  7 jáhnů  na  kněze. Z naší  farnosti jely  2  autobusy  a  duchovní  správce P. Otakar  Holub  jel  vlastním  autem (řídila  hospodyně  Ludmila  Holčíková). 10:45 hodin  byl  konec. Účastníci  svěcení  byli  spokojeni. Udělali  si  pouť  na  svatý  Kopeček  u  Olomouce. Novosvěcenci  byli  pozváni  otcem  biskupem  na  oběd  a  s nimi  i  přítomni  duchovní  správcové  jejich  farností. Končilo  se  o  15 hodinách. Domů  jel  s námi  náš  novosvěcenec, stavili  jsme  se  na  Velehradě  u  hrobu  tatíčka  Stojana, jemu  poděkovat. Novosvěcenec  položil  na  jeho  hrob  kytici  květů, kterou  dostal  při  svěcení  a  kytici  položil  po  příjezdu  do  Ostrožské  Nové  Vsi  na  hrob  svého  otce, který  v mladém  věku  32 let  zemřel.

V sobotu  10.srpna 1976  byli  primicie P. Josefa  Botka. V 9:30 hodin  přijel  novokněz  autem  ke  kostelu  a  prošel  špalírem  družiček  k oltáři. Tam  ho  přivítal  duchovní  správce  farnosti  Otakar  Holub. Primičním  kazatelem  byl  zdejší  rodák  P. Antonín  Červenák, duchovní  správce  a  víceděkan  v Křenově  u  Svitav. Odpoledne  v 15 hodin  bylo  svátostné  požehnání  a  udílení  novokněžského  požehnání  přítomným  věřícím.

V neděli  2.září 1979  v 10 hodin  otec  biskup  Josef  Vrana  uděloval  svátost  biřmování  151 biřmovancům (13 biřmovanců  bylo z Ostr. Lhoty).

 

V březnu  1980  MNV  zboural  vchod  do  spořitelny (přístavek) a  místnost  po  20 letech  vrátil  farnímu  úřadu. Rovněž  byla  zbořena  zítka (nestojící  na  farní  půdě) a  farní  úřad  při té  příležitosti  zbořil  napříč  zahrady  starou  tzv. prádelnu  a  ve  spolupráci  z MNV  ze  chléva  vystavěl  novou  prádelnu. V sobotu  26.července 1980  jsme  začali  opravovat  malbu  v kostele  až  po  římsu  v chrámové  lodi. Opravu  ochotně  provádí  mistr  Josef  Botek  z Ostr. Nové  Vsi  který  celý  kostel  maloval  před  11 lety  podle  návrhu  akad. malíře  a  grafika  Františka  Penáže  z Hřivnova  Újezdec  u  Luhačovic.

V sobotu  25.října 1980  v 10 hodin  otec  biskup  Josef  Vrana  při  pastorační  návštěvě  v Ostr. Nové  Vsi  posvětil  nový  oltář. Koncelebrovál  rodák  P. Josef  Botek, duchovní  správce  z Mistříka  a  P. Stanislav  Mareček, duchovní  správce  z Uh. Hradiště  který  v homilii  vysvětlil  význam  oltáře  a  celého  svěcení. Otec  biskup  poděkoval  místnímu  duchovnímu  správci P. Otakaru  Holubovy, dětem  i  mládeži  kteří  se  zúčastnili  v krojích. Otec  biskup  byl  nad  míru  spokojen.

V sobotu  15.srpna 1981  byly  zelektrizovány  věžní  hodiny  a  dány  do  provozu. Elektrizaci  provedl  Kovopodnik  Bratislava, provozovna  Kunovice  pan  Vladimír  Dvořák.

 

V neděli  28.března 1982  zemřel  na  Moravci  v charitním  domě  novoveský  rodák  Pavel  Slezák, řeholní  bratr  Tovaryštva  Ježíšova. Narodil  se  16.června 1905  v Ostr. Nové  Vsi. Pohřeb  měl  v Ostr. Nové  Vsi  v sobotu  3.dubna 1982  v 10:30 hodin. Pohřbu  se  zúčastnilo  asi  20 kněží. Na  hřbitově  promluvil  otec  Pavlík, provinciál  S.J  a  do  hrobu  odevzdal  děkovný  list (dekret)  svatého  otce  Jana  Pavla II.  k 50sátému (zlatému) jubileu  řeholních  slibů  zemřelého.

V srpnu  1982  jsme  pořídili  novou  střechu  nad  hospodářskými  budovami. V zimě  se  střecha  pod  tíhou  sněhu  prolomila. Bylo  nutné  sundat  krytinu, odstranit  prohnilé  trámy, nahradit  novými. Tesařskou  práci  provedl  Josef  Konečný (kostelník) se  synem  Josefem, střechu  oplechoval  Franta  Galuška  klempíř, střechu  přikryl  Petr  Šišpera  pokrývač. Při  opravě  bylo  mnoho  brigádníků.

V pondělí  20.září 1982  jsme  začali  s přípravou  na  plynofikaci  fary. Začali  jsme  protloukat  zdi  pro  vedení  plynu. Zdi  mají  šířku  80 cm. 27.září 1982  přijeli  instalatéři  od  služeb  města  Uh. Hradiště, Pavel  Vrba (novovešťan)  a  Josef  Šesták, aby  provedli  instalaci  pro  plyn. V pátek  19.listopadu 1982  přijeli  plynaři, pustili  plyn  a  začali  jsme  topit  a  vařit.

 

Ve  dnech  20.června 1983 – 7.července 1983  byla  na  hřbitově  vybudována  kněžská  hrobka. Práci  provedly  Služby  při  MNV  v Ostr. Nové Vsi  nákladem  6783,- Kčs.

V neděli  30.října 1983  jsme  oslavili  odpoledne  ve  14 hodin  Památku  všech  zemřelých  v kostele  zvláštní  pobožností  a  po  ní  na  hřbitově  byly  slavnostně  uloženy  ostatky  10 kněží  do  nově  vybudované  kněžské  hrobky.

 

Ve  čtvrtek  1.března 1984  přijel  na  faru  otec  biskup  Josef  Vrana, administrátor  arcibiskupství  Olomouckého  v doprovodu  generálního  vikáře, rektora  Litoměřické  fakulty  a  poslance  severomoravského  kraje  Dr. Františka  Vymětala, aby  blahopřáli  P. Otakaru  Holubovi  k jeho  70 narozeninám. Otec  biskup  rovněž  odevzdal  jmenovanému  dekret, kterým  byl  jmenován  čestným  kanovníkem  Kroměřížské  kapituly. Přítomni  byli  OCT  pan  Alois  Dovrtěl  z Uherského  Hradiště, P. Stanislav  Mareček  z Uherského  Hradiště, pan  předseda  MNV  Antonín  Hráček, tajemník  MNV  Jaroslav  Řezáč  a  Josef  Holčík  vedoucí  služeb  při  MNV  v Ostrožské  Nové  Vsi.

V sobotu  3.března 1984  v 10 hodin  oslavil  své  70 narozeniny  P. Otakar  Holub  děkovnou  mší  svatou  za  účasti  svých  bratří  a  sester  a  Božího  lidu  z farnosti. Koncelebroval  P. Alois  Jemelka, duchovní  správce  z Ostrožské  Lhoty  a  P. František  Adamec, duchoví  správce  z Babic. Před  kostelem  a  potom  před  farou  vyhrávala  dechová  hudba  pod  vedením  Zdenka  Zalubila. Pohoštění  bylo  na  faře  a  u  Racka  pro  hudebníky  a  krojované.

V neděli  8.července 1984  oslavil  u  nás  v kostele  své  zlaté  kněžské  jubileum  zdejší  rodák  žijící  v Kněžském  domově  na  Moravci  pan  kanovník  Ludvík  Červenák  z Ostrožské  Nové  Vsi.

Ve  dnech  13.srpna 1984  až  18.srpna 1984  byla  provedena  oprava  dláždění  kolem  kostela.

V neděli  23.prosince 1984  vypomáhá  P.Otakar  Holub  při  zpovídání  v Uh. Ostrohu  od 15 hodin  do  20:30 hodin. Tam  se  zřejmě  psychicky  přetáhl  a  začal  churavět.Na  štědrý  den  polehával, ale  půlnoční  mši  svatou  sloužil  i  přes  svátky. Od  30.prosince 1984  do  6.ledna 1985  duchovní  správce  onemocněl. Zastupovali  ho  4 kněží, byly  3 pohřby  a  v sobotu  5.ledna 1985  2 svatby.Vypomáhali  P. Pavel  Ambroz  z Bílovic, kaplan, P. Jaroslav  Huslík  adm. z Bílovic  a  P. Jan  Žaluda  adm. Uh. Ostrohu. V úterý  1.ledna 1985  hrubou  mši  svatou  sloužil  P. Josef  Pastusan, děkan  z Hluku. Duchovní   správce  P. Otakar  Holub, chce  do  důchodu, otec  biskup  nesouhlasí. Byl  zde  na  návštěvě  v neděli  20.ledna 1985 ( z Velehradu)  s Dr. Františkem  Vymetalém, generálním  vikářem.

Ve  velikonočním  týdnu  ve  středu  10.dubna 1985  byla  pouť  duchovenstva  na  Velehradě  v rámci  1100 výročí  prvního  Moravského  arcibiskupa  Metoděje. Podle  tisku  a  televize  se  jí  zúčastnilo  přes  1000 kněží  z celého  ČSSR  v čele  s kardinálem  Františkem  Tomáškem, arcibiskupem  z Prahy. Zdejší  duchovní  správce  se  jí  nezúčastnil  pro  tělesnou  slabost.

V neděli  1.září 1985  odešel  na  důchod  dosavadní  duchovní  správce  čestní  kanovník P. Otakar  Holub  odstěhoval  se  z fary  a  bydlí  v Ostrožské  Nové  Vsi  v dědině 54. Novým  duchovním  správcem  Ostrožské  Nové  Vsi  je  P. Antonín  Kupka.

P. Otakar  Holub  nadále  slouží  mše  svaté  v místním  kostele  s novým  duchovním  správcem  P. Antonínem  Kupkou. K nástupci  se  P. Otakar  Holub  chová  velmi  taktně  a  bratrsky, srdečně.

 

V neděli  6.října 1985  náhle  ve  3 hodiny  ráno  zemřel  čestný  kanovník  P. Otakar  Holub  v domě  čp. 54 (u  Holčíků)  zaopatřen  svátostmi. Hnedka  ráno  byl  vyvěšen  černý  prapor  na  kostele.

Pohřeb  byl  10.října 1985  v 15.hodin  kolem  11:30 hodin  přivezli  rakev  z P. Otakarem  Holubem  a  rozezněli  se  všechny  zvony. Věřící  se  mohli  přijít  poklonit  k jeho  rakvi. Hlavním  celebrantem  na  pohřbu  byl  otec  biskup  Josef  Vrana  a  bylo  přítomno  kolem  70 kněží  a  velkého  množství  věřících.

Působil  zde  39 let  a  vykonal  pro  farnost  hodně. Vykonával  duchovní  službu  velmi  svědomitě  a  pečlivě. Dbál  vždy na  pořádek  a  řád  vnější  i  vnitřní. Kéž  mu  Pán  odmění  jeho  námahu, obětavost  modlitby  a  utrpení.

V závěti  se  obrací  na  farníky  následujícími  slovy:

Svou  duši  odevzdám  Pánu  Bohu, své  tělo  zemi, budiž  pochováno  ve  farnosti  kde  působím.

Své  farníky  prosím  za  odpuštění  jestli  jsem  jim  dal  někdy  špatný  příklad.

Dále  prosím  o   modlitbu  pro  mou duši. Vzpomínejte  na  mne  rádi  a  v dobrém,

vždyť  vás  měl  všechny  rád, i  když  jsem  byl  na  Vás  někdy  přísný.

Žijte  v lásce  jak  jsem  Vás  to  učil!

Ať  žije  Kristus  a  Maria.

 

  SVĚCENÍ  ZVONŮ  -  NEDĚLE  27.ZÁŘÍ 1970  
 
 
                                         
                                         
  OSLAVA  70 LET  -  P.OTAKARA  HOLUBA  
  SOBOTA  3. BŘEZNA  1984  
  TEN  DEN  BÝL  FAŠANK   
 
 
                                         
                                        
                                                                                                                                                                             

 

      VZPOMÍNKA  NA  P. OTAKARA  HOLUBA  

Dne  6. října 2O13  uplývá  28.let  od  smrti  dlouholetého  duchovního
správce  v  Ostrožské  Nové  Vsi  P. Otakara  Holuba.
Narodíl  se  3. března  1914  v  Trnavě  u  Zlína,  na  kněze  byl  vysvěcen
5. července  1939.  V  roce  1946  přišél  do  Ostrožské  Nové  Vsi  jako
kaplan  a  od  1.srpna  1949  zde  byl  administrátorem.
Dvakrát  zorganizovál  opravu  kostela,  pečovál  o  náboženský  rozvoj  
své  farnosti,  angažovál  se  v  životě  celé  obce.
Za  své  zásluhy  byl  jmenován  čestným  kanovníkem.  V  roce  1985
1. září  odešél  na  odpočinek,  ale  po  několika  týdnech  6. října  1985  
zemřel.  Býl  pohřben  na  novoveském  hřbitově.
V  roce  2008  byl  in  memoriam  jmenován  čestným  občanem 
Ostrožské  Nové  Vsi...
Pro  řadu novovešťanů a chyličanů  byl  velkou  autoritou  a nezapomenutelným duchovním  pastýřem…