Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Nedělní ohlášky

    19. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  11.SRPNA  2019  

Mše  svaté  v  tomto  týdnu  v  obvyklém  pořádku.

Ve  středu  14.srpna  2019  večerní  mše  svatá  nebude.  Stěhování  bude  ve  středu  nábytku

od  16:15 hodin.  Kdo  by  z  mužů  chtěl  pomoci  ať  přijdou  na  faru.

Úmysly  na  mše  svaté  i  v  tomto  týdnu  je  možné  po  mši  svaté  si  zapsat  v  sákristii.

Přihlášky  do  náboženství  odevzdejte  v  sákristii  nebo  na  faře.

Dary  na  kostel  z  pohřbu  +  paní  Hedvyky  Glácové  bylo  1 000,- Kč.

Členové  živého  růžence  věnovali  1 300,- Kč,

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

Ve  čtvrtek  15.srpna  2019  budu  mít  mši  svatou  v  Hroznové  Lhotě  přijedu  možná

o  minutku  později.

Využíjte  k  svaté  zpovědi  pondělí  a  úterý.

Příští  neděli  18.srpna  2019  bude  sbírka  na  opravy  naší  farnosti.

 

 

 

 

    18. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  4.SRPNA  2019  

  Liturgický  kalendář  

Úterý 6.srpna  2019    -  Svátek  Proměnění  Páně

Čtvrtek  8.srpna 2019   -  Památka  sv.Dominika, kněze

Pátek  9.srpna 2019     -  Svátek  sv.Terezie  Benedikty  od  Kříže, panny  a  mučednice

Sobota  10.srpna 2019  -  Svátek  sv.Vavřince, mučedníka

Neděle  11srpna 2019   -  19. Neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

V  úterý  6.srpna  2019  v  15:30 hod.  bude  pohřeb  + Hedviky  Glácové.

Večerní  mše  v  úterý  nebude.

Kdo  má  zájem  o  mše  svaté  može  se  zastavit  v  sákristii.

Ve  čtvrtek  8.srpna  2019  naštívím  nemocné, ale  je  potřeba  nahlásit.

Přihlášky  do  náboženství  jsou  v  kostele  na  stolečku.

Anny  z  farnosti  věnovali  na  kostel  3 000, - Kč.

Ze  sbírky  na  náš  kostel  se  vybralo  17 400, - Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

Děkuji  za  pomoc  na  faře.

 

 

 

 

    15. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  14.července  2019  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  15.července 2019   -  Památka  sv. Bonaventury, biskupa  a  učitele  církve

Neděle  21.července 2019  -  16.neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Příští  neděli  21.črvence 2019  bude  sbírka  na  oparavu  našeho  kostela.

Ve  čtvrtek  18.července  2019  bude  pohřeb  + Františka  Silnice  v  15:30 hodin.

 

 

 

 

    Slavnost  SESLÁNÍ  DUCHA  SVATÉHO  -  9.ČERVENCE  2019  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  10.června 2019   -  Památka  Panny  Marie, Matky  církve

Úterý  11.června 2019    -  Památka  svatého  Barnabáše, apoštola

Čtvrtek  13.června 2019  -  Svátek  Ježíše  Krista, nejvyššího a  věčného kněze

                             -  Památka  svatého  Antonína  z  Padovy, kněze  a  učitele  církve 

Neděle  16.června 2019   - Slavnost  NEJSVĚTĚJŠÍ  TROJICE

_______________________________________________________________________________

Ve  středu 12.června  2019  bude  v  18 hodin v kostele  vyučování  pro  děti  o  panu  Ježíši  Kristovy

a  mše  svatá  bude  v  18:30 hodin.

Příští  neděli  16.června  2019  hrubá  mše  svatá  nebude.

 

 

 

    4.NEDĚLE  VELIKONOČNÍ - NEDĚLE  DOBRÉHO  PASTÝŘE  12.KVĚTNA 2019  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  13.května 2019   -  Svátek  Panny  Marie  Fatimské

Úterý  14.května 2019    -  Svátek  svatého  Matěje, apoštola

Čtvrtek  16.května 2019   -  Svátek  sv. Jana Nepomuckého, kněze  a  mučedníka

Neděle  20.května  2018  -  5 .NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  

_______________________________________________________________________________

Dneska  v  neděli 12.května  2019  bude  v  18.hodin  májová  pobožnost  v  kostele.

Zítra  v  pondělí  13.května  2019  bude  v  15:30.hodin  pohřeb +  Anny  Juráskové.

Večerní  mše  svatá  zítra  v  pondělí  13.května  2019  nebude.

Ve  středu  15.května  2019  bude  v  18.hodin  příprava  dětí  na  první  svaté  přijímání

a  pak  v  18:30.hodin  bude  večerní  mše  svatá.

Z  pohřbu  rodina  věnovala  na  kostel  1 000,- Kč.

Postní  almužna  vynesla  pro  charitu  5 000,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

Příští  neděli  19.května 2019  bude  sbírka  na  oparavu  našeho  kostela.

 

 

 

    2.NEDĚLE  VELIKONOČNÍ - BOŽÍHO  MILOSRDENSTVÍ  -  28.DUBNA 2019  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  29.dubna 2019   -  Svátek  svaté  Kateřiny  Sienské, panny  a  učitelky  církve

Středa  1.května 2019   -  Svátek  svatého  Josefa, dělníka

Pátek   3.května 2019   - Svátek  svatého  Filipa  a  Jakuba, apoštolů

Sobota  4.května 2O19  - Svátek  svatého  Florián, patron  hasičů

Neděle  5.května 2019  -   3 .NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  

_______________________________________________________________________________

Ve  středu   1.května  2019  a  v  pátek  3.května  2019  navštívím  nemocné.

V  sobotu  4.května  2019  si  míní  vzit  Josef  Šidlo  ze  Strání  slečnu  Hanu  Horákovu  ze  Zlína.

Příští  neděli  5.května  2019  bude  májová  pobožnost  v 18 hodin  v  Chylicích.

 

 

 

    2. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  20.LEDNA  2019  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  21.ledna  2019  -  Památka  sv. Anežky  Římské, panny  a  mučednice

Čtvrtek  24.ledna  2019 -  Památka  sv. Františka  Saleského, biskupa  a  učitele  církve

Pátek  25.ledna  2019   -  Svátek  Obrácení  sv. Pavla, apoštola

Sobota  26.ledna  2019  -  Památka  sv. Timoteje  a  Tita, biskupa

Neděle  27.ledna  2019  -  3.neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

V  úterý  22.ledna  2019  a  ve  čtvrtek  24.ledna  2019  bude  mimořádně  mše  svatá

ráno  v  7 hodin.

Ve  čtvrtek  24.ledna  2019  nebudou  mít  náboženství  ve  škole  děti  3.třídy  až  5.třídy.

V  pátek  25.ledna  2019  ve  14:30 hodin  bude  pohřeb  + paní  Marie  Mléčkové.

V  pátek  25.ledna  2019  bude  v  19:30 hodin  příprava  na  biřmování.

 

 

 

 

 

    Svátek  Křtu  Páně  -  13.LEDNA 2019  

  Liturgický  kalendář  

Čtvrtek  17.ledna  2019  -  Památka  sv. Antonína, opata

Pátek  18.ledna  2019    -  Památka  Panny  Marie, Matky  jednoty  křesťanů

Neděle  20.ledna  2019  -  2.neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Ve  čtvrtek  17.ledna  2019  náboženství  nebude.

V  sobotu  19.ledna  2019  ranní  mše  svatá  nebude.

V letošním roce se vybralo   při  Tříkrálové  sbírce  88 528,- Kč. 

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

Příští  neděli  20.ledna 2019  bude  sbírka  na  oparavu  našeho  kostela.

Od  18.ledna  do  25.ledna  2019  je  Týden  modliteb  za  jednotu  křesťanů.

 

 

 

 

 

    Slavnost  ZJEVENÍ  PÁNĚ  -  6.LEDNA 2019  

  Liturgický  kalendář  

  Neděle  13.ledna  2019     - Svátek  Křtu  Páně   

_______________________________________________________________________________

V  pátek  11.ledna  2019  bude  v  19:30 hodin  příprava  na  biřmování.

 

 

 

 

    Slavnost  MATKY  BOŽÍ, PANNY  MARIE  -  1.LEDNA 2019  

Výroční  zpráva  za  rok  2018  

Pokřtěných  bylo  31 dětí,  pohřbených  bylo  18 zemřelích,  sezdané  byli  3 páry.

Na  začátku  roku  jsme  měli  250 000,- Kč.  teď  máme  562 000,- Kč.

Dělali  jsme  co  jsme  mohli,  chtěli  bysme  udělat  novou  eletriku

a  vymalovat  v  kostele. Opravit  by  potřebovál  i  náš  oltářní  obraz

svatého  Václava,  sochy  andělů  pod  ním  a  sochy  svatých  Cyrila  a  Metoděje

vedle  obrazu.  Jak  Pán  Bůh  dá.  Se  svými  nápady  se  obracejte  

na  členy  ER. a  PR.  i  když  nás  po  po  novém  roce  čekají  volby  do  ER.  a  PR.

Navrhujte  své  kandidáty.

 

 

 

 

    SVÁTEK  SVATÉ  RODINY  JEŽÍŠE, MARIE  A  JOSEFA   

      -  30.PROSINCE 2018       

  Liturgický  kalendář  

Úterý  1.ledna  2019     - Slavnost  MATKY  BOŽÍ, PANNY  MARIE   

Neděle  6.ledna  2019     - Slavnost  ZJEVENÍ  PÁNĚ   

_______________________________________________________________________________

Zítra  31.prosince  2018  po  mši  svaté  bude  pobožnost  na  závěr  roku.

Nejmenovaný  dárce  darovál  na  kostel  2 000,- Kč.

Vinaři  darovali  na  kostel  1 000,- Kč.  a  ze  křtin   darovali  1 000,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

Dneska  v  neděli 30.prosince  2018  bude  v  16 hodin  koncert  v  kostele.

V  sobotu  5.ledna  2019  bude  tříkrálová  sbírka  sraz  bude  v  8:45  hodin  v  kostele,

vedoucí  skupinek  ať  se  ve  čtvrtek  a  v  pátek  dostaví  na  obecním  úřadě

pro  průkazky  a  jiné.

Ve  středu  a  v  pátek  navštívím  nemocné.

 

 

 

 

    4. NEDĚLE  ADVENTNÍ  -  23.PROSINCE 2018   

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  24.prosince  2018   -  Štědrý  den

Úterý 25.prosince  2018     -  Slavnost  NAROZENÍ  PÁNĚ

Středa  26.prosince  2018   -  Svátek  svatého  Štěpána, prvomučedníka

Čtvrtek  27.prosince  2018  - Svátek  svatého  Jana, apoštola  a  evangelisty

Pátek  28.prosince  2018    - Svátek  svatých  Mláďátek, mučedníkú

Neděle  30.prosince  2018  - Svátek  Svaté  Rodiny  Ježíše, Marie  a  Josefa

_______________________________________________________________________________

Na  Štědrý  den  v  pondělí  24.prosince  2018  bude  mše  svatá  v  15 hodin

a  ve  24 hodin  půlnoční  mše  svatá.

Na  Slavnost  NAROZENÍ  PÁNĚ  bude  ranní  mše  svatá  v  7:30 hodin

a  hrubá  mše  svatá  bude  až  v  10:30 hodin.

Ve  středu  26.prosince  2018  na  svátek  svatého  Štěpána, prvomučedníka

budou  mše  svaté  jako  v  neděli  v  7:30 hodin  a  v  10 hodin.

 

 

 

 

    2. NEDĚLE  ADVENTNÍ  -  9.PROSINCE 2018   

  Liturgický  kalendář  

Čtvrtek  13.prosince  2018  - Památka  svaté  Lucie, panny  a  mučednice

Pátek  14.prosince 2018     - Památka  sv. Jana  od  Kříže, kněze  a  učitele  církve

Neděle  16.prosince  2018  - 3. NEDĚLE  ADVENTNÍ

_______________________________________________________________________________

Po  neděli  od  pondělí  do  pátku  budou  zase  ráno  v  7 hodin  roráty  tak  děti  příjděte.

V  pátek  14.prosince  2018  v  19:30 hodin  bude  v  kostele  příprava  na  biřmování.

Příští  neděli  16.prosince 2018  v  9:11 hodin  přivezou  Betlémské  světlo  skauti 

na  vlakové  nádraží  v  Ostrožské  Nové  Vsi.

 

 

 

    1. NEDĚLE  ADVENTNÍ  -  2.PROSINCE 2018   

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  3.prosince  2018   -  Památka  svatého  Františka  Xaverského

Čtvrtek  6.prosince  2018  - Slavnost  svatého  Mikuláše, biskupa

Pátek  7.prosince 2018     - Památka  sv. Ambrože, biskupa  a  učitele  církve

Sobota  8.prosince  2018  - Slavnost  PANNY  MARIE, POČATÉ  BEZ  POSKVRNY  PRVOTNÍHO  HŘÍCHU

Neděle  9.prosince  2018  - 2. NEDĚLE  ADVENTNÍ

_______________________________________________________________________________

Touto  nedělí  začíná  doba  adventní. Je  to  doba  usebranosti  a  radostného  očekávání 

narození  Vykupitele. 

Od  pondělí  3.prosince  2018  budou  ráno  roráty  v  7 hodin  od  pondělí  do  pátku

po  dobu  Adventní.

Ve  středu  5.prosince  2018  v  15 hodin  bude  pohřeb  + pana  Josefa  Červenáka.

V  pátek  7.prosince  2018  v  19:30 hodin  bude  v  kostele  příprava  na  biřmování.

 

 

 

    SLAVNOST  JEŽÍŠE  KRISTA  KRÁLE  -  25.LISTOPADU  2018  

  Liturgický  kalendář  

Pátek  30.listopadu 2018  - Svátek  svatého  Ondřeje, apoštola

Neděle  2.prosince  2018  -  1. NEDĚLE  ADVENTNÍ

_______________________________________________________________________________

Slavnost  JEŽÍŠE  KRISTA  KRÁLE  je  poslední  neděli  v  liturgickém  roce.

Zítra  v  pondělí  26.listopadu  2018  v  18 hodin  bude  na  faře  schůze  obou  farních  rad.

V  pátek  30.listopadu  2018  v  19:30 hodin  bude  v  kostele  příprava  na  biřmování.

Příští  neděli  2.prosince  2018  se  budou  žehnat  adventní  věnečky, které  si  přinesete  s  sebou.

 

 

 

 

    33. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  18.LISTOPADU  2018  

  Liturgický  kalendář  

Středa  21.listopadu   2018  -  Památka  Zasvěcení  Panny  Marie  v  Jeruzalémě

Čtvrtek  22.listopadu  2018  -  Památka  sv. Cecílie, panny  a  mučednice

Sobota  24.listopadu  2018  -  Památka  sv. Ondřeje  Dung - Laca, kněze  a  druhů  mučedníků 

Neděle  25.listopadu  2018  -  Slavnost  JEŽÍŠE  KRISTA  KRÁLE

______________________________________________________________________________

V  pondělí  19.listopadu  2018  a  v  úterý  20.listopadu  2018  mše  svaté  ještě  nebudou.

Od  středy  21.listopadu  2018  mše  svaté  už  budou  jako  obvykle.

 

 

 

 

    32. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  11.LISTOPADU  2018  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  12.listopadu   2018  -  Památka  sv. Josafata, biskupa  a  mučedníka

Úterý  13.listopadu  2018    -  Památka  sv. Anéžky  České, panny

Sobota  17.listopadu  2018  -  Památka  sv. Alžběty  Uherské, řeholnice 

Neděle  18.listopadu  2018  -  33. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Zítra  v  pondělí  12.listopadu  2018  mše  svatá  bude  ráno  v  7 hodin.

Pak  bude  mše  svatá  až  v  neděli  18.listopadu  2018  v  10:30 hodin,

ranní  mše  svaté  nebude.

Tento  týden  budu  na  dovolené  V  případě  pohřbu  se  můžete  obrátit  na  Polešovického 

pana  faráře  Jozefa  Červeňa

telefon  739  389  202  nebo  jeho  druhé  tel. číslo  je  + 421  908  579  134

nebo  kterého  koliv  pana  faráře.

Minulou  neděli  při  sbírce  na  Charitu  se  vybralo  v  kostele  14 000,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

 

 

    31. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  4.LISTOPADU  2018  

  Liturgický  kalendář  

Pátek  9.listopadu   2018    -  Svátek  Posvěcení  lateránské  baziliky

Sobota  10.listopadu  2018  -  Památka  sv. Lva  Velikého, papeže  a  učitele  církve 

Neděle  11.listopadu  2018  -  32. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Zítra  v  pondělí  5.listopadu  2018  večerní  mše  svatá  nebude.

 

 

 

 

    30. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  28.října  2018  

  Liturgický  kalendář  

Středa  31.října   2018     -  Památka  sv. Wolfanga, biskupa 

Čtvrtek  1.listopadu   2018 - Slavnost  VŠECH  SVATÝCH 

Pátek  2.listopadu  2018   -  Vzpomínka  NA  VŠECHNY  VĚRNÉ  ZEMŘELÉ 

Neděle  4.listopadu  2018  -  31. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Zítra  v  pondělí  29.října  2018  mše  svatá  nebude  a  večerní  mše  svaté  budou  už  v  17.hodin.

Nemocné  z  farnosti  navštívím  ve  středu  31.října 2018  a  v  pátek  2.listopadu  2018.

V  pátek  2.listopadu  2018  bude  v  19:30 hodin  přípava  na  biřmování.

Příští  neděli  4.listopadu  2018  bude  sbírka  na  Charitu.

 

 

 

 

    29. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  21.října  2018  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  22.října   2018  -  Památka  sv. Jana  Pavla  II. , papeže 

Úterý  23.října   2018  -  Památka  sv. Jana  Kapistránského, kněze 

Středa  24.října  2018  -  Památka  sv. Antonína  Marie  Klareta, biskupa 

Neděle  28.října  2018  -  30. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Dneska  v  neděli  21.října  2018  bude  v  16.hodin  v  Chylicích  svěcení  opravené  kapličky

a  sochy  Panny  Marie.

Odpustky  pro  duše  v  očistci:

Ve  dnech  od 25. října  do  8. listopadu  2018 je  možno  získat  po  splnění  tří  podmínek  denně 

plnomocné  odpustky, přivlastnitelné  pouze  duším  v  očistci, navštíví-li  někdo  hřbitov  a  pomodlí 

se  tam  třeba  jen  v  duchu  za  zemřelé, v  ostatních  dnech  lze  takto získat  odpustky  částečné.

Nezapomeň  te, že  v  noci  ze  soboty  na  neděli  28.října  2018  se  mění  čas.

 

 

 

 

 

    28. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  14.října  2018  

V  pátek  19.října  2018  bude  v  19:30 hodin  přípava  na  biřmování.

V  sobotu  20.října  2018  bude  adoráční  den  naší  farnosti.

Příští  neděli  21.října  2018  bude  sbírka  na  misie.

Taky  v  neděli  21.října  2018  bude  v  16.hodin  v  Chylicích  svěcení  opravené  kapličky

a  sochy  Panny  Marie.

 

 

 

 

    27. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  7.října  2018  

  Liturgický  kalendář  

Úterý  9.října  2018     -  Památka  sv. Jana  Leonardiho, kněze 

Čtvrtek  11.října  2018  -  Památka  sv. Jana  XXIII., papeže  

Pátek  12.října  2018    -  Památka  sv. Radima, biskupa  

Neděle  14.října  2018   -  28. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Z  pohřbu  + pana  Bohumila  Kusáka  rodina  věnovala  na  kostel  1 000,- Kč.

Ze  včerejších  křtin  rodina  věnovala  na  kostel  1 000,- Kč.

Stárci  věnovali  taky  na  kostel  1 000,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

V  pátek  12.října  2018  po  večerní  mši  svaté  bude  v  kostele  schůzka  rodičů

dětí  před  prvním  svatým  přijímáním.

 

 

 

    26. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  30.září  2018  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  1.října   2018   -  Památka  sv. Terezie  od  Dítěte  Ježíše 

Čtvrtek  4.října   2018  -  Památka  sv. Františka  z  Assisi  

Pátek  5.října  2018     -  První  pátek  v  měsíci  

Neděle  7.října  2018   -  26. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

 

 

 

 

    25. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  23.září  2018  

  Liturgický  kalendář  

Středa  26.září   2018   -  Památka  sv. Kosmy  a  Damiána, mučedníků 

Čtvrtek  27.září   2018  -  Památka  sv. Vincence  de  Paul, kněze  

Pátek  28.září  2018     -  Slavnost  SVATÉHO  VÁCLAVA,  MUČEDNÍKA   

Sobota  29.září  2018   -  Památka  sv. Michala,  Gabriela  a  Rafaela,  arrchandělů      

Neděle  30.září  2018   -  26. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

V  pátek  28.září  2018  budou  mše  svaté  v  7:30 hodin  a  v  10.hod.  jako  jsou  v  něděli.

V  neděli  30.září  2018  na  Svatováclavké  hody  budou  mše  svaté  v  7:30 hodin

a  hrubá  mše  svatá  bude  až  v  10:30 hodin  za  hodovou  chasu.

 

 

 

 

    24. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  16.září  2018  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  17.září  2018  -  Památka  sv. Kornélia , papeže  a  Cypriána, biskupa  mučedníka

Středa  19.září  2018  -  Památka  sv. Januária, biskupa  a  mučedníka

Pátek  21.září  2018   -  Svátek  s. Matouše, apoštola  a  evangelisty

Neděle  23.září 2018   -  25. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

V  pátek  21.září  2018  po  mši  svaté  v  19:30 hodin  bude  na  faře  příprava  pro  biřmovance.

 

 

 

 

    23. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  9.září  2018  

  Liturgický  kalendář  

Čtvrtek  13.září  2018  -  Památka  sv. Jana  Zlatoústého, biskupa  a  učitele  církve

Pátek  14.září  2018    -  Svátek  Povýšení  svatého  Kříže

Sobota  15.září  2018  -  Památka  Panny  Marie  Bolestné

Neděle  16.září 2018   -  24. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Už  začne  vyučování  ve  škole.  V  úterý  11.září  2018  pátou  hodinu  1.třída

v  úterý  14:35  hodin  měšťanka.  Ve  čtvrtek  13.září  2018  pátou  hodinu

2.třída  a  šestou  hodinu  3 - 5. třída.

Příští  sobotu  15.září  2018  od  14.  do  18.hodin  v  Kunovicích  bude  zábavné  odpoledne

pro  tříkrálové  koledníky  je  to  na  nástěnce.

Příští  neděli  16.září  2018  bude  sbírka  na  opravy  kostela.

Z  1.křtin  věnovali  na  kostel  2 000,- Kč.  a  z  2.křtin  věnovali  na  kostel  2 500,- Kč.

Pětasedmdesátníci  věnovali  na  kostel  1 500.- Kč.

Členové  deváté  řůže  živého  růžence  věnovali  na  kostel  1 000,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

 

 

 

    22. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  2.září  2018  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  3.září  2018  -  Památka  sv. Řehoře  Velikého, papeže  a  učitele  církve

Sobota  8.září  2018  -  Svátek  Narození  Panny  Marie

Neděle  9.září 2018   -  23. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Zítra  v  pondělí  3.září  2018  bude  mše  svatá  ráno  v  7.hodin

Nemocné  z  farnosti  navštívím  ve  středu  5.září 2018  a  v  pátek  7.září  2018.

V  pátek  7.září  2018  po  mši  svaté  v  kostele  kdo  zájem  o  biřmování

může  se  přihlásit.

 

 

 

 

    21. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  26.SRPNA  2018  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  27.srpna  2018  -  Památka  svaté  Moniky

Středa  29.srpna  2018  -  Památka  umučení  sv. Jana  Křtitele

Neděle  2.září 2018      -  22. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

V  úterý  28.srpna  2018  bude  mše  svatá  ráno  v  7.hodin.

Minulou  neděli  při  sbírce  na  opravy  našeho  kostela  se  vybralo  v  kostele  17 200,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 
 

 

 

    20. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  19.SRPNA  2018  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  20.srpna  2018    -  Památka  sv.  Bernarda, opata  a  učitele  církve

Úterý  21.srpna  2018     -  Památka  svatého  Pia  X., papeže

Středa  22.srpna   2018   -  Památka  Panny  Marie  Královny

Čtvrtek  23.srpna   2018  -  Památka  svaté  Růženy  Limy, panny

Pátek  24.srpna  2018     -  Svátek  svatého  Bartoloměje, apoštola                                

sobota  25.srpna  2018    -  Památka  svatého  Ludvíka

Neděle  26.srpna  2018   -  21 neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Zítra  v  pondělí  20.srpna  2018  bude  mše  svatá  ráno  v  7 hodin.

V  úterý  21.srpna  2018  a  taky  v  pátek  24.srpna  2018  bude  mše  svatá  ráno  v  7 hodin.

V  neděli  26.srpna  2018  bude  jen  ranní  mše  svatá  a  hrubá  mše  svatá  nebude,

bude  na  poutním  místě na  sv. Antonínku  na  Blatnické  hoře  děkovná  pouť.

 

 

 

 

    19. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  12.SRPNA  2018  

  Liturgický  kalendář  

Úterý  14.srpna  2018   -   Památka  sv. Maxmiliána  Marie  Kolbeho, kněze  a  mučedníka 

Středa  15.srpna 2018   -  Slavnost  NANEBEVZETÍ  PANNY  MARIE

Čtvrtek  16.srpna 2018  -  Památka  svatého  Štěpána  Uherského

Neděle  19.srpna 2018  -  20. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Příští  neděli  19.srpna 2018  se  koná  sbírka  na  opravy  našého  kostela.

 

 

 

 

    18. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  5.SRPNA  2018  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  6.srpna  2018  -  Svátek  Proměnění  Páně

Středa  8.srpna 2018   -  Památka  sv.Dominika, kněze

Čtvrtek  9.srpna 2018  -  Svátek  sv.Terezie  Benedikty  od  Kříže, panny  a  mučednice

Pátek  10.srpna 2018   -  Svátek  sv.Vavřince, jahna  a  mučedníka

Sobota  11.srpna 2018 -  Památka  sv.Kláry, panny

Neděle  12.srpna 2016 -  19. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Mše  svaté  příští  neděli  12.srpna 2018  ranní  za  farníky  a  hrubá  za  +  Františka  Kováříka,

dvoje  rodiče, za  celou  + rodinu  a  dar  zdraví  pro  celou  živou  rodinu.

Tento  týden  budu  na  dovolené  V  případě  pohřbu  se  můžete  obrátit  na  Polešovického 

pana  faráře  Jozefa  Červeňa

telefon  739  389  202  nebo  jeho  druhé  tel. číslo  je  + 421  908  579  134

nebo  kterého  koliv  pana  faráře.

Sedmdesátníci  věnovali  na  kostel  2 800,- Kč.  Anny  z  farnosti  věnovali  3 300,- Kč.

A  osmá  růže  živého  růžence  věnovala  na  kostel  1 200,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

V  pátek  10.srpna 2018  bude  pohřeb  + paní  Anny  Predkové.

 

 

 

 

    16. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  22.července  2018  

  Liturgický  kalendář  

Středa  25.července   2018   -  Svátek  svatého  Jakuba, apoštola

Čtvrtek  26.července   2018  -  Památka  sv. Jáchyma  a  Anny, rodičů  Panny  Marie

Pátek  27.července  2018     -  Památka  svatého  Gorazdy  a  druhů                                

Neděle  29.července  2018   -  17 neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

 

 

 

 

    15. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  15.července  2018  

Místní  dobrovolní  hasiči  věnovali  na  kostel  1 500,- Kč.

Novomanželé  Juráskovy  věnovali  na  kostel  1 000,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

Příští  neděli  22.července 2018  se  koná  sbírka  na  opravy  našého  kostela.

Po  neděli  od  pondělka  16.července  do  soboty  21.července 2018

mám  dovolenou  tak  mše  svaté  nebudou.

V  neděli  22.července 2018  už  mše  svaté  budou  jako  vždy.

V  případě  pohřbu  se  můžete  obrátit  na  Polešovického  pana  faráře  Jozefa  Červeňa

telefon  739  389  202  nebo  jeho  druhé  tel. číslo  je  + 421  908  579  134

nebo  kterého  koliv  pana  faráře.

 

 

 

 

    14. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  8.července  2018  

Sedmá  růže  živého  růžence  věnovala  na  kostel  1 000,- Kč

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

V  sobotu  14.črvence  2018  si  u  nás  v  kostele  míní  vzít  Martin  Jurásek  z  Krajin  čp. 259

Hanu  Črvenákovu   ze  Školní  čp. 387.

 

 

 

 

    13. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  1.července  2018  

V  sobotu  7.července  2018  ranní  sobotní  mše  svatá  nebude.

V  neděli  8.července  2018  bude  hrubá  mše  svatá  v  10:30 hodin  za  novoveské

a  chylecké  hasiče  mši  bude  sloužit  místní  rodák  P. Vladimír  Teťhal.

Taky  v  neděli  8.července  2018  bude  novoveská  pouť  na  Blatnické  hoře

v  15.hodin  na  svatém  Antonínku.

 

 

 

 

    11. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  17.ČERVNA  2018  

  Liturgický  kalendář  

Čtvrtek  21.června  2018  -  Památka  sv. Aloise  Gonzagy, řeholníka

Neděle  24.června  2018   -   Slavnost  NAROZENÍ  SV. JANA  KŘTILELE  

_______________________________________________________________________________

Příští  neděli  24.června 2018  se  koná  sbírka  na  opravy  náš  kostel.

 

 

 

 

    Slavnost  NEJSVĚTĚJŠÍ  TROJICE  -  27.KVĚTNA  2018  

  Liturgický  kalendář  

Čtvrtek  31.května  2018  -  Slavnost  TĚLA  A  KRVE  PÁNĚ

Neděle  3.června  2018   -   9. neděle  v  mezidobí   

_______________________________________________________________________________

Ve  čtvrtek  31.května 2018  je  Slavnost  TĚLA  A  KRVE  PÁNĚ.

Nemocné  z  farnosti  navštívím  ve  středu  30.května  a  v  pátek  1.června  2018.

V  pátek  1.června  2018 bude  příprava  biřmovanců  po  mši  svaté  na  faře.

Minulou  neděli  20.května 2018  se  při  sbírce  na  církevní  školy  v  naší  Olomoucké  diecézi 

vybralo  v  kostele  16 400,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

 

 

    Slavnost  SESLÁNÍ  DUCHA  SVATÉHO  -  20.KVĚTNA  2018  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  21.května 2018    -  Památka  sv. Kryštofa  Magallanese, kněze  a  druhů  mučedníků

Čtvrtek  24.května  2018  -  Svátek  Ježíše  Krista, nejvyššího  a  věčného  kněze

Sobota  26.května 2018   -  Památka  sv. Filipa  Neriho, kněze

Neděle  27.května 2018   -  Slavnost  NEJSVĚTĚJŠÍ  TROJICE  

_______________________________________________________________________________

Dneska  bude  v  neděli  20.května 2018  májová  pobožnost  v  18 hodin  v  Chylicách  u  sv. Antonínka.

Za  týden  v  neděli  27.května 2018  bude  májová  pobožnost  taky  v  18 hodin

u  sochy  Panny  Marie  u  kostela.

Příští  neděli  27.května 2018  bude  na  obou  mší  svatých  sbírka  na  opravy  našeho  kostela.

 

 

 

 

    7.NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  -  13.KVĚTNA 2018  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  14.května 2018    -  Svátek  svatého  Matěje, apoštola

Středa  16.května 2018   -  Svátek  sv. Jana Nepomuckého, kněze  a  mučedníka

Neděle  20.května  2018  -  Slavnost  SESLÁNÍ  DUCHA  SVATÉHO  

_______________________________________________________________________________

Dneska  v  neděli  13.května 2018  v  18 hodin  bude  májová  pobožnost  u  sv. Antonína

na  Vinných  hůrách.

Příští  neděli  20.května 2018  v  18 hodin  bude  májová  pobožnost  v  Chylicách  u  svatého  Antonínka.

Příští  neděli  20.května 2018  se  koná  sbírka  na  církevní  školy  v  diecézi.

 

 

 

 

    6.NEDĚLE  VELIKONOČNÍ - 6.KVĚTNA 2018  

  Liturgický  kalendář  

Úterý  8.května 2018     -  Panny  Marie, Prostřednice  všech  milostí

Čtvrtek  10.května 2018  -  Slavnost  NANEBEVSTOUPENÍ  PÁNĚ

Sobota  12.května 2018  -  Památka svatého  Pankráce, mučedníka

Neděle  13.května  2018 -   7 .NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  

_______________________________________________________________________________

Dneska  v  neděli  6.května 2018  bude  v  18 hodin  májová  pobožnost  v  Chylicích  u  kapličky.

Za  týden  v  neděli  13.května 2018  v  18 hodin  bude  májová  pobožnost  u  sv. Antonína

na  Vinných  hůrách.

V  sobotu  12.května 2018  ranní  mše  svatá  nebude.

V  sobotu  12.května 2018  se  koná  pouť  našeho  děkanátu  Uherské  Hradiště 

za  obnovu  rodin  a  duchovního  povolání  na  Velehradě.

 

 

 

    5.NEDĚLE  VELIKONOČNÍ - 29.DUBNA 2018  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  29.dubna 2018   -  Památka  Pia V., papeže

Úterý  1.května 2018    -  Svátek  svatého  Josefa, dělníka

Středa  2.května 2018   - Památka  sv. Atanáše, biskupa  a  učitele  církve

Čtvrtek  3.května 2018  -  Svátek  sv. Filipa  a  Jakuba, apoštolů

Pátek  4.května 2018    -  První  pátek  v  měsíci  /  Památka  sv. Floriána

Neděle  6.května 2018  -  6 .NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  

_______________________________________________________________________________

Nemocné  z  farnosti  navštívím  ve  středu  2.května  a  v  pátek  4.května  2018.

V  pátek  4.května  2018 bude  příprava  biřmovanců  po  mši  svaté  na  faře.

Příští  neděli  6.května  2018  bude  májová  pobožnost  v  18 hodin  v  Chylicách  u  kapličky.

Minulou  neděli  při  sbírce  na  opravy  našeho  kostela  se  vybralo  v  kostele  8 300,- Kč.

Z  pohřbu  + pana  Matěje  Juráska  rodina  věnovala  na  kostel  3 000,- Kč.

Ze  včerejších  křtin  rodina  věnovala  na  kostel  2 000,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

 

    4.NEDĚLE  VELIKONOČNÍ - 22.DUBNA 2018  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  23.dubna 2018   -  Svátek  svatého  Vojtěcha, biskupa  a  mučedníka

Úterý  24.dubna 2018    -  Svátek  svatého  Jiří, mučedníka

Středa  25.dubna 2018   - Svátek  svatého  Marka, evangelisty

Neděle  30.dubna  2018  -  5 .NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  

_______________________________________________________________________________

Dnes  v  neděli  22.dubna  2018  je  den  modliteb  za  kněžská  a  řeholní  povolání.

Zítra  v  pondělí  23.dubna 2018  v  15:30 hod.  bude  pohřeb  + pana  Matěje  Juráska.

 

 

 

 

    3.NEDĚLE  VELIKONOČNÍ - 15.DUBNA 2018  

  Liturgický  kalendář  

Neděle  22.dubna 2018  -   4 .NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  

_______________________________________________________________________________

V  úterý  17.dubna  2018  bude  mše  svatá  ráno  v  7 hodin.

 

 

 

    2.NEDĚLE  VELIKONOČNÍ - BOŽÍHO  MILOSRDENSTVÍ  -  8.DUBNA 2018  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  9.dubna 2018    -  Slavnost  ZVĚSTOVÁNÍ  PÁNĚ

Středa  11.dubna 2018  -  Památka  sv. Stanislava, biskupa  a  mučedníka

Neděle  15.dubna 2018  -   3 .NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  

_______________________________________________________________________________

Zítra  v  pondělí  9.dubna 2018  v  15:30 hod.  bude  pohřeb  + Hedviky  Čápkové.
 
Večerní  mše  svatá  zítra  v  pondělí  nebude.
 
Nemocné  z  farnosti  navštívím  ve  středu  11.dubna  a  v  pátek  13.dubna  2018.
 
 
 
 

 

    Slavnost  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ  -  1.DUBNA 2018  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  2.dubna 2018   - PONDĚLÍ  V  OKTÁVU  VELIKONOČNÍM

Úterý  3.dubna 2018    -  ÚTERÝ  V  OKTÁVU  VELIKONOČNÍM

Středa  4.dubna 2018   -  STŘEDA  V  OKTÁVU  VELIKONOČNÍM

Čtvrtek  5.dubna 2018  -  ČTVRTEK  V  OKTÁVU  VELIKONOČNÍM

Pátek  6.dubna 2018    -  PRVNÍ  PÁTEK  V  MĚSÍCI

Sobota  7.dubna 2018  -  SOBOTA  V  OKTÁVU  VELIKONOČNÍM

Neděle  8.dubna 2018  -  2.NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  -  BOŽÍHO  MILOSRDENSTVÍ 

_______________________________________________________________________________

Zítra  v  pondělí  Velikonoční  budou  mše  svaté  jako  v  neděli to je  v  7:30  a  v  10 hodin.

Náboženství  bude  jako  vždy  v  úterý  ve  čtrvtek  a  v  pátek  děti  už  to  znají  kdy  je  náboženství.

Nemocné  z  farnosti  navštívím  až  za  týden  11.dubna  a  13.dubna  2018.

V  pátek  6.dubna  2018 bude  příprava  biřmovanců  po  mši  svaté  na  faře.

 

 

 

 

 

    KVĚTNÁ  NEDĚLE  -  25.BŘEZNA 2018  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  26.března 2018   -  PONDĚLÍ  SVATÉHO  TÝDNE

Úterý  27.března 2018    -  ÚTERÝ  SVATÉHO  TÝDNE

Středa  28.března 2018   -  STŘEDA  SVATÉHO  TÝDNE

Čtvrtek  29.března 2018  -  ZELENÝ  ČTVRTEK

Pátek  30.března 2018    -  VELKÝ  PÁTEK

Sobota  31.března 2018   -  BÍLÁ  SOBOTA 

Neděle  1.dubna 2018     -  Slavnost  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ 

_________________________________________________________________________________

Dneska  v  neděli  25.března  2018  bude  ve  14 hodin  křížová  cesta  v  kostele.

V  úterý  27.března  2018  bude  ve  škole  náboženství.

Začíná  svatý  týden, čeká  nás  Zelený  čtvrtek, Velký  pátek, Bílá  sobota  a  vzkříšení.

Na  Velký  pátek  30.března 2018  bude  v  15 hodin  v  kostele  křížová  cesta.

Na  Zelený  čtvrtek  mše  svatá  bude  v  18 hodin,  Velkopáteční  obřady  začnou  v  18 hodin

a  v  na  Bílou  sobotu  velikonoční  vigilie  začně  v  19.30 hodin  a  bude  trvat  dvě  hodiny.

Na  Zelený  čtvrtek  a  Velký  pátek  bude  kostel  otevřený  do  22 hodin.

Na  Bílou  sobotu  bude  kostel  otevřený  od  rána  až  do  večera.

U  Božího  hrobu  bude  sbírka  na  Boží  hrob  v  Jeruzalémě.

Na  Velikonoční  vigilii  na  Bílou  sobotu  si  přineste  svíčku.

Na  Boží  hod  v  neděli  1.dubna 2018  se  budou  žehnat  přinesené  pokrmy

a  na  obou  mší  svatých  bude  sbírka  na  Kněžský  seminář.

Ctitelé  svatého  Josefa  věnovali  na  kostel  2 000,- Kč.

Z  pohřbu  + pana  Františka  Slavíka  rodina  věnovala  na  kostel  1 000,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

Přineste  postní  pokladničky  do  kostela.

 

 

 

 

    5. NEDĚLE  POSTNÍ  -  18.BŘEZNA 2018  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  19.března  2018  -  Slavnost  SVATÉHO  JOSEFA  SNOUBENCE  PANNY  MARIE 

Neděle  25.března  2018  -  KVĚTNÁ  ( PAŠIJOVÁ )  NEDĚLE

_______________________________________________________________________________

Dneska  odpoledne  ve  14 hodin  bude  Křížová  cesta.

Zítra  v  pondělí  19.března 2018  bude  mše  svatá  v  17 hodin  za  živé  a  ctitele sv. Josefa.

V  úterý  20.března 2018  bude  mše  svatá  ráno  v  7 hodin.

Další  dny  tady  mše  svaté  nebudou.

V  případě  pohřbu  se  můžete  obrátit  na  Polešovického  pana  faráře  Jozefa  Červeňa

telefon  739  389  202  nebo  jeho  druhé  tel. číslo  je  + 421  908  579  134

nebo  kterého  koliv  pana  faráře.

Tento  týden  nebude  ve  škole  ani  na  faře  náboženství.

V  sobotu  24.března 2018  od  10 - 12 hodin bude  v  našém  kostele  velikonoční  svatá  zpověď.

Příští  neděli  25.března 2018  už  mše  svaté  budou  jako  obvykle  v  7:30  hod.  a  v  10 hod.

Za  týden  na  Květnou  neděli  si  přineste  kočičky  na  posvěcení.

NEZAPOMĚŇTE  ZE  SOBOTY  24.BŘEZNA  NA  NEDĚLI  25.BŘEZNA  SE  MĚNÍ  ČAS.

 

                   VELIKONOČNÍ  ZPOVĚDI  

Uheský  Ostroh

neděle  18.března 2018 od  15 - 17 hod.

Ostr. Nová  Ves

sobota  24.března 2018 od  10 - 12 hod.
Ostr. Lhota

sobota  24.března 2018

od  16 - 18 hod.
Hluk

neděle  25.března 2018

od  15 - 17 hod.

 

 

 

 

    4. NEDĚLE  POSTNÍ  -  11.BŘEZNA 2018  

  Liturgický  kalendář  

Neděle  18.března  2018  -   5. NEDĚLE  POSTNÍ

_______________________________________________________________________________

Dneska  odpoledne  ve  14 hodin  bude  Křížová  cesta.

Přes  týden  tady  nebudou  mše  svatá  až  v neděli  18.března  jen  hrubá  v  10:30 hodin.

V  případě  pohřbu  se  můžete  obrátit  na  Polešovického  pana  faráře  Josefa  Červeňa

telefon  739  389  202  nebo  jeho  druhé  tel. číslo  je  + 421  908  579  134

nebo  kterého  koliv  pana  faráře.

Tento  týden  nebude  ve  škole  ani  na  faře  náboženství.

Příští  neděli  18.března  bude  sbírka   na  opravy  kostela.

 

 

 

 

    3. NEDĚLE  POSTNÍ  -  4.BŘEZNA 2018  

  Liturgický  kalendář  

Neděle  11.března  2018  -   4. NEDĚLE  POSTNÍ

_______________________________________________________________________________

Dneska  odpoledne  ve  14 hodin  bude  Křížová  cesta.

Ve  čtvrtek  8.března 2018  výuka  nabožeství  ve  škole  nebude.

Z  pohřbu  + pana  Václava  Zajíce  rodina  věnovala  na  kostel  1 000,- Kč.

Z  pohřbu  + pana  Stanislava  Botka  rodina  věnovala  na  kostel  1 000,- Kč.

Členové  třetí  růže  živého  růžence  věnovali  900,- Kč.

Minulou  neděli  se  při  sbírce  Haléř  svatého  Petra  vybralo  13 000,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

V  sobotu  10.března 2018  ve  14:30 hod.  bude  pohřeb  + Marie  Botkové.

Příští  neděli  11.března 2018  ranní  mše  svatá  nebude, bude  jen  hrubá

mše  svatá  a  to  v  10:30 hodin.

 

 

 

 

    2. NEDĚLE  POSTNÍ  -  25.ÚNORA 2018  

  Liturgický  kalendář  

Pátek  2.března 2018     -  První  pátek  v  měsíci

Neděle  4.března  2018  -   3. NEDĚLE  POSTNÍ

_______________________________________________________________________________

Dneska  odpoledne  ve  14 hodin  bude  Křížová  cesta.

Zítra  v  pondělí  26.února 2018  v  15 hod.  bude  pohřeb  + Václava  Zajíce.

V  úterý  27.února 2018  bude  mše  svatá  ráno  v  7 hodin.

Ve  středu  28.února  2018  a  v  pátek  2.března 2018  navštívím  nemocné.

V  pátek  2.března 2018  po  večerní  mši  svaté  bude  křížová  cesta  a  pak  adorace.

V  pátek  2.března  2018  bude  na  faře  v  19 hodin  příprava  biřmovanců.

Minulou  neděli  při  sbírce  na  opravy  našeho  kostela  se  vybralo  v  kostele  17 100,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

Kdo  by  se  chtěl  zapojit  do  POSTNÍ  ALMUŽNY, může  svůj  osobní  půst  jako  každý  rok 

vyjádřit  také  tím, že  ušetřené  peníze  vloží  do  papírové  postní  pokladničky, kterou  si  může 

vyzvednout  na  stolku  v  kostele. Jako  v  minulých  letech  bude  výtěžek  použit  pro  chudé,

potřebné  a  pro  charitativní projekty

 

 

 

 

    1. NEDĚLE  POSTNÍ  -  18.ÚNORA 2018  

  Liturgický  kalendář  

Čtvrtek  22.února 2018  -  Svátek  Stolce  svatého  Petra, apoštola

Neděle  25.února  2018  -   2. NEDĚLE  POSTNÍ

_______________________________________________________________________________

Odpoledne  ve  14 hodin  bude  Křížová  cesta.

Zítra  v  pondělí  19.ledna  2018  bude  ráno  v  7 hodin  mše  svatá.

Od  úterý  20.února  do  soboty  24.února  2018  mše  svaté  nebudou  jsem  na  dovolené.

V  neděli  25.února  2018  už  mše  svaté  budou  jako  obvykle  v  7:30  hod.  a  v  10 hod. 

V  případě  pohřbu  se  můžete  obrátit  na  Polešovického  pana  faráře  Josefa  Červeňa

telefon  739  389  202  nebo  jeho  druhé  tel. číslo  je  + 421  908  579  134

nebo  kterého  koliv  pana  faráře.

Příští  neděli  25.února 2018  se  koná  sbírka  Svatopetrský  haléř.

Dar  je věnován  Sv. otci  Františkovi, který  peníze  používá  zemím, které  prožily přírodní katastrofu.

 

 

 

 

    6. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  11.ÚNORA  2018  

    SVĚTOVÝ  DEN  NEMOCNÝCH    

  Liturgický  kalendář  

Středa  14.února  2018   -   POPELEČNÍ  STŘEDA

Neděle   18.února  2018  -   1. NEDĚLE  POSTNÍ

_______________________________________________________________________________

Na  Popeleční  středu  14.února 2018  se  bude  při  mši  svaté  udělovat  popelec. 

Je  to  den  přísného  postu.

V  pokladničce  v  jesličkách  se  vybralo  4 500,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

Příští  neděli  18.února 2018  bude  sbírka  na  oparavu  našeho  kostela.

V  pátek  16.února 2018  po  večerní  mši  svaté  bude  Křížová  cesta.

V  postní  době  se  budou  v  naší  farnosti  konat  křížové  cesty  v  neděli  ve  14 hodin.

 

 

 

    5. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  4.ÚNORA  2018  

 

 

 

    4. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  28.LEDNA  2018  

  Liturgický  kalendář  

Středa  31.ledna  2018  -  Památka  svatého  Jana  Boska, kněze

Pátek  2.února  2018    -  Svátek  Uvedení  Páně  do  chrámu

Sobota  3.února  2018  -  Památka  svatého  Blažeje, biskupa  a  mučedníka

Neděle  4.února  2018  -  5. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Zítra  v  pondělí  29.ledna 2018  v  15 hod.  bude  pohřeb  + Josefa  Bachana  rodaka  

z  Ostrožské  Nové  Vsi.

V  pondělí  29.ledna 2018  večerní  mše  svatá  nebude.

V  úterý  30.ledna 2018  bude  mimořádně  ráno  v  7 hodin  mše  svatá.

Přineste  si  v  pátek  2.února 2018  na  Svátek  Uvedení  Páně  do  chrámu  hromičky  na  posvěcení.

V  sobotu  3.února 2018  se  po  mši  svaté  bude  udělovat  Svatoblažejské  požehnání.

Ve  středu  31.ledna  2018  a  v  pátek  2.února 2018  navštívím  nemocné.

Minulou  neděli  při  sbírce  na  opravy  našeho  kostela  se  vybralo  v  kostele  16 400,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

 

 

    3. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  21.LEDNA  2018  

  Liturgický  kalendář  

Středa  24.ledna  2018   -  Památka  sv. Františka  Saleského, biskupa  a  učitele  církve

Čtvrtek  25.ledna  2018  -  Svátek  Obrácení  sv. Pavla,  apoštola

Pátek  26.ledna  2018    -  Památka  sv. Timoteje  a  Tita, biskupů

Sobota  27.ledna  2018  -  Památka  svaté Anděly  Mericiové, panny

Neděle  29.ledna  2018  - 4. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Dneska  v  neděli  21.ledna  2018  se  koledníci  mohou  v  Uherském  Hradišti  zůčastnit  tříkrálového

bruslení  na  zimním  stadionu  od  14:30 hodin  do  16:30 hodin.

V  pátek  26.ledna 2018  bude  večer  příprava  na  biřmování.

 

 

 

    2. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  14.LEDNA  2018  

Příští  neděli  21.ledna 2018  bude  sbírka  na  oparavu  našeho  kostela.

Od  18.ledna  do  25.ledna  2018  je  Týden  modliteb  za  jednotu  křesťanů.

Po  celý  týden  pamatujme  na  to  v  našich  modlitbách.

V letošním roce se vybralo   při  Tříkrálové  sbírce  86 605,- Kč. 

 

 

 

    Svátek  Křtu  Páně  -  7.LEDNA 2018  

V  pátek 12.ledna  2018  bude  na  faře  v  19 hodin  příprava  biřmovanců.

Při  koncertě  co  býl  u  nás  v  kostele  se  vybralo  3 760,- Kč.

Členové  první  růže  živého  růžence  věnovali  1 100,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

Poděkování  patří  také  všem, kteří  přispěli  na  tříkrálovou  sbírku.

Velký  dík  patří  i  koledníkům  a  vedoucím  skupinek.

 

 

 

    Slavnost  MATKY  BOŽÍ, PANNY  MARIE  -  1.LEDNA 2018  

 

 

    SVÁTEK  SVATÉ  RODINY  JEŽÍŠE, MARIE  A  JOSEFA   

      -  31.PROSINCE 2017       

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  1.ledna  2018     - Slavnost  MATKY  BOŽÍ, PANNY  MARIE   

Úterý  2.ledna  2018   -  Památka  sv. Basila  Velikého  a  Řehoře  Naziánského,

                             biskupů  a  učitelů  církve

Sobota  6.ledna 2018   - Slavnost  ZJEVENÍ  PÁNĚ

Neděle  7.ledna  2018  - Svátek  Svaté  Křtu  Páně

_______________________________________________________________________________

V  pátek  5.ledna  2018  po  mši  svaté  bude  adorace.

Novoveský  mužský  pěvecký  sbor  daroval  na  kostel  1000,- Kč

Nejmenovaná  paní  darovala  na  kostel  2000,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

Sraz  koledníků  bude  v  sobotu  6.ledna  2018  v  8:45 hodin  v  kostele.

Vedoucí  skupinek  koledníků  si  mají  přijít  pro  pokladničky  od  středy  3.ledna  2018  

do  pátku  5.ledna  2018  na  novej  obecní  úřad  do  prvního  patra  za  paní  místostarostkou

ing. Jarku  Bedřichovu.

 

 

 

    4. NEDĚLE  ADVENTNÍ  -  24.PROSINCE 2017   

     ŠTĚDRÝ  DEN    

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  25.prosince 2017    -  Slavnost  NAROZENÍ  PÁNĚ

Úterý  26.prosince  2017    -  Svátek  svatého  Štěpána, prvomučedníka

Středa  27.prosince  2017   - Svátek  svatého  Jana, apoštola  a  evangelisty

Čtvrtek  28.prosince 2017   - Svátek  svatých  Mláďátek, mučedníkú

Neděle  31.prosince  2017   - Svátek  Svaté  Rodiny  Ježíše, Marie  a  Josefa

_______________________________________________________________________________

Ve  sředu  27.prosince  2017  bude  mše  svatá   ráno  v  7 hodin  a  na  večerní  mši  svaté  

v  17 hodin  se  bude  žehnat  víno.

V  neděli  31.prosince  2017  bude  na  poutním  místě  na  svatém  Antonínku  na  Blatnické  hoře

Silvestrovská  půlnoční  mše  svatá.

 

 

 

    3. NEDĚLE  ADVENTNÍ  -  17.PROSINCE 2017   

  Liturgický  kalendář  

Neděle  24.prosince  2017  - 4. NEDĚLE  ADVENTNÍ  /  Štědrý  den

_______________________________________________________________________________

Příští  týden  bude  náboženství  jen  v  úterý  19.prosince 2017  a ve  čtvrtek  21.prosince 2017

výuka  náboženství  nebude.

V  pátek  bude  večer  příprava  na  biřmování.

Betlémské  světlo  je  u  bočních  dveří.

Po  neděli  od  pondělí  do  pátku  budou  zase  ráno  v  7 hodin  roráty  tak  děti  příjděte.

 

 

 

    2. NEDĚLE  ADVENTNÍ  -  10.PROSINCE 2017   

  Liturgický  kalendář  

Středa  13.prosince  2017   - Památka  svaté  Lucie, panny  a  mučednice

Čtvrtek  14.prosince 2017   - Památka  sv. Jana  od  Kříže, kněze  a  učitele  církve

Neděle  17.prosince  2017  - 3. NEDĚLE  ADVENTNÍ

_______________________________________________________________________________

Prosíme  aby  se  přihlásili  koledníci  a  vedoucí  na  Tříkrálovou  sbírku  2018.

Nejmenovaný  dárce  daroval  na  opravu  kostela  1 000,- Kč.

Ctitelé  Neposkvrněného  Početí  Panny  Marie  věnovali  na  kostel  1600,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

 

    1. NEDĚLE  ADVENTNÍ  -  3.PROSINCE 2017   

  Liturgický  kalendář  

Středa  6.prosince  2017   - Slavnost  svatého  Mikuláše, biskupa

Čtvrtek  7.prosince 2017   - Památka  sv. Ambrože, biskupa  a  učitele  církve

Pátek  8.prosince  2017    - Slavnost  PANNY  MARIE, POČATÉ  BEZ  POSKVRNY  PRVOTNÍHO  HŘÍCHU

Neděle  10.prosince  2017 - 2. NEDĚLE  ADVENTNÍ

_______________________________________________________________________________

Touto  nedělí  začíná  doba  adventní. Je  to  doba  usebranosti  a  radostného  očekávání 

narození  Vykupitele. Na  této  cestě  nás  provází  Panna  Maria  a  proto  je  nanejvýš  vhodné, 

abychom  se  v  našich  rodinách modlili  společně  svatý  růženec.

Rovněž  tak  pro  nás  křesťany  je  důležité, abychom  z  bible, tohoto  důležitého 

zdroje  Božího  zjevení, čerpali  četbou, rozjímáním  a  životem  dle  Božího s lova.

Od  pondělí  4.prosince  2017  budou  ráno  roráty  v  7 hodin  od  pondělí  do  pátku

po  dobu  Adventní.

Ve  středu  6.prosince  2017  a  v  pátek  8.prosince 2017  navštívím  nemocné.

 

 

 

 

    SLAVNOST  JEŽÍŠE  KRISTA  KRÁLE  -  26.LISTOPADU  2017  

  Liturgický  kalendář  

Čtvrtek  30.listopadu 2017  - Svátek  svatého  Ondřeje, apoštola

Pátek  1.prosince  2017    -  První  pátek  v  měsíci

Sobota  2.prosince  2017  -  Sobotní  památka  Panny  Marie

Neděle  3.prosince  2016  -  1. NEDĚLE  ADVENTNÍ

_______________________________________________________________________________

Zítra  v  pondělí  27.listopadu  2017  mše  svatá  večerní  nebude.

Minulou  neděli  při  sbírce  na  opravy  našeho  kostela  se  vybralo  v  kostele  21 200,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

Ve  středu  29.listopadu  2017  začíná  v  kostele  9 denní  pobožnost  k  Neposkvrněného  Početí

Panny  Marie  v  13:30 hodin.

Tento  týden  nemocné  nenavštívím  až  příští  týden.

V  neděli  3.prosince  2017  posvětím  adventní  věnečky, tak si přineste.

 

 

 

 

    33. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  19.LISTOPADU  2017  

V  pátek  24.listopadu 2017  bude  na  faře  v  19 hodin  příprava  biřmovanců.

 

 

 

    31. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  5.LISTOPADU  2017  

Dnes  v  neděli  5.listopadu  2017  je  sbírka  na Charitu. 

Do  8.listopadu  je  možno  získat  denně  plnomocné  odpustky  přivlastnitelné  pouze  duším  v  očistci,

navštíví-li  někdo  hřbitov  a  pomodlí  se  tam  třeba jen  v  duchu  za  zemřelé.

Přitom  je  nutno splnit  tři  obvyklé  podmínky (svatá zpověď,  svaté příjímání  a  modlitba  na úmysl sv.Otce) 

Pamatujme  i  na naléhavý  úmysl  apoštolátu  modlitby  na  měsíc  listopad:

"Za  ochranu  před  sobectvím  lhostejné  a  sobecké  mentality ."

Ve  čtvrtek  9.listopadu  2017  v  15.30 hodin  bude  pohřeb  +  pana  Josefa  Čeveli  z  Ostr. Nové Vsi.

 

 

 

    30. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  29.ŘÍJNA  2017  

Od  zítra  to je  od  pondělí  30.října  2017  budou  večrní  mše  svaté  už  v  17 hodin,

začál  nám   zimní  čas.

Ve  středu  1.listopadu  2017  a  v  pátek  3.listopadu 2017  navštívím  nemocné.

V  pátek  3.listopadu 2017  po  večerní  mši  svaté  bude  křížová  cesta  a  pak  adorace.

Třé  nejmenovaní  dárci  darovali  na  opravu  kostela  5 000,- Kč.

Ze  sbírky na  Misie  se  před  týdnem  vybralo  16 000,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

Příští  neděli  5.listopadu  2017  bude  sbírka  na  Charitu.

 

 

 

 

    29. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  22.ŘÍJNA  2017  

Nezapomeň  te, že  v  noci  ze  soboty  na  neděli  29.října  2017  se  mění  čas.

Přineste  fotografie  zemřelých  od  listopadu  2016  do  teťka  na  tablo  zemřelých.

Doneste  je  během  týdne  do  sákristie.

 

 

 

    28. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  15.ŘÍJNA  2017  

 

 

    27. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  8.ŘÍJNA  2017  

Tento  týden  od  pondělí  9.října 2017  do  soboty  14.října  2017  budu  na  duchovním  cvičení.

Nebude  ani  náboženství  ve  škole.

V  případě  pohřbu  se  můžete  obrátit  na  Polešovického  pana  faráře  Josefa  Červeňa

telefon  739  389  202  nebo  kterého  koliv  pana  faráře.

 

 

 

    25. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  24.ZÁŘÍ  2017  

  Liturgický  kalendář  

Úterý  26.září   2017     -  Památka  sv. Kosmy  a  Damiána, mučedníků 

Středa  27.září   2017   -  Památka  sv. Vincence  de  Paul, kněze  

Čtvrtek  28.září  2017   -  Slavnost  SVATÉHO  VÁCLAVA,  MUČEDNÍKA   

Pátek  29.září  2017     -  Památka  sv. Michala,  Gabriela  a  Rafaela,  arrchandělů      

Sobota  30.září  2017   -  Památka  sv. Jeronýma,  kněze  a  učitele  církve

Neděle  1.října  2017   -  26. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

 

 

 

    24. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  17.ZÁŘÍ  2017  

  Liturgický  kalendář  

Úterý  19.září   2017     -  Památka  sv. Januária, biskupa  a  mučedníka   

Středa  20.září   2017   -  Památka  sv. Ondřeje  Kim  Taegona,  kněze, 

                               Pavla  Chong  Hasanga  a  druhů, mučedníků    

Čtvrtek  21.září  2017  -  Svátek  sv. Matouše, apoštola  a  evangelisty                  

Sobota  23.září  2017   -  Památka  sv. Pia  z  Pietrelciny, kněze

Neděle  24.září  2017   -  25 neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Nejmenovaný  dárce  věnovál  na  kostel  2 000,- Kč

Z  pohřbu  + pana  Josefa  Otrusiny  rodina  věnovala  na  kostel  1 000,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 VÝUKA  NÁBOŽENSTÍ   VE  ŠKOLNÍM  ROCE  2017-2018   

 DEN   HODINA   HODINA 
 

 

 
 ÚTERÝ 

 14:00  až  14:45 

 6.  až  9.třída 
 

 

 
 

 

 
 ČTVRTEK 

 11.50  až  12:35 

 1. a 2.třída 
   12:45  až  13:30 

 3. až  5.třída 

 

 

 

 

 

 

    23. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  10.ZÁŘÍ  2017  

V  úterý 12.září  2017  v  15 hodin  bude  pohřeb  +  pana  Josefa  Otrusiny  z  Kopanic.

Večerní  mše  svatá  nebude  v  úterý  12.září  2017.

Ve  čtvrtek  14.září  2017  bude  mimořádně  mše  svatá  ráno  v  7 hodin.

Příští  neděli  17.září 2017  bude  sbírka  na  oparavu  našeho  kostela.

V roce  2019  bude  v  naší  farnosti  biřmování.

Kdo  by  měl  zájem  tak  v  pátek  15.září  2017  po  mši  svaté  se  sejdeme  na  faře.

 

 

 

 

    22. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  3.ZÁŘÍ  2017  

Nejmenovaný  dárce  věnovál  na  kostel  1 000,- Kč

Z  pohřbu  + paní  Marie  Vítkové  rodina  věnovala  na  kostel  1 000,- Kč.

Členové  deváté  růže  živého  růžence  věnovali  na  kostel  1 100,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

 

    21. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  27.SRPNA  2017  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  28.srpna  2017   -  Památka  svatého  Augusta, biskupa  a  učitele  církve

Úterý  29.srpna   2017   -  Památka  Umučení  Jana  Křtitele                               

Pátek  1.září  2017       -  Památka  svatého  Ludvíka

Neděle  3.září  2017     -  22 neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Dneska  v  neděli  27.srpna  2017  hrubá  mše  svatá  nebude  pojedeme  v  9 hodin

na  Děkovnou  pouť  na  svatý  Antonínek  na  Blatnickou  horu.

V  úterý  29.srpna  2017  a  ve  středu  30.srpna  2017  večerní  mše  svaté  nebudou.

Ve  středu  30.srpna  2017  v  16 hodin  bude  pohřeb  +  paní  Marie  Vitkové  z  Chylec.

Ve  čtvrtek  1.září  2017  a  v  pátek  2.září 2017  navštívím  nemocné.

V  pátek  2.září  2017  po  večerní  mši  svaté  bude  křížová  cesta  a  pak  adorace.

Minulou  neděli  při  sbírce  na  opravy  našeho  kostela  se  vybralo  v  kostele  23 500,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

 

 

    20. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  20.SRPNA  2017  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  21.srpna  2017   -  Památka  svatého  Pia  X., papeže

Úterý  22.srpna   2017   -  Památka  Panny  Marie  Královny

Středa  23.srpna   2017  -  Památka  svaté  Růženy  Limy, panny

Čtvrtek  24.srpna  2017  -  Svátek  svatého  Bartoloměje, apoštola                                

Pátek  25.srpna  2017    -  Památka  svatého  Ludvíka

Neděle  27.srpna  2017  -  21 neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Zítra  v  pondělí  21.srpna  2017  bude  mše  svatá  ráno  v  7 hodin.

Příští  neděli  27.srpna  2017  hrubá  mše  svatá  nebude, pojedeme  na  Děkovnou  pouť

k  svatému  Antoníčku  na  Blatnickou  horu.

Autobus  pojede  v  9 hodin.

 

 

 

 

    19. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  13.SRPNA  2017  

Zítra  v  pondělí  14.srpna  2017  bude  mše  svatá  ráno  v  7 hodin.

Nejmenovaný  dárce  věnovál  na  kostel  5 000,- Kč

Dárci  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

Příští  neděli  20.srpna 2017  bude  sbírka  na  oparavu  našeho  kostela.

 

 

 

 

    Svátek  Proměnění  Páně  -  6.SRPNA  2017  

Nejmenovaný  dárce  věnovál  na  kostel  1 000,- Kč

Členové  osmé  růže  živého  růžence  věnovali  na  kostel  1 200,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

 

    17. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  30.ČERVENCE  2017  

V  úterý  1.srpna  2017  mimořádně  večerní  mše  svatá  nebude.

Ve  čtvrtek  3.srpna  2017  a  v  pátek  4.srpna 2017  navštívím  nemocné.

V  pátek  4.srpna  2017  po  večerní  mši  svaté  bude  křížová  cesta  a  pak  adorace.

Ctitelé  svaté  Anny  věnovali  na  kostel  2 700,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

 

    16. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  23.ČERVENCE  2017  

  Liturgický  kalendář  

Úterý  25.července   2017   -  Svátek  svatého  Jakuba, apoštola

Středa  26.července   2017  -  Památka  sv. Jáchyma  a  Anny, rodičů  Panny  Marie

Čtvrtek  27.července  2017  -  Památka  svatého  Gorazdy  a  druhů                                

Sobota  29.července  2017  -  Památka  svaté  Marty

Neděle  30.července  2017  -  17 neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Zítra  v  pondělí  24.července  2017  a  v  pátek  28.července  2017  večerní  mše  svaté  nebudou.

Minulou  neděli  při  sbírce  na  opravy  našeho  kostela  se  vybralo  v  kostele  25 000,- Kč.

Nejmenovaný  dárce  věnovál  na  kostel  5 000,- Kč

Ze  včerejší  mše  svaté  za  50 let  manželství  věnovali  na  kostel  2 000,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

U  kostela  se  našél  klíček,  bude  na  obecním  úřadě  k  vyzvednutí.

 

 

 

 

    15. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  16.ČERVENCE  2017  

Zítra  v  pondělí  17.července 2017  večerní  mše  svatá  nebude.

Šedesátníci  věnovali  na  kostel   2 000,- Kč.

Sedmdesátníci  věnovali  na  kostel  3 000,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

 

    14. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  9.ČERVENCE  2017  

  Liturgický  kalendář  

Úterý  11.července   2017  -  Svátek  sv. Benedikta, opata, patrona  Evropy

Čtvrtek  13.července 2017  -  Památka  svatého  Jindřicha

Pátek  14.července 2017    -  Památka  sv. Hroznaty, mučedníka

                               -  Památka  sv. Kamila  de  Lellis, kněze

Sobota  15.července 2017  -  Památka  sv. Bonaventury, biskupa  a  učitele  církve

Neděle  16.července 2017  -  15 neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Dneska  v  neděli  9.července  2017  odpoledne  ve  14 hodin  pojedeme  autobusem  na  naši

pouť  na  svatý  Antonínek  na  Blatnickou  horu.

Členové  sedmé  růže  živého  růžence  věnovali  na  kostel  1 200,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

Příští  neděli  16.července 2017  bude  sbírka  na  oparavu  našeho  kostela.

 

 

 

    13. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  2.ČERVENCE  2017  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  3.července 2017  -  Svátek  svatého  Tomáše, apoštola

Úterý  4.července  2017  -  Památka  svatého  Prokopa, opata

Středa  5.července  2017  -  Slavnost  SV. CYRILA, MNICHA, a  METODĚJE, BISPUPA, patronů  Evropy

Čtvrtek  6.července 2017  -  Památka  sv. Marie  Goretti, panny  a  mučednice

Pátek  7.července 2017    -  První  pátek  v  měsíci

Neděle  9.července 2017  -  14. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Ve  čtvrtek  6.července 2017  a  v  pátek  7.července 2017  navštívím  nemocné.

Minulou  neděli  při  sbírce  na  opravy  našeho  kostela  se  vybralo  v  kostele  44 000,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

 

    12. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  25.ČERVNA  2017  

V  úterý  27.června 2017  v  17:30 hod.  budu  v  kostele  s  dětmi  co  byli  u prvního  svatého  přijímání

už  naposledy  před  prázdninama.

Všichni jste srdečně zváni na poutní zájezd, který v sobotu 5. srpna pořádá Matice svatoantonínská.

Navštívíme Slatinice u Olomouce (první působiště P. Šuránka), poutní místo Krakovec, muzeum tvarůžků, ...

Nabízí se možnost objednání obědů za 99 Kč. Cena zájezdu je 300 Kč.

Přihlásit se můžete  na  stolečku  u  bočních  dveří.

 

 

 

    11. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  18.ČERVNA  2017  

V  úterý  20.června 2017  v  17:30 hod.  budu  v  kostele  s  dětmi  co  byli  u prvního  svatého  přijímání.

Členové  šesté  růže  živého  růžence  věnovali  na  kostel  800,- Kč.

Ctitelé  svatého  Antonína  věnovali  na  kostel  700,- Kč.

Ze  sobotních  křtin  věnovali  na  kostel  1 500,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

 

    Slavnost  NEJSVĚTĚJŠÍ  TROJICE  -  11.ČERVNA  2017  

  Liturgický  kalendář  

Úterý  13.června  2017    -  Památka  svatého  Antonína  z  Padovy, kněze  a  učitele  církve

Čtvrtek  15.června  2017  -  Slavnost  TĚLA  A  KRVE  PÁNĚ

Neděle  18.června  2017  -   11. neděle  v  mezidobí   

_______________________________________________________________________________

V  úterý  13.června 2017  v  17:30 hod.  budu  v  kostele  s  dětmi  co  byli  u prvního  svatého  přijímání.

Náboženství  ve  škole  už  bude.

Ve  čtvrtek  15.června  je  Slavnost  TĚLA  A  KRVE  PÁNĚ.

Příští  neděli  18.června 2017  bude  jenom  ranní  mše  svatá !!!

Autobus  na  Hlavní  pouť  ke  cti  svatého  Antonína  na  Blatnické  hoře  

pojede  v  neděli  18.června 2017  v  9 hodin  a  zastaví  na  Kopanicách,

v  Chylicách  a  u  kostela.

 

 

 

    Slavnost  SESLÁNÍ  DUCHA  SVATÉHO  -  4.ČERVNA  2017  

Dneska  v  neděli  4.června 2017  se  koná  sbírka  na  církevní  školy  v  diecézy.

Dneska  v  neděli  4.června 2017  ranní  mše  svatá  nebude  bude  jenom  hrubá

a  tá  bude  až  v  10:30 hodin.

Od  pondělka  5.června 2017  do  pátku  9.června 2017  budou  večerní  mše  jako  obvyklou  

dobu  v  18 hodin  a  v  sobotu  10.června 2017  bude  mše  svatá  ranní  v  7 hodin.

V  neděli  11.června 2017  budou  mše  svaté  jako  vždy  v  7:30 hodin  a  v  10 hodin.

Náboženství  ve  škole  nebude, ale  zkouška  na  První  svaté  přijímání  bude  zase  v  úterý.

 

 

 

 

 

    7.NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  -  28.KVĚTNA 2017  

Dneska  v  neděli  28.května 2017  bude  v  18 hodin  májová  pobožnost  u  Panny  Marie  u  kostela.

V  úterý  30.května 2017  v  17:30 hod.  bude  v  kostele  příprava  dětí  na  první  svaté  přijímání.

Ve  středu  31.května  2017  navštívím  nemocné.

Příští  neděli  4.června  2017  ranní  mše  svatá  nebude  bude  jenom  hrubá  mše  svatá

a  to  v  10:30 hodin.

 

 

 

    6.NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  -  21.KVĚTNA 2017  

Dneska  v  neděli  21.května 2017  bude  v  18 hodin  májová  pobožnost  v  Chylicích  u  sv.  Antonínka.

Za  týden  v  neděli  28.května 2017  v  18 hodin  bude  májová  pobožnost  u  Panny  Marie  u  kostela.

V  úterý  23.května 2017  v  17:30 hod.  bude  v  kostele  příprava  dětí  na  první  svaté  přijímání.

Z  pohřbu  + paní  Ludmile  Bádalové  rodina  věnovala  na  kostel  1 000,- Kč.

Nejmenovaná  dárkyně  věnovala na  opravy  našeho  kostela  2 000,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

 

    5.NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  -  14.KVĚTNA 2017  

 

 

    4.NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  -  7.KVĚTNA 2017  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  8.května 2017   -  Panny  Marie, Prostřednice  všech  milostí

Pátek  12.května 2017   -  Památka svtého  Pankráce, mučedníka

Sobota  13.května 2017 -  Panny  Marie  Fatimské

Neděle  14.května  2017 -   5 .NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  

_______________________________________________________________________________

Dneska  v  neděli  7.května 2017  bude  v  18 hodin  májová  pobožnost  v  Chylicích  u  kapličky.

Za  týden  v  neděli  14.května 2017  v  18 hodin  bude  májová  pobožnost  u  sv. Antonína

na  Vinných  hůrách.

V  úterý  9.května 2017  v  17:30 hod.  bude  v  kostele  příprava  dětí  na  první  svaté  přijímání.

Z  pohřbu  + pana  Stanislava  Hrušky  rodina  věnovala  na  kostel  1 000,- Kč.

Členové  páté  růže  živého  růžence  věnovali  1 200,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

 

 

    3.NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  -  30.DUBNA 2017  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  1.května 2017   -  Svatého  Josefa, dělníka

Úterý  2.května 2017    -  Památka  svatého  Atanáše, biskupa  a  učitele  církve

Středa  3.května 2017   -  Svátek  svatého  Filipa  a  Jakuba, apoštolů

Čtvrtek  4.května 2017  -  Památka  svatého  Floriána, patrona  hasičů

Pátek  5.května 2017    -  První  pátek  v  měsíci

Sobota  6.května 2017   -  Památka  svatého  Jana  Sarkandra, kněze  a  mučedníka

Neděle  7.května  2017  -   4 .NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  

_______________________________________________________________________________

Zítra  v  pondělí  1.května 2017  ve  14 hodin  bude  pohřeb  + pana  Stanislava  Hrušky  z  Chylic.

Pondělní  1.května 2017  večerní  mše  svatá  nebude.

V  úterý  2.května 2017  v  17:30 hod.  bude  v  kostele  příprava  dětí  na  první  svaté  přijímání.

Ve  středu  3.května 2017  a  v  pátek  5.května 2017  navštívím  nemocné.

V  pátek  5.května 2017  po  mši  svaté  bude  křížová  cesta  a  po  ní  adorace.

V  sobotu  6.května 2017  ranní  mše  svatá  nebude.

Příští  neděli  7.května 2017  bude  sbírka  na  křesťanská  média.

Minulou  neděli  při  sbírce  na  opravy  našeho  kostela  se  vybralo  v  kostele  21 000,- Kč.

Nejmenovaný  dárci  věnováli  na  opravy  našeho  kostela  16 000,- Kč.

Celkem  to  bylo  37 000,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

Příští  neděli  7.května 2016  bude  májová  pobožnost  v  18 hodin  v  Chylicách  u  kapličky.

 

 

 

 

    2.NEDĚLE  VELIKONOČNÍ - BOŽÍHO  MILOSRDENSTVÍ  -  23.DUBNA 2017  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  24.dubna 2017   -  Svátek  svatého  Jiří, mučedníka

Úterý  25.dubna 2017    - Svátek  svatého  Marka, evangelisty

Sobota  29.dubna 2017   - Svátek  svaté  Kateřiny  Sienské, panny  a  učitelky  církve

Neděle  30.dubna  2017  -   3 .NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  

_______________________________________________________________________________

V  úterý  25.dubna 2017  v  17:30 hod.  bude  v  kostele  příprava  dětí  na  první  svaté  přijímání.

V  pátek  28.dubna 2017  k  nám  do  farnosti  dorazí  regionální  socha  Panny  Marie  Fatimské.

Před  mší  svatou  se  budeme  modlit  sv. růženec  a  po  mši  svaté  bude  přednáška  v  kostele.

Minulou  neděli  se  při  sbírce  na  Kněžský  seminář  vybralo  18 300,- Kč.

Při  sbírce  u  Božího  hrobu  se  vybralo  na  Boží  hrob  v  Jeruzalémě  3 000,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

 

 

    Slavnost  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ  -  16.DUBNA 2017  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  17.dubna 2017   - PONDĚLÍ  V  OKTÁVU  VELIKONOČNÍM

Úterý  18.dubna 2017   -  ÚTERÝ  V  OKTÁVU  VELIKONOČNÍM

Středa  19.dubna 2017  -  STŘEDA  V  OKTÁVU  VELIKONOČNÍM

Čtvrtek  20.dubna 2017  -  ČTVRTEK  V  OKTÁVU  VELIKONOČNÍM

Pátek  21.dubna 2017    -  PRVNÍ  PÁTEK  V  MĚSÍCI

Sobota  22.dubna 2017   -  SOBOTA  V  OKTÁVU  VELIKONOČNÍM

Neděle  23.dubna 2017   -  2.NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  -  BOŽÍHO  MILOSRDENSTVÍ 

_______________________________________________________________________________

Zítra  v  pondělí  17.dubna 2017  budou  mše  svaté  jako  v  neděli  v  7:30 hodin  a  v  10 hodin.

V  úterý  18.dubna 2017  v  17:30 hod.  bude  v  kostele  příprava  dětí  na  první  svaté  přijímání.

Ve  čtvrtek  20.dubna 2017  bude  mimořádně  mše  svatá  ráno  v  7 hodin.

Příští  neděli  23.dubna 2017  bude  sbírka  na  opravy  našeho  kostela.

Nejmenovaný  dárce  věnovál  na  opravy  kostela  1 000,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

 

 

    KVĚTNÁ  NEDĚLE  -  9.DUBNA 2017  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  10.dubna 2017   -  PONDĚLÍ  SVATÉHO  TÝDNE

Úterý  11.dubna 2017    -  ÚTERÝ  SVATÉHO  TÝDNE

Středa  12.dubna 2017   -  STŘEDA  SVATÉHO  TÝDNE

Čtvrtek  13.dubna 2017  -  ZELENÝ  ČTVRTEK

Pátek  14.dubna 2017    -  VELKÝ  PÁTEK

Sobota  15.dubna 2017   -  BÍLÁ  SOBOTA 

Neděle  16.dubna 2016   -  Slavnost  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ 

_________________________________________________________________________________

Dneska  v  neděli  9.dubna 2017  bude  ve  14 hodin  křížová  cesta  v  kostele.

V  úterý  11.dubna 2017  v  17:30 hod.  bude  v  kostele  příprava  dětí  na  první  svaté  přijímání.

Začíná  svatý  týden, čeká  nás  Zelený  čtvrtek, Velký  pátek, Bílá  sobota  a  vzkříšení.

Na  Zelený  čtvrtek  a  Velký  pátek  bude  kostel  otevřený  do  22 hodin.

Na  Bílou  sobotu  bude  kostel  otevřený  od  rána  už  v  7 hodin  až  do  večera.

Na  Velikonoční  vigilii  na  Bílou  sobotu  si  přineste  svíčku.

Na  Boží  hod  v  neděli  16.dubna 2017  se  budou  žehnat  přinesené  pokrmy

a  na  obou  mší  svatých  bude  sbírka  na  Kněžský  seminář.

U  Božího  hrobu  bude  sbírka  na  Boží  hrob  v  Jeruzalémě.

Na  Velký  pátek  14.dubna 2017  bude  v  15 hodin  v  kostele  křížová  cesta.

Na  Zelený  čtvrtek  mše  svatá  bude  v  18 hodin,  Velkopáteční  obřady  začnou  v  18 hodin

a  v  na  Bílou  sobotu  velikonoční  vigilie  začně  v  19.30 hodin  a  bude  trvat  dvě  hodiny.

Z  pohřbu  + pana  Josefa  Žajdlíka  rodina  věnovala  na  kostel  1 000,- Kč.

Nejmenovaný  dárce  věnovál  na  opravy  kostela  2 000,- Kč.

Členové  čtvrté  růže  živého  růžence  věnovali  500,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

 

 

    5. NEDĚLE  POSTNÍ  -  2.DUBNA 2017  

  Liturgický  kalendář  

Pátek  7.dubna  2017   -  První  pátek  v  měsíci

Neděle   9.dubna  2017  -   KVĚTNÁ  NEDĚLE

_______________________________________________________________________________

Dneska  v  neděli  2.dubna 2017  bude  ve  14 hodin  křížová  cesta  v  kostele.

V  úterý  4.dubna 2017  v  17:30 hod.  bude  v  kostele  příprava  dětí  na  první  svaté  přijímání.

Ve  středu  5.dubna 2017  v  15 hod.  bude  pohřeb  + Josefa  Žajdlíka  z  Ostrožské  Nové  Vsi.

Večerní  mše  svatá  ve  středu  5.dubna 2017  v  18 hodin  nebude.

Ve  čtvrtek  6.dubna 2017  v  15:30 hod.  bude  pohřeb  + Ludmile  Nyklové  rodačky  

z  Ostrožské  Nové  Vsi.

Ve  středu  5.dubna 2017  a  v  pátek  7.dubna 2017  navštívím  nemocné.

V  pátek  7.dubna 2017  po  večerní  mši  svaté  bude  Křížová  cesta  a  adorace.

Na  Květnou  neděli  9.dubna 2017  se  při  mší  svaté  budou  světit  ratolesti  kočičky, tak  si  přineste.

 

 

 

    4. NEDĚLE  POSTNÍ  -  26.BŘEZNA 2017  

  Liturgický  kalendář  

Neděle   2.dubna  2017  -  5. NEDĚLE  POSTNÍ

_______________________________________________________________________________

Dneska  v  neděli  26.března 2017  bude  ve  14 hodin  křížová  cesta  v  kostele.

Od  zítra  to  je  pondělí  večerní  mše  svaté  budou  bývat  v  18 hodin.

V  úterý  28.března 2017  v  17:30 hod.  bude  v  kostele  příprava  dětí  na  první  svaté  přijímání.

Ve  středu  29.března 2017  v  15 hod.  bude  pohřeb  + Marie  Majíčkové  z  Ostrožské  Nové  Vsi.

V  pátek  31.března 2017  po  mši  svaté  bude  křížová  cesta  a  po  ní  adorace.

V  sobotu  1.dubna 2017  ranní  mše  svatá  nebude.

V  sobotu  1.dubna 2017  je  pouť  našeho  děkanství  na  Velehradě.

V  15 hodin  bude  rozjímavý  růženec, v  16 hodin  adorace  tu  má  naše  farnost  a  v  17 hodin

bude  mše  svatá  kterou  bude  sloužit  otec  arcibiskup  Jan  Graubner.

Autobus  na  pouť  odjede  v  sobotu  1.dubna 2017  ve  14 hodin  z  Chylic  zajede  ke  kostelu

a  zastaví  na  Kopanicích.

Z  Velehradu  autobus  odjede  v  18:30 hodin.

Minulou  neděli  se  při  sbírce  na  opravy  našeho  kostela  vybralo  11 000,- Kč.

Ctitelé  svatého  Josefa  věnovali  na  kostel  1 400,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

  

 

 

 

    3. NEDĚLE  POSTNÍ  -  19.BŘEZNA 2017  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  20.března  2017   -  Slavnost  SV. JOSEFA, SNOUBENCE  PANNY  MARIE

Sobota   25.března  2017  -  Slavnost  ZVĚSTOVÁNÍ  PÁNĚ

Neděle   26.března  2017  -  4. NEDĚLE  POSTNÍ

_______________________________________________________________________________

Dneska  v  neděli  19.března 2017  bude  ve  14 hodin  křížová  cesta  v  kostele.

V  úterý  21.března 2017  v  16:30 hod.  bude  v  kostele  příprava  dětí  na  první  svaté  přijímání.

Výuka  náboženství  už  bude  ve  škole  jako  vždy.

V  noci  ze  soboty  na  nedělu  26.března 2017  se  mění  čas.   

 

 

 

 

    2. NEDĚLE  POSTNÍ  -  12.BŘEZNA 2017  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  13.března  2017   -  VÝROČNÍ  DEN  zvolení  papeže  Františka ( 2013 )

Neděle   19.března  2017  -   3. NEDĚLE  POSTNÍ

_______________________________________________________________________________

Dneska  v  neděli  12.března 2017  bude  ve  14 hodin  křížová  cesta  v  kostele.

Příštý  týden  od  pondělí  13.března 2017  do  soboty  18.března 2017

mše  svaté  nebudou  jsem  na  dovolené.

V  neděli  19.března 2017  ranní  a  hrubá  mše  svatá  už  boudou  jako  vždy  v  7:30 hod.  a  v  10.hod.

V  případě  pohřbu  se  můžete  obrátit  na  Polešovického  pana  faráře  Petra  Součka

telefon  739  389  202  nebo  kterého  koliv  pana  faráře.

 

 

 

    1. NEDĚLE  POSTNÍ  -  5.BŘEZNA 2017  

  Liturgický  kalendář  

Neděle   12.března  2017  -   2. NEDĚLE  POSTNÍ

_______________________________________________________________________________

V  úterý  7.března 2017  bude  v  kostele  příprava  dětí  na  první  svaté  přijímání.

Ve  čtvrtek  9.března 2017  bude  mše  svatá  ráno  v  7 hodin.

V  pátek  10.března 2017  a  v  sobotu  11.března 2017  mše  svaté  nebudou.

V  neděli  12.března 2017  ranní  mše  svatá  nebude, bude  jenom  hrubá  mše  svatá

a  to  až  v  10:30 hodin.

Od  pátku  10.března  budu  na  dovolené  až  do  soboty  18.března 2017.

V  případě  pohřbu  se  můžete  obrátit  na  Polešovického  pana  faráře  Petra  Součka

telefon  739  389  202  nebo  kterého  koliv  pana  faráře.

Dneska  v  neděli  5.března 2017  bude  ve  14 hodin  křížová  cesta  v  kostele.

Taky  dneska  v  neděli  bude  v  15 hodin  mše  svatá  na  sv. Antonínku  na  Blatnické  hoře.

V  sobotu  1.dubna 2017  bude  na  Velehradě  Děkanátní  pouť  za  rodiny  a  duchovní povolání.

Naše  farnost  na  této  pouti  bude  mět  adoraci, pojede  tam  od  nás  z  obce  autobus.

Kdo  by  se  chtěl  zapojit  do  Postní  almužny, může  svůj  osobní  půst  vyjádřit  tak,

že  ušetřené  peníze  vloží do postní  pokladničky, kterou  najdete  na  stolku  v  kostele  u  hlavních  dveří. 

Jako  v  minulých  letech  bude  výtěžek  použit  pro  chudé, potřebné  a  pro  charitní  projekty.

Postní  almužna  se  bude  odevzdávat  na  Květnou  neděli  v  kostele. 

 

 

 

    8. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  26.ÚNORA  2017  

  Liturgický  kalendář  

Středa  1.března  2017    -   POPELEČNÍ  STŘEDA

Pátek   3.března  2017    -   První  pátek  v  měsíci

Neděle   5.března  2017  -   1. NEDĚLE  POSTNÍ

_______________________________________________________________________________

V  pondělí  27.února 2017  po  mši  svaté  v  18.hodin  bude  na  faře  schůze  Pastorační  rady  farnosti.

Na  Popeleční  středu  1.března  se  bude  při  mši  svaté  udělovat  popelec. Je  to  den  přísného  postu.

Ve  středu  1.března 2017  ve  čtvrtek  2.března 2017  a  v  pátek  3.března 2017  navštívím  nemocné.

V  sobotu  4.března  2017  ranní  mše  svatá  nebude.

V  sobotu  4.března 2017  ve  14 hod.  bude  pohřeb  + Štefánie  Žigové  z  Ostrožské  Nové  Vsi.

Z  pohřbu  + pana  Pavla  Otrusiny  rodina  věnovala  na  kostel  1 000,- Kč.

Z  pohřbu  + pana  Ladislava  Řiháčka  rodina  věnovala  na  kostel  1 000,- Kč.

Minulou  neděli  se  při  sbírce  Haléř  svatého  Petra  vybralo  15 000,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

 

    7. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  19.ÚNORA  2017  

 

 

 

    6. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  12.ÚNORA  2017  

  Liturgický  kalendář  

Pátek  17.února  2017    -   Památka  sv. Alexia  a  druhů, řeholníků

Sobota   18.února  2017  -  Sobotní  památka  Panny  Marie

Neděle   19.února  2017  -  7. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Příští  týden  od  pondělí  13.února 2017  do  soboty  18.února 2017  mám  dovolenou.

Mše  svaté  večerní  od  pondělka  do  pátku  nebudou  a  sobotní  ranní  mše  svatá  taky  nebude.

V  neděli  19.února 2017  už  ranní  a  hrubá  mše  svatá  bude.

V  případě  pohřbu  se  obraťte  na  Lhotského  pana  faráře  číslo  na  mobil  P. Miroslava  Reifa  

je  733  741  233 .

Příští  týden  jsou  prázdniny  tak  náboženství  nebude.

Příští  neděli  19.února 2017  koná  se  sbírka  Haléř  svatého  Petra.

 

 

 

    5. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  5.ÚNORA  2017  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  6.února  2017     -  Památka  svatého  Pavla  Mikiho  a  druhů, mučedníků

Pátek  10.února  2017    -   Památka  svaté  Scholastiky, panny

Sobota   11.února  2017  -  Památka  Panny  Marie, Lurdské, Světový  den  nemocných

Neděle   12.února  2017   -  6. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Z  pohřbu  + paní  Ludmily  Smištíkové  rodina  věnovala  na  kostel  1 000,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

Ve  čtvrtek  9.února 2017  po  mši  svaté  v  18 hodin  bude  na  faře  schůza   rodičů  dětí

co  jdou   letos  prvnímu  svatému  přijímání.

 

 

 

 

    4. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  29.LEDNA  2017  

  Liturgický  kalendář  

Úterý  31.ledna  2017     -  Památka  svatého  Jana  Boska, kněze

Čtvrtek  2.února  2017    -  Svátek  Uvedení  Páně  do  chrámu

Pátek   3.února  2017     -  Památka  svatého  Blažeje, biskupa  a  mučedníka

Neděle   5.února  2017   -  5. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

V  úterý  31.ledna 2017  v  15 hod.  bude  pohřeb  + Ludmile  Smištíkové  z  Ostrožské  Nové  Vsi.

Ve  čtvrtek  2.února 2017  v  15 hod.  bude  pohřeb  + Anny  Sedlářové  rodačky  z  Ostrožské  Nové  Vsi.

Ve  středu  1.února 2017  ve  čtvrtek  2.února 2016  a  v  pátek  3.února 2016  navštívím  nemocné.

V  pátek  3.února 2017  se  po  mši  svaté  bude  udělovat  Svatoblažejské  požehnání.

 

 

    3. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  22.LEDNA  2017  

  Liturgický  kalendář  

Úterý  24.ledna  2017     -  Památka  sv. Františka  Saleského, biskupa  a  učitele  církve

Středa  25.ledna  2017   -  Svátek  Obrácení  sv. Pavla,  apoštola

Čtvrtek  26.ledna  2017  -  Památka  sv. Timoteje  a  Tita, biskupů

Sobota  28.ledna  2017   - Památka  sv. Tomáše  Akvinského, kněze  a  učitele  církve

Neděle  29.ledna  2017   - 4. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Dneska  v  neděli  22.ledna  2017  se  koledníci  mohou  v  Uherském  Hradišti  zůčastnit  tříkrálového

bruslení  na  zimním  stadionu  od  15 hodin  do  17:30 hodin.

 

 

 

    2. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  15.LEDNA  2017  

  Liturgický  kalendář  

Úterý  17.ledna  2017     -  Památka  svatého  Antonína, opata

Středa  18.ledna  2017   -  Památka  Panny  Marie, Matky  jednoty  křesťanů

Sobota  21.ledna  2017   - Památka  sv. Anežky  Římské, panny  a  mučednice

Neděle  22.ledna  2017   - 3. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Od  středy  18.ledna  2017  do  středy  25.ledna  2017  je  Týden  modliteb  za  jednotu  křesťanů.

Při  tříkrálové  sbírce  která  byla  v  sobotu  7.ledna  20017  po  celé  naší  obci  Ostrožská  Nová  Ves  

a  Chylice  se  vybralo  81 183, - Kč.

V  neděli  22.ledna  2017  se  koledníci  mohou  v  Uherském  Hradišti  zůčastnit  tříkrálového

bruslení  na  zimním  stadionu  od  15 hodin  do  17:30 hodin.

Z  pohřbu  + pana  Karla  Silnice  rodina  věnovala  na  kostel  1 000,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

 

    Svátek  Křtu  Páně  -  8.LEDNA 2017  

  Liturgický  kalendář  

Pátek  13.ledna  2017     -  Památka  svatého  Hilaria, biskupa  a  učitele  církve

Sobota  14.ledna  2017   - Sobotní  památka  Panny  Marie

Neděle  15.ledna  2017   - 2. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

V  pátek  13.ledna 2017  v  15 hod.  bude  pohřeb  + Marie  Bršlicové  z  Chylic.

V  sobotu  14.ledna 2017  ve  14 hod.  bude  pohřeb  + Karla  Silnice  z  Ostrožské  Nové  Vsi.

V  pátek  13.ledna 2017  večerní  mše  svatá  nebude  a  taky  v  sobotu  14.ledna 2017

ranní  mše  svatá  taky  nebude.

Poděkování  patří  všem, kteří  přispěli  na  tříkrálovou  sbírku.

Velký  dík  patří  i  koledníkům  a  vedoucím  skupinek  co  chodili  po  dědině  za  velkého  mrazu

bylo  kolem  - 12 C.

Obecní  úřad  věnoval  na  kostel  z vánočního  koncertu  dechové  hudby  Antonína  Koníčka  Boršičanky 

z  dobrovolného  vstupného  5 400,- Kč.

Dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

    Slavnost  MATKY  BOŽÍ, PANNY  MARIE  -  1.LEDNA 2017  

 

 

    Slavnost  NAROZENÍ  PÁNĚ  -  25.PROSINCE 2016  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  26.prosince  2016  -  Svátek  svatého  Štěpána, prvomučedníka

Úterý  27.prosince  2016   - Svátek  svatého  Jana, apoštola  a  evangelisty

Středa  28.prosince 2016   - Svátek  svatých  Mláďátek, mučedníkú

Pátek  30.prosince  2016   - Svátek  Svaté  Rodiny  Ježíše, Marie  a  Josefa

Neděle  1.ledna  2017     - Slavnost  MATKY  BOŽÍ, PANNY  MARIE   

_______________________________________________________________________________

V  úterý  27.prosince  2016  na  večerní  mši  svaté  se  bude  žehnat  víno.

Ve  čtvrtek  29.prosince  2016  bude  mimořádně  mše  svatá  ráno  v  7 hodin

a  v  17 hodin  bude  Vánoční  koncert  dechové  hudby  Boršičanky  Antonína  Koníčka

v  našem  kostele.

V  pátek  30.prosince  2016  bude  arcibiskup  Jan  Graubner  v  10 hodin  sloužit  bohoslužbu

s  žehnáním  tříkrálovým  koledníků  ve  Vsetíně.  Kdoby  měl  zájem  jet  tam  tak  se  může

napsat  na  papír  co  je  na  stolečku  u  bočních  dvěří.

Autobus  pojede  z  autobusového  nádraží  v  Uherském  Hradišti  ze  zástávky  26  v  8:15 hodin.

Návrat  bude  kolem  16:30 hodin, součástí  výletu  bude  i  návštěva  Betlému  v  Horní  Lidči.

V  sobotu  31.prosince  2016  bude  na  poutním  místě  na  svatém  Antonínku  na  Blatnické  hoře

Silvestrovská  půlnoční  mše  svatá.

Nejmenovaný  dárce  věnoval  na  kostel  1 000,- Kč.

Dárci  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

 

    4. NEDĚLE  ADVENTNÍ  -  18.PROSINCE 2016   

 

 

    3. NEDĚLE  ADVENTNÍ  -  11.PROSINCE 2016   

 

 

    2. NEDĚLE  ADVENTNÍ  -  4.PROSINCE 2016   

  Liturgický  kalendář  

Úterý  6.prosince  2016    - Slavnost  svatého  Mikuláše, biskupa

Středa  7.prosince 2016    - Památka  sv. Ambrože, biskupa  a  učitele  církve

Čtvrtek  8.prosince  2016  - Slavnost  PANNY  MARIE, POČATÉ  BEZ  POSKVRNY  PRVOTNÍHO  HŘÍCHU

Neděle  11.prosince  2016 - 3. NEDĚLE  ADVENTNÍ

_______________________________________________________________________________

Zháníme  do  naší  farnosti  pana  kostelníka  nebo  paní  kostelnicu.

 

 

 

    1. NEDĚLE  ADVENTNÍ  -  27.LISTOPADU 2016   

  Liturgický  kalendář  

Středa  30.listopadu 2016  - Svátek  svatého  Ondřeje, apoštola

Pátek  2.prosince  2016    -  První  pátek  v  měsíci

Sobota  3.prosince  2016  -  Památka  sv. Františka  Xaverského, kněze

Neděle  4.prosince  2016  -  2. NEDĚLE  ADVENTNÍ

_______________________________________________________________________________

V  pátek  2.prosince 2016  v  15 hod.  bude  pohřeb  + Marie  Červenákové  z  Ostrožské  Nové  Vsi.

Ve  středu  30.listopadu 2016  ve  čtvrtek  1.prosince 2016  a  v  pátek  2.prosince 2016  

navštívím  nemocné. V  pátek  2.prosince 2016  večerní  mše  svatá  nebude.

V  úterý  29.listopadu  2016  ve  14 hodin  v  kostele  začíná  9 denní  pobožnost

k  Neposkvrněnému  Početí  Panny  Marie.

Ve  středu  30.listopadu  2016  po  mši  svaté  v  18 hodin  bude  na  faře  schůze  obou  rad  farnosti.

 

 

 

    SLAVNOST  JEŽÍŠE  KRISTA  KRÁLE  -  20.LISTOPADU  2016  

Minulou  neděli  se  při  sbírce  na  Charitu  vybralo  13 800,- Kč.

Z  pohřbu  + paní  Jarmile  Filípkové  rodina  věnovala  na  kostel  1 000,- Kč.

Z  pohřbu  + pana  Josefa  Kučery  rodina  věnovala  na  kostel  1 000,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

Fotografie  zemřelých  z  tabla  co  bylo  u  bočních  dveří  jsou  v sákristii.

 

 
 

 

    33. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  13.LISTOPADU  2016  

V  úterý  15.listopadu 2016  v  15 hod.  bude  pohřeb  + Jarmile  Filípkové  z  Ostrožské  Nové  Vsi.

Ve  čtvrtek  17.listopadu 2016  bude  mše  svatá  v  8 hodin  ráno.

Z  pohřbu  + paní  Růženy  Raisinglové  rodina  věnovala  na  kostel  1 000,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

    32. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  6.LISTOPADU  2016  

  Liturgický  kalendář  

Středa  9.listopadu  2016  - Svátek  Posvěcení  lateránské  baziliky

Čtvrtek  10.listopadu 2016 -  Památka  sv. Lva  Velikého, papeže  a  učitele  církve

Pátek  11.listopadu  2016  - Památka  svatého  Martina, biskupa

Sobota  12.listopadu 2016 -  Památka  sv. Josafata, biskupa  a  mučedníka

Neděle  13.listopadu  2016 - 33. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Z  pohřbu  + pana  Petra  Kunovjánka  rodina  věnovala  na  kostel  1 000,- Kč.

Z  pohřbu  + paní  Heleny  Hůskové  rodina  věnovala  na  kostel  1 000,- Kč.

Nejmenovaný  dárce  věnoval  na  kostel  1 000,- Kč.

Pětašedesátníci  věnovali  na  kostel  800,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

 

    31. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  30.ŘÍJNA  2016  

  Liturgický  kalendář  

Úterý  1.listopadu  2016   -  Slavnost  VŠECH  SVATÝCH

Středa  2.listopadu  2016  - Vzpomínka  NA  VŠECHNY  VĚRNÉ  ZEMŘELÉ

Pátek  4.listopadu  2016   - Památka  svatého  Karla  Boromejského, biskupa

Neděle  6.listopadu  2016 - 32. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Večerní  mše  svaté  budou  už  bývat  v  17 hodin.

Ve  středu  2.listopadu 2016  bude  mše  svatá  ráno  v  7 hodin  a  pak  večer  bude  mše  svatá

v  17 hodin  a  po  mši  svaté  bude  pobožnost  na  hřbitově.

Ve  středu  2.listopadu 2016  ve  čtvrtek  3.listopadu 2016  a  v  pátek  4.listopadu 2016  

navštívím  nemocné. V  pátek  4.listopadu 2016  po  mši  svaté  bude  adorace.

Minulou  neděli  se  při  sbírce  na  misie  vybralo  16 000,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

Ve  středu  2.listopadu 2016  v  15 hod.  bude  pohřeb  + Petra  Kunovjánka  z  Ostrožské  Nové  Vsi.

 

Od  dnešního  dne  až  do  8.listopadu  je  možno  získat  plnomocné  odpustky  pro  duše  v  očistci

za  obvyklých  podmínek: sv. smíření,  sv. přijímání,  modlitba  na  úmysl  sv. Otce

a  návštěvu  hřbitova  a  tam  se  pomodlit  jakoukoliv  modlitbu  za  zemřelé.

V úterý  a  ve  středu  je  možno  získat  odpustky  i  při  návštěvě  kostela.

 

 

 

    30. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  23.ŘÍJNA  2016  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  24.října  2016   -  Památka  sv. Antonína  Marie  Klareta, biskupa

Pátek  28.října  2016    - Svátek  sv. Šimona  a  Judy, apoštolů

Sobota  29.října  2016  - Památka  bl. Restituty  Kafkové, panny  a  mučednice

Neděle  30.října  2016  - 31. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

V  sobotu  29.října 2016  mimořádně  ranní  mše  svatá  nebude.

Našla  se  zlatá  naušnice.

Ctitelé  svaté  Hedviky  věnovali  na  kostel  2 300,- Kč.

Z  pohřbu  + paní  Růženy  Juráskové  rodina  věnovala  na  kostel  1 000,- Kč.

Ze  svatby  novomanželé  Pert  a  Jitka  Holečkovy  věnovali  na  kostel  2 000,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

Přineste  fotografie  zemřelých  od  listopadu  2015  do  teťka  na  tablo  zemřelých.

Doneste  je  během  týdne  do  sákristie.

V  noci  ze  soboty  na  nedělu  30.října 2016  se  mění  čas.

 

 

 

    29. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  16.ŘÍJNA  2016  

Ve  čtvrtek  20.října 2016 je  v  naší  farnosti  adorační  den, zapište  se  na  lístek

u  bočních  dveří.

V  sobotu  si  u  nás  míní  vzít  Petr  Holeček  ze  Zlína  slečnu  Jitku  Zahradníkovu

z  Ostrožské  Nové  Vsi, dědina  186.

Příští  neděli  bude  sbírka  na  misie.

 

 

    28. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  9.ŘÍJNA  2016  

Jedu  tento  týden  od  pondělí  10.října 2016  do  soboty  15.října 2016

na  duchovní  cvičení.

V  případě  pohřbu  se  můžete  obrátit  na  Polešovického  pana  faráře  Petra  Součka

telefon  739  389  202  nebo  kterého  koliv  pana  faráře.

 

 

 

    27. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  2.ŘÍJNA  2016  

Ve  středu  5.října 2016  ve  čtvrtek  6.října 2016  a  v  pátek  7.října 2016  navštívím  nemocné.

V  pátek  7.října 2016  po  mši  svaté  bude  adorace.

Ctitelé  svatého  Václava  věnovali  na  kostel  1 800,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

 

    26. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  25.ZÁŘÍ  2016  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  26.září  2016   -  Památka  sv. Kosmy  a  Damiána, mučedníků

Úterý  27.září  2016    -  Památka  sv. Vincence  de  Paul, kněze

Středa  28.září  2016   - Slavnost  SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního  patrona  českého  národa

Čtvrtek  29.září  2016  - Svátek  sv. Michaela, Gabriela  a  Rafaela, archandělů

Pátek  30.září  2016    - Památka  sv. Jeronýma, kněze  a  učitele  církve

Sobota  1.října  2016   - Památka  sv. Terezie  od  Dítěte  Ježíše, panny  a  učitelky  církve

Neděle  2.října  2016   - 27. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Ve  středu  28.září 2016  na  Slavnost  svatého  Václava  patrona  našeho  kostela  budou  mše  svaté  

jako  v  neděli  ranní  mše  svatá  bude  7:30 hod  a  hrubá  mše  svatá  bude  v  10 hodin

V  sobotu  1.října 2016  si  míní  vzít  Marek  Maťaš  z  Uherského  Hradiště  

slečnu  Soňu  Vítekovu  z  Brna.

Příští  neděli  2.října 2016  bude  hrubá  mše  svatá  až  v  11 hodin  bude  sloužena  za  hodovou  chasu.

Hledáme  obětavé  ženy  na  výpomoc, při  úklidu  našeho  kostela, jedná  se  o  1 hodinu  za  měsíc

protože  jsme  4 skupiny, předem  děkujeme  kostelní  uklizečky.

 

 

 

    25. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  18.ZÁŘÍ  2016  

  Liturgický  kalendář  

Středa  21.září  2016    -  Svátek  svatého  Matouše, apoštola  a  evangelisty

Pátek  23.září  2016     -  Památka  svatého  Pia  z  Pietrelciny, kněze

Neděle  25.září  2016  -  26. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Ctitelé  svaté  Ludmile  věnovali  na  kostel  3 350,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

V  pátek  23.září  2016  po  mši  svaté  v  19 hodin  bude  na  faře  schůze  rodičů

dětí  co  půjdou  k  prvnímu  svatému  přijímání.

 

 

 

    24. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  11.ZÁŘÍ  2016  

 

 

    23. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  4.ZÁŘÍ  2016  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  5.září  2016    -  Památka  svaté  Terezie  z  Kalkaty

Čtvrtek  8.září  2016   -  Svátek  Narození  Panny  Marie

Pátek  9.září  2016     -  Památka  svatého  Petra  Klavera, kněze

Neděle  11.září  2016  -  24. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Z  pohřbu  + pana  Vlastimila  Vrby  rodina  věnovala  na  kostel  1 000,- Kč.

Členové  deváté  růže  živého  růžence  věnovali  na  kostel  800,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

Příští  týden  začíná  vyučování  náboženství.

 

 

 

    22. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  28.SRPNA  2016  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  29.srpna  2016  -  Památka  umučení  Jana  Křtitele

Pátek  2.září  2016      -  První  pátek  v  měsíci

Sobota  3.září  2016    -  Památka  sv. Řehoře  Velikého, papeže  a  učítele  církve

Neděle  4.září  2016    -  23. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Ve  středu  31.srpna 2016  ve  čtvrtek  1.září 2016  a  v  pátek  2.září 2016  navštívím  nemocné.

V  pátek  2.září 2016  po  mši  svaté  bude  adorace.

 

 

 

    21. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  21.SRPNA  2016  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  22.srpna  2016  -  Památka  Panny  Marie  Královny

Středa  24.srpna 2016   -  Svátek  sv. Bartoloměje, apoštola

Čtvrtek  25.srpna 2016  -  Památka  svatého Ludvíka

Sobota  20.srpna 2016  -  Památka  svaté  Moniky

Neděle  28.srpna 2016 -  22. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Příští  týden  budu  na  dovolené  v  případě  pohřbu  se  obraťte  na  Lhotského  pana  faráře.

Číslo  na  mobil  P. Miroslava  Reifa  je  733  741  233

Ctitelé  Panny  Marie  věnovali  na  kostel  3 300,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

 

    20. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  14.SRPNA  2016  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  15.srpna  2016  -  Slavnost  NANEBEVZETÍ  PANNY  MARIE

Úterý  16.srpna 2016    -  Památka  svatého  Štěpána  Uherského

Pátek  19.srpna 2016    -  Památka  sv. Jana  Eudesa, kněze

Sobota  20.srpna 2016  -  Památka  sv. Bernarda, opata  a  učitele  církve

Neděle  21.srpna 2016 -  21. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

 

 

 

    19. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  7.SRPNA  2016  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  8.srpna  2016  -  Památka  svatého  Dominika, kněze

Úterý  9.srpna 2016    -  Svátek  sv. Terezie  Benedikty  od  Kříže, panny  a  mučednice

Středa  10.srpna 2016 -  Svátek  svatého  Vavřince, mučedníka

Čtvrtek  11.srpna 2016 -  Památka  svaté  Kláry, panny

Pátek  12.srpna 2016    -  Památka  sv. Jany  Františky  de  Chantal, řeholnice

Neděle  14.srpna 2016 -  20. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Příští  týden  budu  na  dovolené  v  případě  pohřbu  se  obraťte  na  Lhotského  pana  faráře.

Číslo  na  mobil  P. Miroslava  Reifa  je  733  741  233

Ve  středu  10.srpna 2016  v  15:30 hod.  bude  pohřeb  + Marie  Stužkové  z  Ostrožské  Nové  Vsi.

Z  pohřbu  + paní  Elišky  Červenákové  rodina  věnovala  na  kostel  2 000,- Kč.

Členové  osmé  růže  živého  růžence  věnovali  na  kostel  1 100,- Kč.

Nejmenovaný  dárce  věnovál  na  kostel  1 000,- Kč

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

                                                                                            

 

 

    18. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  31.ČERVENCE  2016  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  1.srpna  2016  -  Památka  sv. Alfonsa  z  Liguori, biskupa  a  učitele  církve

Úterý  2.srpna 2016    -  Panny  Marie, Královny  andělů

Čtvrtek  4.srpna 2016  -  Památka  sv. Jana  Marie  Vianneye

Pátek  5.srpna 2016    -  První  pátek  v  měsíci

Sobota  6.srpna 2016  -  Svátek  Proměnění  Páně

Neděle  7.srpna 2016 -  19. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

V  úterý  2.srpna 2016  mimořádně  večerní  mše  svatá  nebude.

Ve  středu  3.srpna 2016  ve  čtvrtek  4.srpna 2016  a  v  pátek  5.srpna 2016  navštívím  nemocné.

V  pátek  5.srpna 2016  po  mši  svaté  bude  adorace.

Ctitelé  svaté  Anny  věnovali  na  kostel  3 700,- Kč.

Dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

 

    17. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  24.ČERVENCE  2016  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  25.července  2016  -  Svátek  svatého  Jakuba, apoštola

Úterý  26.července 2016   -  Památka  sv. Jáchyma  a  Anny, rodičů  Panny  Marie

Středa  27.července 2016  -  Památka  sv. Gorazda  a  druhů

pátek  29.července 2016    -  Památka  svaté  Marty

Neděle  31.července 2016 -  18. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Zítra  v  pondělí  25.července 2016  večerní  mše  svatá  mimořádně  nebude.

Příští  neděli  31.července  2016  zastupuji  v  Polešovicích  kde  bude  mše  svatá  v  9 hodin  

proto  bude  hrubá  mše  svatá  až  v  10:30 hodin.

 

 

 

    16. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  17.ČERVENCE  2016  

  Liturgický  kalendář  

Pátek  22.července  2016  -  Památka  svaté  Marie  Magdalény

Sobota  23.července 2016 -  Svátek  sv. Brigity, řeholnice, patronky  Evropy

Neděle  24.července 2016 -  17. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Dneska  17.července 2016  bude  v  15 hodin  mše  svatá  pro  naši  farnost  

na  sv. Antonínku  na  Blatnické  hoře.

Autobus  vyjede  ve  14 hodin  z  Chylic  zajede  na  Kopanice  a  pak  zastaví  u  kostela.

Po  mši  svaté  bude  křížová  cesta  a  pak  v  17 hodin  pojedeme  dom.

Celí  týden  budu  na  dovolené  v  případě  pohřbu  se  obraťte  na  Lhotského  pana  faráře.

Číslo  na  mobil  P. Miroslava  Reifa  je  733  741  233

Příští  neděli  24.července 2016  už  bude  ranní  mše  svatá  jako  vždy  v  7:30 hodin

ale  hrubá  mše  svatá  bude  mimořádně  v  10:30 hodin.

 

 

 

    15. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  10.ČERVENCE  2016  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  11.července  2016  -  Svátek  sv. Benedikta, opata, patrona  Evropy

Pátek  15.července  2016  -  Památka  sv. Bonaventury, biskupa  a  učitele  církve

Sobota  16.července 2016 -  Panny  Marie  Karmelské

Neděle  17.července 2016 -  16. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Sedmdesátníci  věnovali  na  kostel  1 300,- Kč

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

 

    14. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  3.ČERVENCE  2016  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  4.července  2016  -  Památka  svatého  Prokopa, opata

Úterý  5.července  2016  -  Slavnost  SV. CYRILA, MNICHA, a  METODĚJE, BISPUPA, patronů  Evropy

Středa  6.července 2016 -  Památka  sv. Marie  Goretti, panny  a  mučednice

Neděle  10.července 2016-  15. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Osmdesátníci  věnovali  na  kostel  1 600,- Kč

Z  pohřbu  + paní  Anny  Ťokové  rodina  věnovala  na  kostel  800,- Kč.

Členové  sedmé  růže  živého  růžence  věnovali  800,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

V  sobotu  9.července 2016  bude  pouť  našeho  děkanství  na  Velehradě

za  obnovu  rodin  a  duchovní  povolání - v 15 hodin  růženec, v 16 hodin  adorace

a  v  17 hodin  bude  mše  svatá.

 

 

    13. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  26.ČERVNA  2016  

  Liturgický  kalendář  

Úterý  28.června  2016  -  Památka  svatého  Ireneje, biskupa  a  mučedníka

Středa  29.června 2016  -  Slavnost  SV.  PETRA  A  PAVLA,  APOŠTOLŮ

Čtvrtek  30.června 2016 -  Svátek  Výročí  posvěcení  Olomoucké  katedrály

Pátek  1.července 2016  -  První  pátek  v  měsíci

Neděle  3.července 2016-  14. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

V  úterý  28.června  2016  bude  v  16.hodin  pohřeb  + paní  Anny  Ťokové.

Ve  středu  29.června 2016  navštívím  nemocné  a  ke  komu  chodím  v  pátek  tak  taky  přijdu.

V  pátek  1.července 2016  po  mši  svaté  bude  adorace.

V  sobotu  2.července 2016  v  10 hodin  bude  v  Ořechově  primiční  mše  svatá  novokněze

Jiřího  Luňáka.

Manželé  Juráskovi  ze  zlaté  svatby  věnovali  na  kostel  1 000,- Kč

Dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

 

    12. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  19.ČERVNA  2016  

  Liturgický  kalendář  

Úterý  21.června  2016  -  Památka  svatého  Aloise  Gonzagy, řeholníka

Středa  22.června 2016  -  Památka  svatého  Paulína, biskupa

Pátek  24.června 2016   -  Slavnost  NAROZENÍ  SVATÉHO  JANA  KŘTITELE

Neděle  26.června 2016   -  13. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

V  úterý  21.června 2016  v  17:30 hodin  pokračuje  setkání  dětí  v  kostele  a  pak  bude  mše  svatá.

Vyučování  náboženství  ve  škole  skončilo.

Padesátníci  věnovali  na  kostel  3 100,- Kč

Ctitelé  svatého  Antonína  věnovali  na  kostel  600,- Kč.

Dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

Příští  neděli  26.června 2016  bude  mět  naše  farnost  pouť  na  Velehradě.

Autobus  pojede  v  13:30 hodin  z  Chylec  zastaví  u  kostela  a  pak  na  Kopanicách.

 

 

 

    11. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  12.ČERVNA  2016  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  13.června  2016  -  Památka  svatého  Antonína  z  Padovy, kněze  a  učitele  církve

Středa  15.června 2016  -  Památka  svatého  Víta, mučedníka

Neděle  19.června 2016   -  12. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Zítra  v  pondělí  pojede  autobus  v  15:45 hodin  z  Chylec  se  zastávkou  u  kostela

na  pouť  na  Blatnickou  horu.  Cena  autobusu  je  40,- Kč.

V  pondělí  13.června 2016  bude  večerní  mše  svatá  v  18 hodin  v  našém  kostele.

V  úterý  14.června 2016  v  17:30 hodin  pokračuje  setkání  dětí  v  kostele  

a  pak  bude  mše  svatá.

 

Při  svatodušní  sbírce  se  na  církevní  školy  vybralo  12 000,- Kč.

Z  pohřbu  + paní  Marie  Kupcové  rodina  věnovala  na  kostel  2 000,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

Příští  neděli  19.června 2016  bude  jenom  ranní  mše  svatá !!!

Autobus  na  Hlavní  pouť  ke  cti  svatého  Antonína  na  Blatnické  hoře

pojede  v  neděli  19.června 2016  v  9 hodin  a  zastaví  na  Kopanicách,

v  Chylicách  a  u  kostela. Cena  autobusu  je  40,- Kč.

 

 

 

 

    10. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  5.ČERVNA  2016  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  6.června  2016  -  Památka  svatého  Norberta, biskupa

Čtvrtek  9.června 2016  -  Památka  sv. Efréma  Syrského, jáhna  a  učitele  církve

Sobota  11.června 2016   -  Památka  svatého  Barnabáše, apoštola

Neděle  12.června 2016   -  11. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

Dneska  v  neděli  5.června 2016  bude  odpoledne  svátostné  požehnání.

Ve  středu  8.června 2016  bude  pohřeb  + Marie  Kupcové  z  Ostrožské  Nové  Vsi.

Z  pohřbu  + pana  Dušana  Machálka  rodina  věnovala  na  kostel  4 500,- Kč.

Členové  šesté  růže  živého  růžence  věnovali  800,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

V  pondělí  za  týden  13.června 2016  bude  svátek  svatého  Antonína  z  Padovy, kněze

a  učitele  církve. Pojede  autobus  v  15:45 hodin  z  Chylec  se  zastávkou  u  kostela

na  pouť  na  Blatnickou  horu.  Kdo  má  zájem  jet  ať  se  napíše  na  papír  u  bočních

dveří.  Cena  autobusu  je  40,- Kč.

MIMOŘÁDNĚ  příští  neděli  12.června 2016  bude  hrubá  mše  svatá  v  10:30 hodin.

 

 

 

    9. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  29.KVĚTNA  2016  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  30.května  2016  -  Památka  svaté  Zdislavy

Úterý  31.května 2016    - Svátek  Navštívení  Panny  Marie

Středa  1.června 2016    -  Památka  sv. Justina, mučedníka

Pátek  3.června 2016     -  Slavnost  NEJSVĚTĚJŠÍHO  SRDCE  JEŽÍŠOVA

Sobota  4.června 2016   -  Památka  Neposkvrněného  Srdce  Panny  Marie

Neděle  5.června 2016   -  10. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

 

 

 

    Slavnost  NEJSVĚTĚJŠÍ  TROJICE  -  22.KVĚTNA  2016  

  Liturgický  kalendář  

Čtvrtek  26.května  2016  -  Slavnost  TĚLA  a  KRVE  PÁNĚ

Pátek  27.května 2016     -  Památka  sv. Augustina  z  Canterbury, biskupa

Neděle  29.května 2016   -  9. neděle  v  mezidobí  

_______________________________________________________________________________

Dneska  bude  v  neděli  22.května 2016  májová  pobožnost  v  18 hodin  u  svatých  Petra  a  Pavla.

Odpoledne  v  15 hodin  je  mše  svatá  v  kapli  na  svatém  Antonínku  na  Blatnické  hoře.

V  úterý  24.května 2016  v  17:30 hodin  bude  v  kostele  příprava  dětí  na  první  svaté

přijímání  a  v  18 hodin  bude  mše  svatá.

Ve  čtvrtek  26.května  je  Slavnost  TĚLA  a  KRVE  PÁNĚ  -  Božího  těla.

Mše  svatá  bude  v  18 hodin  a  po  ní  průvod  k  oltáříkům.

Příští  neděli  29.května 2016  bude  májová  pobožnost  v  18 hodin  u  Panny  Marie  u  kostela.

 

 

 

 

    Slavnost  SESLÁNÍ  DUCHA  SVATÉHO  -  15.KVĚTNA  2016  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  16.května 2016    -  Svátek  svatého  Jana  Nepomuckého, kněze  a  mučedníka

Čtvrtek  19.května  2016  -  Svátek  Ježíše  Krista, nejvyššího  a  věčného  kněze

Pátek  20.května 2016     -  Památka  sv. Klementa  Maria  Hofbauera, kněze

Neděle  22.května 2016   -  Slavnost  NEJSVĚTĚJŠÍ  TROJICE

_______________________________________________________________________________

Dneska  bude  v  neděli  15.května 2016  májová  pobožnost  v  18 hodin  v  Chylicách  u  sv. Antonínka.

Tento  týden  náboženství  nebude  jedu  na  dovolenou.

Zastupovat  mně  bude  pan  farář  Polešovský  nebo  pan  farář  z  Ostrožské  Lhoty.

Mše  svatá  bude  v  neděli  22.května 2016  v  10:30 hodin  a  májová  pobožnost  bude  18 hodin

u  svatých  Petra  a  Pavla.

Z  pohřbu  + paní  Marie  Vrbové  rodina  věnovala  na  kostel  1000,- Kč.

Z  pohřbu  + pana  Ladislava  Vodárka  rodina  věnovala  na  kostel  800,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

 

 

    7.NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  -  8.KVĚTNA 2016  

  Liturgický  kalendář  

Sobota  14.května 2016    -  Svátek  svatého  Matěje, apoštola

Neděle  15.května  2016  -   Slavnost  SESLÁNÍ  DUCHA  SVATÉHO  

_______________________________________________________________________________

V  úterý  10.května 2016  v  17:30 hodin  bude  v  kostele  příprava  dětí  na  první  svaté

přijímání  a  v  18 hodin  bude  mše  svatá.

Příští  neděli  15.května 2016  v  18 hodin  bude  májová  pobožnost  v  Chylicách  u  svatého  Antonínka.

Příští  neděli  15.května 2016  se  koná  sbírka  na  církevní  školy  v  diecézi.

V  pátek  13.května 2016  bude  v  16.hodin  pohřeb  + paní  Marie  Vrbové.

Večer  v  pátek  13.května  v  18 hodin  mše  svatá  nebude.

V  sobotu  14.května 2016  ve  14 hodin  bude  pohřeb  + Ladislava  Vodárka  z  Chylec.

 

 

 

    6.NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  -  1.KVĚTNA 2016  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  2.května 2016   - Památka  svatého  Atanáše, biskupa  a  učitele  církve

Úterý  3.května 2016    -  Svátek  svatého  Filipa  a  Jakuba, apoštolů

Středa  4.května 2016   -  Památka  svatého  Floriána, patrona  hasičů

Čtvrtek  5.května 2016  -  Slavnost  NANEBEVZTOUPENÍ  PÁNĚ

Pátek  6.května 2016    -  Památka  svatého  Jana  Sarkandra, kněze  a  mučedníka

Neděle  8.května  2016  -   7.NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  

_______________________________________________________________________________

Dneska  v  neděli  1.května 2016  bude  májová  pobožnost  v  18 hodin  v  Chylicách  u  kapličky.

V  úterý  3.května 2016  v  17:30 hodin  bude  v  kostele  příprava  dětí  na  první  svaté

přijímání  a  v  18 hodin  bude  mše  svatá.

Ve  středu  4.května 2016  bude  mše  svatá  ráno  v  7hodin.

Ve  středu  4.května 2016  navštívím  nemocné,  ke  komu  chodím  ve  čtvrtek  tak  přijdu

ke  komu  chodím  v  pátek  tak  taky  přijdu.

V  pátek  6.května 2016  po  mši  svaté  bude  adorace.

Minulou  neděli  při  sbírce  na  lidi  zasažené  ukrajinským  konfliktem. se  vybralo  12 500,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

Příští  neděli  8.května 2016  v  18 hodin  bude  májová  pobožnost  na  Kopanicách  u  svatého  Antonínka.

 

 

 

 

    5.NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  -  24.DUBNA 2016  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  25.dubna 2016   - Svátek  svatého  Marka, evangelisty

Pátek  29.dubna 2016    -  Svátek  svaté  Kateřiny  Sienské, panny  a  učitelky  církve

Neděle  1.května  2016  -   6.NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  

_______________________________________________________________________________

V  úterý  26.dubna 2016  v  17:30 hodin  bude  v  kostele  příprava  dětí  na  první  svaté

přijímání  a  v  18 hodin  bude  mše  svatá.

Minulou  neděli  při  sbírce  na  křesťanské  media  se  vybralo  16 200,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

Příští  neděli  1.května 2016  v  18 hodin  bude  májová  pobožnost  v Chylicách  u  kapličky.

 

 

 

 

    4.NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  -  17.DUBNA 2016  

  Liturgický  kalendář  

Sobota  23.dubna 2016   - Svátek  svatého  Vojtěcha, biskupa  a  mučedníka

Neděle  24.dubna 2016   -    5.NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  

_______________________________________________________________________________

V  úterý  19.dubna 2016  v  17:30 hodin  bude  v  kostele  příprava  dětí  na  první  svaté

přijímání  a  v  18 hodin  bude  mše  svatá.

V  neděli  24.dubna 2016  proběhne  ve  všech  evropských  katolických  kostelích  sbírka  

na  lidi  zasažené  ukrajinským  konfliktem.

Oznámíl  to papež  František  během  nedělní  modlitby  Regina  coeli.

 

 

 

 

    3.NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  -  10.DUBNA 2016  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  11.dubna 2016   - Památka  svatého  Stanislava, biskupa  a  mučedníka

Neděle  17.dubna 2016   -    4.NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  

_______________________________________________________________________________

Zítra  v  pondělí  11.dubna 2016  a  ve  středu  13.dubna 2016  večerní  mše  svaté  nebudou.

V  úterý  12.dubna 2016  v  17:30 hodin  začne  v  kostele  příprava  dětí  na  první  svaté

přijímání  a  v  18 hodin  bude  pro  ně  mše  svatá.

Po  mši  svaté  v  úterý  bude  na  faře  schůze  rodičů  dětí  co  pujdou  ke  svatému  přijímáni.

Příští  neděli  17.dubna 2016  se  koná  sbírka  na  křesťanská  média.

 

 

 

    2.NEDĚLE  VELIKONOČNÍ - BOŽÍHO  MILOSRDENSTVÍ  -  3.DUBNA 2016  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  4.dubna 2016   - Slavnost  ZVĚSTOVÁNÍ  PÁNĚ

Úterý  5.dubna 2016   -  Památka  svatého  Vincence Ferrerského, kněze

Čtvrtek  7.dubna 2016  -  Památka  svatého  Jana  Křtitele  de la Salle, kněze

Neděle  10.dubna 2016   -    3.NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  

_______________________________________________________________________________

V  úterý  5.dubna 2016  v  17:30 hodin  začne  v  kostele  příprava  dětí  na  první  svaté

přijímání  a  v  18 hodin  bude  pro  ně  mše  svatá.

Při  sbírce  u  Božího  hrobu  se  vybralo  na  Boží  hrob  v  Jeruzalémě  tj.  pro  křesťany

ve  Svaté  zemi  2400,- Kč.

Minulou  neděli  při  sbírce  na  Kněžský  seminář  v  Olomouci  se  vybralo  19 400,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

 

    Slavnost  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ  -  27.BŘEZNA 2016  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  28.března 2016   - PONDĚLÍ  V  OKTÁVU  VELIKONOČNÍM

Úterý  29.března 2016   -  ÚTERÝ  V  OKTÁVU  VELIKONOČNÍM

Středa  30.března 2016  -  STŘEDA  V  OKTÁVU  VELIKONOČNÍM

Čtvrtek  31.března 2016  -  ČTVRTEK  V  OKTÁVU  VELIKONOČNÍM

Pátek  1.dubna 2016    -  PRVNÍ  PÁTEK  V  MĚSÍCI

Sobota  2.dubna 2016   -  SOBOTA  V  OKTÁVU  VELIKONOČNÍM

Neděle  3.dubna 2016   -  2.NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  -  BOŽÍHO  MILOSRDENSTVÍ 

_______________________________________________________________________________

Zítra  na  Velikonoční  pondělí  28.března 2016  budou  mše  svaté  jako  v  neděli.

Od  úterý  29.března 2016  budou  mše  svaté  v  18 hodin.

V  úterý  29.března 2016  v  17:30 hodin  začne  v  kostele  příprava  dětí  na  první  svaté

přijímání  a  v  18 hodin  bude  pro  ně  mše  svatá.

Ve  středu  30.března 2016  navštívím  nemocné,  ke  komu  chodím  ve  čtvrtek  tak  přijdu

ke  komu  chodím  v  pátek  tak  taky  přijdu.

V  pátek  1.dubna  2016  po  mši  svaté  bude  adorace.

 

 

 

    KVĚTNÁ  NEDĚLE  -  20.BŘEZNA 2016  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  21.března 2016   - PONDĚLÍ  SVATÉHO  TÝDNE

Úterý  22.března 2016   -  ÚTERÝ  SVATÉHO  TÝDNE

Středa  23.března 2016  -  STŘEDA  SVATÉHO  TÝDNE

Čtvrtek  24.března 2016  -  ZELENÝ  ČTVRTEK

Pátek  25.března 2016    -  VELKÝ  PÁTEK

Sobota  26.března 2016   -  BÍLÁ  SOBOTA

Neděle  27.března 2016   -  Slavnost  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ

_________________________________________________________________________________

Dneska  v  neděli  20.března 2016  bude  ve  14 hodin  křížová  cesta  v  kostele.

V  úterý  22.března 2016  v  16:30 hodin  pokračuje  v  kostele  příprava  dětí  na  první  svaté

přijímání  a  v  17 hodin  bude  mše  svatá.

Ve  středu  23.března 2016  bude  mše  svatá  mimořádně  ráno  v  7 hodin.

Na  zelený  čtvrtek  24.března 2016  bude  mše  svatá  v  17 hodin.

Na  velký  pátek  25.března 2016  bude  v  15 hodin  křížová  cesta  v  kostele  a  obřady 

velkého  pátku  budou  v  17 hodin.

Na  velký  pátek  je  den  přísného  postu.

Kostel  bude  otevřen  ve  čtvrtek  a  v  pátek  do  22 hodin.

Obřady  na  bílou  sobotu  začnou  v  18:30 hodin  večer  a  vemte  si  sebou  svíčky.

V  neděli  na  Slavnost  ZMTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ  se  budou  žehnat  pokrmy 

na  ranní  a  hrubé  mši  svaté.

Příští  neděli  27.března 2016  se  koná  sbírka  na  kněžský  seminář.

Ctitelé  svatého  Josefa  věnovali  na  kostel  5000,- Kč.

Dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

Nezapomeňte,  že  ze  soboty  26. března 2016  na  neděli  27.března 2016  se  mění  čas.

 

 VELIKONOČNÍ  ZPOVÍDÁNÍ 

 V  UHERSKÉM  HRADIŠTI 

 

 

 

 

 

    5. NEDĚLE  POSTNÍ  -  13.BŘEZNA 2016 

  Liturgický  kalendář  

Čtvrtek  17.března 2016 - Svatého  Patrika, biskupa

Pátek  18.března 2016   -  Svatého  Cyrila  Jeruzalémského, biskupa  a  učitele  církve

Sobota  19.března 2016  -  Slavnost  SVATÉHO  JOSEFA, SNOUBENCE  PANNY  MARIE

Neděle  20.března 2016  -  KVĚTNÁ  NEDĚLE

_________________________________________________________________________________

Dneska  v  neděli  13.března 2016  bude  ve  14 hodin  křížová  cesta  v  kostele.

V  úterý  15.března 2016  v  16:30 hodin  pokračuje  v  kostele  příprava  dětí  na  první  svaté

přijímání  a  v  17 hodin  bude  mše  svatá.

V  sobotu  19.března 2016  od  10 - 12 hodin  bude  v  kostele  velikonoční  zpověď.

Minulou  neděli  se  při  sbírce  na  Světové  Dny  mládeže  v  Krakově - červenec 2016

vybralo  10 500,- Kč.

Dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

Příští  neděli  20.března 2016  je  Květná  neděle  přineste  si  sebou  kočičky  na  posvěcení.

Dnes  si  připomínáme  3. výročí  zvolení  papeže  Svatého  otce  Františka.

 

 

 

 

 

    4. NEDĚLE  POSTNÍ  -  6.BŘEZNA 2016 

  Liturgický  kalendář  

Úterý  8.března 2016   -  Svatého  Jana  z  Boha, řeholníka

Středa  9.března 2016  -  Svaté  Františky  Římské, řeholnice

Čtvrtek  10.března 2016 - Svatého  Jana  Ogilvie, kněze  a  mučedníka

Neděle  13.března 2016  -  5. NEDĚLE  POSTNÍ

_________________________________________________________________________________

Dneska  v  neděli  6.března 2016  bude  ve  14 hodin  křížová  cesta.

Zítra  v  pondělí  7.března 2016  večerní  mše  svatá  nebude.

V  úterý  8.března 2016  v  16:30 hodin  pokračuje  v  kostele  příprava  dětí  na  první  svaté

přijímání  a  v  17 hodin  bude  mše  svatá.

Z  pohřbu  + paní  Marie  Vitkové  rodina  věnovala  na  kostel  5000,- Kč.

Členové  třetí  růže  živého  růžence  věnovali  1000,- Kč.

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

 

 

 

    3. NEDĚLE  POSTNÍ  -  28.ÚNORA 2016 

  Liturgický  kalendář  

Pátek  4.března 2016   -  První  pátek  v  měsíci

Neděle  6.března 2016  -  4. NEDĚLE  POSTNÍ

_________________________________________________________________________________

Dneska  v  neděli  28.února 2016  bude  ve  14 hodin  křížová  cesta.

V  úterý  1.března 2016  v  15 hodin  bude  pohřeb  + paní  Marie  Vitkové.

V  úterý  1.března 2016  v  16:30 hodin  začne  v  kostele  příprava  dětí  na  první  svaté

přijímání  a  v  17 hodin  bude  pro  ně  mše  svatá.

Ve  středu  2.března 2016  navštívím  nemocné,  ke  komu  chodím  ve  čtvrtek  tak  přijdu

ve  čtvrtek  a  ke  komu  chodím  v  pátek  tak  taky  přijdu  v  pátek.

V  pátek  4.března 2016  po  mši  svaté  bude  adorace.

Minulou  neděli  21.února 2016  se  při  sbírce  na  svatopetrský  haléř  vybralo  15 600,- Kč.

Dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

Příští  neděli  6.března 2016  bude  sbírka  na  Světové  Dny  mládeže  v  Krakově - červenec 2016.

 

 

 

 

    2. NEDĚLE  POSTNÍ  -  21.ÚNORA 2016 

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  22.února 2016  -  Svátek  Stolce  svatého  Petra, apoštola

Neděle  28.února 2016  -  3. NEDĚLE  POSTNÍ

_________________________________________________________________________________

Z  pohřbu  + pana  Jana  Kusáka  rodina  věnovala  na  kostel  1000,- Kč.

Dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

 

    1. NEDĚLE  POSTNÍ  -  14.ÚNORA 2016 

  Liturgický  kalendář  

Neděle  21.února 2016  -  2. NEDĚLE  POSTNÍ

_________________________________________________________________________________

V  pátek  19.února 2016  po  večerní  mši  svaté  v  18 hodin  bude  na  faře

schůzka  rodičů  dětí  co  půjdou  k  prvnímu  svatému  přijímání.

Příští  neděli  21.února 2016  se  koná  sbírka  Haléř  svatého  Petra.

V  postní  době  se  budou  v  naší  farnosti  konat  křížové  cesty  v  neděli  ve  14 hodin.

Opět  si  můžete  v  postní  době  zahrnout  do  svého  duchovního  programu  i  almužnu.

Najdete  ji  na  stolečku  u  bočních  dveří.

 

 

 

    5. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  7.ÚNORA 2016  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  8.února 2016    -  Památka  svatého  Jeronýma  Emilianiho

Středa  10.února 2016   -  POPELEČNÍ  STŘEDA

Čtvrtek  11.února 2016  -  Památka  Panny  Marie  Lurdské

Neděle  14.února 2016  -  1. NEDĚLE  POSTNÍ

_________________________________________________________________________________

Na  Popeleční  středu  10.února 2016  se  bude  při  večerní  mši  svaté  udělovat  popelec.

Popeleční  středa  je  dnem  přísného  postu.

Ve  čtvrtek  11.února 2016  na  památku  Panny  Marie  Lurdské  je  Světový  den  nemocných.

V  neděli  14.února 2016  bude  ve  14 hodin  křížová  cesta  v  kostele.

V  pátek  12.února 2016  bude  v  15 hodin  pohřeb  + pana  Aloise  Sedláčka.

V  sobotu  13.února 2016  bude  v  10 hodin  pohřeb  + paní  Květoslavi  Červenákové.

 

 

 

 

    4. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  31.LEDNA 2016  

  Liturgický  kalendář  

Úterý  2.února 2016  -  Svátek  Uvedení  Páně  do  chrámu

Středa  3.února 2016 -  Památka  svatého  Blažeje, biskupa  a  mučedníka.

Pátek  5.února 2016  -  Památka  svaté  Agáty, panny  a  mučednice

Sobota  6.února 2016 -  Památka  sv. Pavla  Mikiho  a  druhů, mučedníků

Neděle  7.února 2016 -  5. neděle  v  mezidobí

_________________________________________________________________________________

Zítra  v  pondělí  1.února 2016  večerní  mše  svatá  nebude.

Ve  středu  3.února 2016  po  mši  svaté  bude  Svatoblažejské  požehnání.

Ve  čtvrtek  4.února 2016  bude  mše  svatá  ráno  v  7 hodin.

 

 

 

    3. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  24.LEDNA 2016  

 

 

 

    2. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  17.LEDNA 2016  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  18.ledna 2016  -  Památka  Panny  Marie, Matky  jednoty  křesťanů

Středa  20.ledna 2016  -  Památka  sv. Fabijána, papeže  a  mučedníka  a  sv. Šebestiána, mučedníka

Čtvrtek  21.ledna 2016 -  Památka  svaté  Anežky  Římské, panny  a  mučednice

Pátek  22.ledna 2016   -  Památka  svatého  Vincence, jáhna  a  mučedníka

Neděle  24.ledna 2016 -  3. neděle  v  mezidobí

_________________________________________________________________________________

Z  pohřbu  + paní  Anny  Blažkové  rodina  věnovala  na  kostel  1500,- Kč.

Poděkování  patří  také  všem, kteří  přispěli  na  tříkrálovou  sbírku.

Velký  dík  patří  i  koledníkům  a  vedoucím  skupinek.

Při  tříkrálové  sbírce  se  vybralo  74 394,- Kč.  ( vloni  to  bylo  73 322,- Kč.)

Všem  dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

Tříkrálové  bruslení  pro všechny  koledníky  je  v  neděli  24.ledna 2016  v  Uherském  Hradišti

na  stadionu  od  15.oo – 16.oo hodin. Jsou  tam  nachystané  i  soutěže. Vstup  je  možný  i  bez kartiček.

Děkuji  všem, třem  to - je  panu  kostelníkovi  Joškovi  Konečnému, panu  Jendovi  Horákovému, 

kteří  odstrojovali  na  stromech  vánoční  výzdobu  a  stromy  uklidili  pryč.

Od  pondělí  18.ledna 2016  do  pondělí  25.ledna 2016  probíhá  týden  modliteb  za  sjednocení  křesťanů.

 

 

 

 

    SVÁTEK  KŘTU  PÁNĚ  -  10.LEDNA 2016   

  Liturgický  kalendář  

Neděle  17.ledna 2016  -  2. neděle  v  mezidobí

_________________________________________________________________________________

Z  pohřbu  + paní  Hedviky  Kusákové  rodina  věnovala  na  kostel  1000,- Kč.

Obecní  úřad  věnoval  na  kostel  z vánočního  koncertu  pěveckého  sboru  Svatopluk 

ze  vstupného  4 450,- Kč.

Dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

 

    2.NEDĚLE  PO  NAROZENÍ  PÁNĚ  -  3.LEDNA 2016   

  Liturgický  kalendář  

Středa  6.ledna 2016  -  Slavnost  ZJEVENÍ  PÁNĚ

Neděle  10.ledna 2016 -  Svátek  Křtu  Páně

_________________________________________________________________________________

Zítra  v  pondělí  4.ledna 2016  v  15 hodin  bude  pohřeb  + paní  Hedviky  Kusákové.

Mužský  pěvecký  sbor  " Krasavci "  věnovali  na  kostel  1000,- Kč.

Dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

Ve  čtvrtek  7.ledna 2016  a  v  pátek  8.ledna 2016  navštívím  nemocné.

Příští  sobotu  9.ledna 2016  bude  Tříkrálové  koledování  a  sbírka.

Ve  13 hodin  je  sraz  koledníků  v  kostele. Po  oblečení  a  požehnání  se  vyjde.

Ve  středu  6.ledna 2016  na  svátek  Tří  králů  v  18 hodin  po  mši  svaté

bude  na  památkovém  domečku  -  muzeálním  paláci  schůzka  vedoucích  jednotlivých  skupin,

kteří  si  vyzvednou  pokladničky  a  informace  týkající  tříkralové  sbírky.

 

 

 

    SLAVNOST  MATKY  BOŽÍ, PANNY  MARIE  -  1.LEDNA 2016   

  Výroční  zpráva  za  rok  2015  

V  minulém  roku  2015  byla  1 svatba,  28 křtů  a  23 pohřbů.

Normálně  jsme  si  polepšili  na  začátku  roku  jsme  měli  415 tisíc 

a  teť  máme  750 tisíc.

Chystáme  se  opravit  kostel  z  venku, římsy, fasádu  usilovně  se  to  připravuje

tak  snad  se  nám  to  dá - li  Pán  Bůh  podaří.

Děkujeme  panu  kostelníkovi  Joškovi  Konečnému, ministrantům,

panu  Mirovi  Kusákovém, panu  Jendovi  Horákovému, mladému  panu  varhaníku  Vojtovi  Pančíkovi 

a  panu  varhaníku  Davidu  Pančíkovi, zpěvačkám  a  zpěvákům, to  jsou  naše  ozdoby.

Paním  uklizečkám  a  paním  co  dělají  květinovou  výzdobu  a  všem  dobrým  přičinlivým

a  nezištným  lidem. Děkujeme  členům  ERF  a  PRU.

__________________________________________________________________________________

V  pondělí  4.ledna 2016  v  15 hodin  bude  pohřeb  + paní  Hedviky  Kusákové.

 

 

 

    SVÁTEK  SVATÉ  RODINY  JEŽÍŠE, MARIE  A  JOSEFA   

      -  27.PROSINCE 2015       

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  28.prosince 2015  -  Svátek  svatých  Mláďátek, mučedníků

Pátek  1.ledna 2016        -  Slavnost  MATKY  BOŽÍ, PANNY  MARIE

Sobota  2.ledna 2016      -  Památka  sv. Basila  Velikého  a  Řehoře  Naziánského,

                                biskupů  a  učitelů  církve

Neděle  3.ledna 2016      -  2. neděle  po  Narození  Páně

__________________________________________________________________________________

Od  pondělí  28.prosince 2015  do  středy  30.prosince 2015  budou  mše  svaté  večer  v  17 hodin.

Ve  čtvrtek  31.prosince 2015  bude  mše  svatá  v  16 hodin  na  Poděkování  a  prosba  o  Boží  pomoc

do  nového  roku.

V  pátek  1.ledna 2016  na  Slavnost  MATKY  BOŽÍ, PANNY  MARIE  budou  mše  svaté  jako  v  neděli

ráno  v  7:30 hodin  a  v  10 hodin.

V  sobotu  2.ledna 2016  bude  mše  svatá  ráno  v  7 hodin, 

a  v  něděli  3.ledna 2016  budou  mše  svaté  jako  vždy  v  7:30 hodin  a  v  10 hodin.

 

 

 

 

    4. NEDĚLE  ADVENTNÍ  -  20.PROSINCE 2015   

  Liturgický  kalendář  

Čtvrtek  24.prosince 2015  -  Štědrý  den

Pátek  25.prosince 2015    -  Slavnost  NAROZENÍ  PÁNĚ

Sobota  26.prosince 2015  -  Svátek  svatého  Štěpána, prvomučedníka

Neděle  27.prosince 2015  -  Svátek  Svaté  Rodiny  Ježíše, Marie  a  Josefa 

__________________________________________________________________________________

Od  pondělka  21.prosince 2015  do  středy  23.prosince 2015  budou  ráno  roráty 

a  večer  mše  svaté  v  17. hodin.

Na  čtvrtek  na  Štědrý  den  24.prosince 2015  bude  v  15 hodin  dětská  mše  svatá 

a  ve  24 hodin  bude  půlnoční  mše  svatá.

V  pátek  25.prosince 2015  a  v  sobotu  26.prosince 2015  budou  mše  svaté  v  7.30  hod.

a  v  10 hodin  jako  v  neděli.

No  a  v  neděli  27.prosince 2015  budou  mše  svaté  jako  vždy  v  7.30 hod.  a  v  10. hodin.

V  bočních  dveřích  je  Betlémské  světlo  tak  si  ho  můžete  nosit  do  svých  domovů.

Příští  neděli  27.prosince 2015  ve  14 hodin  bude  Vánoční  koncert  v  našem  kostele.

Budou  účinkovat  smíšený  pěvecký  sbor  Svatopluk  z  Uherského  Hradiště.

 

 

 

    3. NEDĚLE  ADVENTNÍ  -  13.PROSINCE 2015   

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  14.prosince 2015  -  Památka  svatého  Jana  od  Kříže, kněze  a  učitele  církve

Neděle  20.prosince 2015  -  4. NEDĚLE  ADVENTNÍ

__________________________________________________________________________________

Ctitelé  Neposkvrněného  Početí  Panny  Marie  věnovali  na  kostel  1200,- Kč.

Dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

Příští  sobotu  19.prosince 2015  v  9.10 hodin  přivezou  Betlémské  světlo  skauti 

na  vlakové  nádraží  v  Ostrožské  Nové  Vsi.

 

 

    2. NEDĚLE  ADVENTNÍ  -  6.PROSINCE 2015   

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  7.prosince 2015  -  Památka  sv. Ambrože, biskupa  a  učitele  církve

Úterý  8.prosince 2015   -  Slavnost  PANNY  MARIE, POČATÉ  BEZ  POSKVRNY  PRVOTNÍHO  HŘÍCHU

Pátek  11.prosince 2015  -  Památka  svatého  Domasa I., papeže

Neděle  13.prosince 2015 -  3. NEDĚLE  ADVENTNÍ

__________________________________________________________________________________

Zítra  v  pondělí  7.prosince 2015  v  15 hodin  bude  pohřeb  + Ludvíka  Kovaříka.

V  útery  8.prosince 2015  bude  mše  svatá  jen  ráno  v  7 hodin  večerní  mše  svatá  nebude.

Ve  čtvrtek  10.prosince 2015  ve  14 hodin  bude  pohřeb  + Marie  Minaříkové.

 

 

 

    1. NEDĚLE  ADVENTNÍ  -  29.LISTOPADU 2015   

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  30.listopadu 2015  -  Svátek  svatého  Ondřeje, apoštola

Čtvrtek  3.prosince 2015   -  Památka  svatého  Františka  Xaverského, kněze

Pátek  4.prosince 2015     -  První  pátek  v  měsíci

Neděle  6.prosince 2015    -  2. NEDĚLE  ADVENTNÍ

__________________________________________________________________________________

Zítra  v  pondělí  začnou  roráty  ráno  v  7 hodin  po  nich  budou  mít  děti  snídani 

ve  školní  jídelně.

Celou  dobu  adventní  máme  prožívat  s  vnitřní  usebraností  a  touhou  po  Kristu.

V  době  adventní  se  oltář  zdobí  květinami  jen  střídmě.

Zítra  v  pondělí  30.listopadu 2015  po  večerní  mši  svaté  bude  přednáška  paní  z  Charity

na  faře.

Ve  čtvrtek  3.prosince 2015  a  v  pátek  4.prosince 2015  navštívím  nemocné.

Dnes  to je  neděle  29.listopadu 2015  odpoledne  ve  14 hodin  v  kostele  začíná  9 denní  pobožnost

k  Nep. Početí  Panny  Marie.

 

 

 

 

   Slavnost  JEŽÍŠE  KRISTA  KRÁLE  -  NEDĚLE  22.LISTOPADU 2015   

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  23.listopadu 2015  -  Památka  svatého  Klementa I., papeže  a  mučedníka

Úterý  24.listopadu 2015   -  Památka  sv. Ondřeje  Dung - Laca, kněze, a  druhů, mčedníků

Středa  25.listopadu 2015  -  Památka  svaté  Kateřiny  Alexandrijské, panny  a  mučednice

Neděle  29.listopadu 2015  -  1. NEDĚLE  ADVENTNÍ

__________________________________________________________________________________

Ve  čtvrtek  26.listopadu 2015  bude  mimořádně  mše  svatá  ráno  v  7 hodin.

V  sákristii  jsou  fotky  zemřelích  co  jste  přinesli  na  nástěnku  co byla  v  bočním  vchodě,

tak  ty  fotky  si  můžete  vzít  domů.

Minulou  neděli  15.listopadu 2015  se  při  sbírce  na  Charitu  vybralo  18 600,- Kč.

Dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

 

   33. neděle  v  mezidobí  15.listopadu 2015  

  Liturgický  kalendář  

Úterý  17.listopadu 2015   -  Památka  svaté  Alžběty  Uherské, řeholnice

Sobota  21.listopadu 2015  - Památka  Zasvěcení  Panny  Marie  v  Jeruzalémě

Neděle  22.listopadu 2015  -  Slavnost  JEŽÍŠE  KRISTA  KRÁLE

__________________________________________________________________________________

V  pondělí  16.listopadu 2015  a  v  úterý  17.listopadu 2015  večerní  mše  svaté  v  17 hodin  budou.

Ve  středu  18.listopadu 2015  večerní  mše  svatá  nebude.

Ve  čtvrtek  19.listopadu 2015  večerní  mše  svatá  v  17 hodin  bude.

V  pátek  20.listopadu 2015  večerní  mše  svatá  v  17 hodin  nebude  a  v  sobotu  21.listopadu 2015

ranní  mše  svatá  v  7 hodin  nebude.

V  neděli  22.listopadu 2015  na  Slavnost  JEŽÍŠE  KRISTA  KRÁLE  budou  mše  svaté  jako  vždy

ranní  mše  svatá  v  7:30 hodin  a  hrubá  mše  svatá  v  10 hodin.

 

 

 

   32. neděle  v  mezidobí  8.listopadu 2015  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  9.listopadu 2015   -  Svátek  Posvěcení  lateránské  baziliky

Úterý  10.listopadu 2015   -  Památka  svatého  Lva  Velikého, papeže  a  učitele  církve

Středa  11.listopadu 2015  -  Památka  svatého  Martina  Tourského, biskupa

Čtvrtek  12.listopadu 2015 -  Památka  svatého  Josafata, biskupa  a  mučedníka

Pátek  13.listopadu 2015   -  Památka  svaté  Anežky  České, panny

Neděle  15.listopadu 2015  -  33. neděle  v  mezidobí

__________________________________________________________________________________

Schóla  věnovala  na  kostel  1500,- Kč.

Dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

V  pátek  13.listopadu 2015  ve  14:30 hodin  bude  pohřeb  + pana  Václava  Hlúška.

 

 

 

   Slavnost  VŠECH  SVATÝCH  1.LISTOPADU 2015  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  2.listopadu 2015  -  Vzpomínka  NA  VŠECHNY  VĚRNÉ  ZEMŘELÉ

Středa  4.listopadu 2015  -  Památka  svatého  Karla  Boromejského, biskupa

Pátek  6.listopadu 2015   -  První  pátek  v  měsíci

Neděle  8.listopadu 2015  -  32. neděle  v  mezidobí

__________________________________________________________________________________

Zítra  v  pondělí  2.listopadu 2015  budou  tři  mše  svaté, ráno  v  7 hodin  pak  v  16 hodin

a  v  17 hodin  a  pobožnost  na  hřbitově.

Ve  čtvrtek  5.listopadu 2015  a  v  pátek  6.listopadu 2015  navštívím  nemocné.

V  pátek  6.listopadu  po  večerní  mši  svaté  bude  adorace.

Tuto  neděli  bude  v  kapli  svatého  Antonína  na  Blatnické  hoře  mše  svatá  v  15 hodin.

V  zimním  období  jsou  v  kapli  mše  svaté  odpoledne  vždy  jen  první  neděli  v  měsíci.

V  úterý  3.listopadu  v  16.hodin  bude  v  Ostrožské  Lhotě sloužena  tradiční  mše  svatá

výročí  úmrtí  P.Antonína  Šuránka.

 

 O D P U S T K Y 

1.listopadu odpoledne a 2.listopadu po celý den, při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple, je možno získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv.zpověď, sv.přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry (Otče náš a Věřím v Boha).

Od 1. do 8.listopadu je možno získat při splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 

 

 

   30. neděle  v  mezidobí  25.října 2015  

  Liturgický  kalendář  

Středa  28.října 2015     -  Svátek  sv. Šimona  a  Judy, apoštolů

Čtvrtek  29.října 2015    -  Památka  bl. Marie  Restituty  Kafkové, panny  a  mučednice

Sobota  31.října 2015    -  Památka  sv. Wolfganga, biskupa

Neděle  1.listopadu 2015 -  Slavnost  VŠECH  SVATÝCH

__________________________________________________________________________________

Od  příštího  týdne  od  zítřka  budou  večerní  mše  svaté  už  17 hodin.

V  úterý  27.října  a  ve  středu  28.října  budou  mimořádně  mše  svaté  ráno  v  7 hodin.

Z  pohřbu  + Marie  Kolářové  rodina  věnovala  na  kostel  1000,- Kč.

Hedviky  z  farnosti  věnovali  na  kostel  2500,- Kč.

Minulou  neděli  se  při  sbírce  na  Misie  vybralo  16 000,- Kč.

Dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

Fotografie  zemřelích  od  minulého  roku  od  1.listopadu 2014  do  do  1.listopadu 2015

přineste  co  nejspíš  do  sákristie  ať  se  mohou  dát  na  nástěnku  do  bočních  dveří.

 

Milí  farníci, srdečně  Vás  zveme  na  koncert  30 výročí  schóly,

které  proběhne  v  sobotu  31.října 2015  v  16 hodin  v  našem  kostele.

Zveme  také  všechny  bývalé  členy  schóly  po  skončení  tohoto  koncertu

na  setkání  na  Orlovnu  a  na  nedělní  děkovnou  mši  svatou.

 

 

 

   29. neděle  v  mezidobí  18.října 2015  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  19.října 2015  -  Památka  svatého  Pavla  od  Kříže, kněze

Úterý  20.října 2015   -  Adorační  den  farnosti  Ostrožská  Nová  Ves

Čtvrtek  22.října 2015 -  Památka  svatého  Jana  Pavla II., papeže

Pátek  23.října 2015   -  Památka  svatého  Jana  K apistránského, kněze

Neděle  25.října 2015 -  30. neděle  v  mezidobí

__________________________________________________________________________________

V  úterý  20.října 2015  v  15 hodin  bude  pohřeb  + Marie  Kolářové.

V  úterý  20.října 2015  bude  v  naší  farnosti  Adorační  den  od  rána  7hodin

bude  otevřený  kostel. Tak  se  napište  na  papír  co  je  u  stolečka  u  bočních  dveří

aby  býl  pořád  někdo  v  kostele.

NEZAPOMĚŇTE  ZE  SOBOTY  24.ŘÍJNA  NA  NEDĚLI  25.ŘÍJNA  SE  MĚNÍ  ČAS.

 

 

 

   28. neděle  v  mezidobí  11.října 2015  

  Liturgický  kalendář  

Čtvrtek  15.října 2015  -  Památka  svaté  Terezie  od  Ježíše, panny  a  učitelky  církve

Pátek  16.října 2015    -  Památka  svaté  Hedviky, řeholnice

Sobota  17.října 2015  -  Památka  sv. Ignáce  Antiochijského, biskupa  a  mučedníka

Neděle  18.října 2015  -  29. neděle  v  mezidobí

__________________________________________________________________________________

Příští  týden  od  pondělí  12.října 2015  do  soboty  17.října 2015  mše  svaté  nebudou

budu  celí  týden  na  duchovních  cvičení  ani  nebude  náboženství  ve  škole  a  na  faře.

V  případě  pohřbu  se  můžete  obrátit  na  Polešovického  pana  faráře  Petra  Součka

telefon  739  389  202  nebo  kterého  koliv  pana  faráře.

Šedesátníci  věnovali  na  kostel  1500,- Kč.

Dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

Příští  neděli  18.října 2015  se  koná  sbírka  na  misie.

 

 

 

   27. neděle  v  mezidobí  4.října 2015  

  Liturgický  kalendář  

Středa  7.října 2015  -  Památka  Panny  Marie  Růžencové

Neděle  11.října 2015 -  28. neděle  v  mezidobí

___________________________________________________________________________________

V  úterý  6.října 2015  po  večerní  mši  svaté  bude  v  19 hodin  na  faře  schůza  ERF.

Václavové  z  naší  farnosti  věnovali  na  kostel  1800,- Kč.

Dárcům  patří  srdečné  Pán  Bůh  zaplať.

 

 

 

  26. neděle  v  mezidobí  27.září 2015  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  28.září 2015  -  Slavnost  SVATÉHO  VÁCLAVA, MUČEDNÍKA

Úterý  29.září 2015   -  Svátek  sv. Michaela, Gabriela  a  Rafaela, archandělů

Středa  30.září 2015  -  Památka  sv. Jeronýma, kněze  a  učitele  církve

Čtvrtek  1.října 2015  -  Slavnost  Výročí  posvěcení  našeho  kostela

Pátek  2.října 2015    -  Památka  svatých  andělů  strážných

Neděle  4.října 2015   -  27. neděle  v  mezidobí

___________________________________________________________________________________

Zítra  v  pondělí  28.září 2015  budou  mše  svaté  jako  v  neděli  ranní  v  7:30 hod. a  hrubá  v  10 hod.

Ve  čtvrtek  1.října 2015  a  v  pátek  2.října 2015  navštívím  nemocné.

 

 

 

  24. neděle  v  mezidobí  13.září 2015  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  14.září 2015  -  Svátek  Povýšení  Kříže

Úterý  15.září 2015   -  Památka  Panny  Marie  Bolestné

Středa  16.září 2015  -  Památka  svaté  Ludmily, mučednice

Neděle  20.září 2015  -  25. neděle  v  mezidobí

__________________________________________________________________________________

Z  pohřbu  + paní  Anny  Hochmajerové  rodina  věnovala  na  kostel  1000,- Kč.

Dárcům  patří  srdečné  Pán Bůh zaplať.

 

Už  začalo  vyučování  náboženství  ve  škole.

V  úterý  od  12:45 hodin  4  a  5 třída  od  14 hodin  měšťanka.

Ve  čtvrtek  od  11:50 hodin  1  a  2 třída  a  od  12:45 hodin  3 třída.

V  pátek  bude  vyučování  od  14 hodin  na  faře.

 

Zítra  v  pondělí  14.září 2015  mají  v  19 hodin  na  faře  schůzku  rodiče  od  dětí 

před  prvním  svatým  přijímáním.

 

V  úterý  15.září 2015  bude  v  našem  kostele  další  letošní  novokněz  P. Zdeněk  Mlčoch.

Večer  v  18 hodin  bude  mět  mši  svatou  a  po  ní  bude  udělovat  novokněžské  požehnání.

Při  mši  svaté  na  něho  uděláme  sbírku.

 

Příští  neděli  20.září 2015  v  17 hodin  bude  u  nás  v  kostele  varhanní  koncert,

Zahraje  nám  pan  varhaník  Bohumír  Kratochvíl  z  Valaškého  Meziříčí  a  jeho  žena

Magdaléna  na  housle. Vstupné  dobrovolné.

 

Dneska  v  neděli  13.září 2015  v  17 hodin  je  ve  Starém  Městě  Velkomoravský  koncert.

 

V  sobotu  19.září 2015  si  na  svatém  Antonínku  míní  vzít  Miroslav  Kunovjánek  z  Blatnice

slečnu  Ivu  Teťhalovu  z  Ostrožské  Nové  Vsi, ulice  Lhotská  540.

 

                                                                                            

    1. NEDĚLE  ADVENTNÍ  -  3.PROSINCE 2017   

  Liturgický  kalendář  

Středa  6.prosince  2017   - Slavnost  svatého  Mikuláše, biskupa

Čtvrtek  7.prosince 2017   - Památka  sv. Ambrože, biskupa  a  učitele  církve

Pátek  8.prosince  2017    - Slavnost  PANNY  MARIE, POČATÉ  BEZ  POSKVRNY  PRVOTNÍHO  HŘÍCHU

Neděle  10.prosince  2017 - 2. NEDĚLE  ADVENTNÍ

_______________________________________________________________________________

Touto  nedělí  začíná  doba  adventní. Je  to  doba  usebranosti  a  radostného  očekávání 

narození  Vykupitele. Na  této  cestě  nás  provází  Panna  Maria  a  proto  je  nanejvýš  vhodné, 

abychom  se  v  našich  rodinách modlili  společně  svatý  růženec.

Rovněž  tak  pro  nás  křesťany  je  důležité, abychom  z  bible, tohoto  důležitého 

zdroje  Božího  zjevení, čerpali  četbou, rozjímáním  a  životem  dle  Božího s lova.

Od  pondělí  4.prosince  2017  budou  ráno  roráty  v  7 hodin  od  pondělí  do  pátku

po  dobu  Adventní.

    18. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  -  5.SRPNA  2018  

  Liturgický  kalendář  

Pondělí  6.srpna  2018  -  Svátek  Proměnění  Páně

Středa  8.srpna 2018   -  Památka  sv.Dominika, kněze

Čtvrtek  9.srpna 2018  -  Svátek  sv.Terezie  Benedikty  od  Kříže, panny  a  mučednice

Pátek  10.srpna 2018   -  Svátek  sv.Vavřince, jahna  a  mučedníka

Sobota  11.srpna 2018 -  Památka  sv.Kláry, panny

Neděle  12.srpna 2016 -  19. neděle  v  mezidobí

_______________________________________________________________________________

TOPlist