Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Aktuality v roce 2013 - 2017
 
  LÉTA  PÁNĚ - 2017  
 

 

  VELEHRAD  

  5.ČERVENCE  2017  

 

 PRO  OLOMOUCKOU  ARCIDIJECÉZI  

 BYLI  JMENOVÁNI  DVA  NOVÍ  BISKUPOVÉ  

 

 

V průběhu slavnostní bohoslužby při Národní cyrilometodějské pouti, která se dnes, 5. července 2017, koná na Velehradě, byla zveřejněna jména dvou nových pomocných biskupů pro olomouckou arcidiecézi. Stali se jimi P. Antonín Basler, dosavadní kancléř arcibiskupství, a Mons. Josef Nuzík, generální vikář.

 

Zprávu o rozhodnutí papeže Františka, kterou v poledne zveřejnilo Tiskové středisko Svatého stolce, na Velehradě oznámil apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Giuseppe Leanza.

 

Antonín Basler. Foto Pavel Langer / Člověk a víra

P. Antonín Basler (* 1956) strávil dětství a mládí v Olšanech na Šumpersku a před teologickým studiem pracoval jako technik na železnici. Kněžské svěcení přijal roku 1984 a působil postupně v Luhačovicích (1984–1990), Vizovicích (1990–1999) a jako děkan vizovického děkanátu (1993–1999), od roku 1999 do současnosti byl farářem u sv. Michala v Olomouci. Je kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava a od roku 2000 působí jako kancléř arcibiskupství. (úplný životopis)

 

Josef Nuzík. Foto Pavel Langer / Člověk a víraMons. Josef Nuzík (* 1966) pochází ze Strání na Uherskohradišťsku a po maturitě pracoval jako soustružník v Uherském Brodě. Kněžské svěcení přijal roku 1995 a působil v Novém Jičíně. Jeho dalšími působišti byly Luhačovice (1996–1997), Nivnice (1997–2003) a Štípa u Zlína (2003–2005), v tomto posledním období byl také děkanem vizovického děkanátu. Od roku 2005 sloužil jako vicerektor kněžského semináře

v Olomouci a roku 2009 jej arcibiskup Jan Graubner jmenoval svým generálním vikářem.

Je kanovníkem olomoucké Metropolitní kapituly u sv. Václava. (úplný životopis)

 

Kromě funkce pomocného biskupa byl každému z kandidátů svěřen také čestný titul – tzv. titulární, dnes již zaniklá, diecéze. P. Basler tak byl jmenován titulárním biskupem diecéze Vaga v dnešním Tunisu a Mons. Nuzík se stává titulárním biskupem diecéze Castra Galbae na území dnešního Alžírska.

 

Úkolem pomocného biskupa je pomáhat diecéznímu biskupovi při veškerém řízení diecéze

a zastupovat ho, diecézní biskup se s ním rovněž radí při řešení závažnějších věcí, hlavně pastorační povahy.

 

Podrobnosti o datu svěcení a dalších záležitostech souvisejících s převzetím biskupského úřadu budou zveřejněny později.

 

 

 

 MYŠLENKY  PAPEŽE  FRANTIŠKA  
 NA  MĚSÍC  ČERVENEC - 2017  

 
 
 
 

 

 

  SLAVNOST  TĚLA  A  KRVE  PÁNĚ  

 ČTVRTEK  15.ČERVNA  2017  

 
 

 

  PRVNÍ  SVATÉ  PŘIJÍMÁNÍ  

   NEDĚLE  11.ČERVNA  2017  

 
 

 

 

 

Posílen svátostí nemocných zemřel 31. května 2017 v Kroměříži Mons. ICLic. Antonín Kupka, duchovní správce řady farností v olomoucké arcidiecézi. Rozloučení se zesnulým se uskuteční ve čtvrtek 8. června při bohoslužbách od 11.30 v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně a od 16.00 v kostele Svaté Rodiny v Luhačovicích, který byl během jeho působení zbudován. Poté bude jeho tělo uloženo do kněžského hrobu na místním hřbitově.

Mons. Antonín Kupka se narodil 22. července 1939 ve Zlíně-Přílukách, na kněze byl vysvěcen 23. června 1963 v Litoměřicích.

Působil v Ivanovicích na Hané, Ludgeřovicích, Krnově, Malé Morávce, Dolní Moravici, Kobeřicích, Mohelnici, Mírově, Studené Loučce, Skorošicích, Kobylé nad Vidnavkou, Uhelné, Vlčicích, Černé Vodě, Ostrožské Nové Vsi, Kyjově, Luhačovicích, Pozlovicích, Otrokovicích, Tlumačově, v Olomouci u sv. Michala, Soběchlebích, Zlíně, Hradčovicích a Kroměříži.

Pro diecézi pracoval jako člen Kněžské rady, člen Sboru konzultorů, soudce a advokát Interdiecézního soudu v Olomouci. V roce 2009 mu byl udělen titul arcibiskupský rada a 8. května 2010 ocenil papež Benedikt XVI. záslužnou kněžskou službu otce Antonína udělením čestného titulu monsignor (kaplan Jeho Svatosti).

parte_mons._antonin_kupka (1)

 
 
 MYŠLENKY  PAPEŽE  FRANTIŠKA  
 NA  MĚSÍC  KVĚTEN - 2017  
 
    
 
  Diecézní  informační  časopis  

  DUBEN  2017  

 
Přečtěte si číslo časopisu, který vydavá naše diecéze!
        Najdete zde informace a zajímavosti z různých koutů diecéze,
dozvíte se co připravují pastorační centra,           
ale i kam všude povedou kroky našich biskupů.

 Starší čísla -  zde

 
 

                                                                                                                                                                                         

  

 

  POHŘEB  KARDINÁLA  MILOSLAVA  VLKA  

 
 

  ZEMŘEL  

  MILOSLAV  KARDINÁL  VLK  

____________________________________________________________________

 

Po krátké a těžké nemoci zemřel 18. března 2017 ve věku 84 let Miloslav kardinál Vlk, emeritní arcibiskup pražský (17. května – 18. března 2017).

 

77249

Kardinál Miloslav Vlk se narodil 17. května v jihočeské Líšnici. V letech 1955–1960 studoval na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy obor archivnictví, poté krátce pracoval jako archivář. V roce 1964 odešel studovat na CMBF do Litoměřic a v roce 1968 byl vysvěcen na kněze. Po svém vysvěcení byl jmenován sekretářem českobudějovického biskupa Josefa Hloucha. V roce 1971 však musel toto místo z rozhodnutí komunistických úřadů opustit a odejít spravovat malé farnosti (Lažiště a Záblatí, posléze Rožmitál pod Třemšínem). V roce 1978 mu byl odebrán státní souhlas. V letech 1978–1988 pracoval jako umývač oken a posléze archivář v Praze, kde zároveň tajně vykonával své kněžské povolání. 1. ledna 1989 obdržel státní souhlas zpět a působil nejprve na Klatovsku, později na Šumavě. Dne 14. února 1990 byl jmenován biskupem českobudějovickým (vysvěcen a intronizován 31. března 1990). Mezi roky 1991 a 2010 působil jako 35. pražský arcibiskup a 23. primas český.

Kardinál Vlk podlehl zákeřné rakovině plic, kterou u něj lékaři diagnostikovali v návazných vyšetřeních po částečném kolapsu na Štědrý den 2016. Po nerovném boji 18. března smířen s Bohem zemřel. Jeho smrt oznámil na svém facebookovém profilu kardinál Duka.

 

Další odkazy:
  Webové stránky kardinála Vlka  

  ZEMŘEL KARDINÁL VLK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování

 Sobota  18.března 2017  

 Milí přátelé, Pan kardinál

dnes, v 9:50 hodin dokončil své pozemské putování kardinál Miloslav Vlk. Zemřel v nemocnici, provázen tichou modlitbou svých blízkých.

Pan kardinál dbal vždy na to, aby se na jeho stránkách čtenáři dověděli důležité události jeho bohatého programu, jeho názory na společensko-politickou situaci, ale i jeho osobní prožitky. Dovolím si proto zakončit tyto stránky krátkou a bezesporu velmi omezenou reflexí jeho posledních dní:

Nemocniční pokoj kardinála Vlka se stal místem setkání: setkáním s bolestí a nemocí, především však setkáním s řadou lidí, kteří za ním každý den přijížděli z nejrůznějších koutů Čech, ale i ze zahraničí. Byla to setkání s Bohem přítomným uprostřed společenství, s Bohem, který chce přebývat mezi námi, s „Bohem blízkým“, jak často pan kardinál opakoval.

Dny v nemocnici prožíval ve velikém odhodlání a naději, že bude moci ještě „žít, jak žít se má“…, aby to vyjádřil slovy textu Jiřího Grossmana ze své oblíbené písně. Přijímal s odevzdaností pokyny lékařů a často opakoval: „Musíme být trpěliví“. Velká touha po životě byla však u něj spojena s bytostnou připraveností „odejít i zůstat“. V posledních měsících vícekrát opakoval, že tady na zemi nelze vyjádřit Bohu vděčnost dostatečně, že se těší na chvíli, kdy bude moci Bohu poděkovat „tváří v tvář“.

Při jedné návštěvě vyjadřoval údiv nad tím, kolik lidí se za něj modlí, kolik lidí na něj myslí, kolik lidí za ním přichází, kolik lidí ho pozdravuje, v kolika farnostech, klášterech a komunitách jsou organizovány modlitby. Byl v úžasu, překvapen. Jak je to jen možné, ptal se…. Spontánně jsem reagovala, že je to přece láska, kterou během svého života daroval lidem a která se mu teď od nich vrací. Zamyslel se…a na jeho tváři se objevil souhlasný úsměv.

Ne každý, kdo by si přál, mohl pana kardinála přijít pozdravit. Zvlášť v posledních dnech bylo nutné návštěvy omezit, s ohledem na jeho zdravotní stav. „Vlna solidarity a lásky“, jak ji nazval, však k němu zásluhou každého z Vás doputovala. Dovolím si použít výraz, který byl pro něj typický:

„Děkuji pěkně“.

Na závěr připojuji zvláštní poděkování lékařům a zdravotnímu personálu.

 

Mgr. Hana Pohořalá

sekretářka

 

 
 

  GENERÁLNÍ  AUDIENCE  

   PAPEŽE  FRANTIŠKA  VE  STŘEDU  15.BŘEZNA 2017  

 VE  STŘEDU  13.BŘEZNA 2013 

 BÝL  ZVOLEN  PAPEŽ  FRANTIŠEK  

 
 
_____________________________________________________________________      
 

 ZDE  JE  CELÍ  PASTÝŘSKÝ  LIST  -    Pastýřský list 1. neděle postní  

 
 
  Diecézní informační  časopis 

  BŘEZEN  2017   

 
 
 
 

 

 
 MYŠLENKY  PAPEŽE  FRANTIŠKA  
 NA  MĚSÍC  BŘEZEN - 2017  
 
 
 
 
 Na  1.NEDĚLI  POSTNÍ  5.BŘEZNA 2017  
 SE  PŘI  RANNÍ  A  HRUBÉ  MŠI  SVATÉ  
 BUDE  UDĚLOVAT  POPELEC. 
 
 Na  Popeleční  středu  1.března  2017  se  při  mši  svaté  
 uděloval  popelec. 

_____________________________________________________________________

 
_____________________________________________________________________      
 
  Mše svatá na závěr celonárodního fóra mládeže  
  v Olomoucké katedrále 26.února 2017.  
 
 
  Diecézní informační  časopis 

  LEDEN - ÚNOR  2017   

 
Přečtěte si číslo časopisu, který vydavá naše diecéze!
        Najdete zde informace a zajímavosti z různých koutů diecéze,
dozvíte se co připravují pastorační centra,           
ale i kam všude povedou kroky našich biskupů.

 Starší čísla -  zde

                                                                                                                                         
 
 
 
  
 
  TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA  
  SOBOTA  7.LEDNA 2017  
 

  VŠEM  DÁRCŮM  KTEŘÍ  PŘISPĚLI  NA  TŘÍKRÁLOVÉ  SBÍRCE  2017  

  PO  CELÉ  OBCI  OSTR. NOVÁ  VES  A  CHYLICE  

  PATŘÍ  SRDEČNÉ  PÁN  BŮH  ZAPLAŤ  

  81 183,- KČ.

  VLONI  2016  SE  VYBRALO 74 394,- KČ.  

 

 

 

  LÉTA  PÁNĚ - 2016  

  

 
 
 
 

  PŮLNOČNÍ  MŠE  SVATÁ  

 HRUBÁ  MŠE  SVATÁ  

 25.PROSINCE  2016  

 NA  SLAVNOST  NAROZENÍ  PÁNĚ  

 HRUBÁ  MŠE  SVATÁ  

 26.PROSINCE  2016  

  NA  SVÁTEK  SVATÉHO  ŠTĚPÁNA,  PRVOMUČEDNÍKA  

 
 

 27.PROSINCE  2016  

  NA  SVÁTEK  SVATÉHO  JANA, APOŠTOLA  A  EVANGELISTY  

 ŽEHNÁNÍ  VÍNA  

 

 MYŠLENKY  PAPEŽE  FRANTIŠKA  
 NA  MĚSÍC  PROSINEC  
 
 
 
  Diecézní informační  časopis 

  PROSINEC - 2016   

 
Přečtěte si číslo časopisu, který vydavá naše diecéze!
        Najdete zde informace a zajímavosti z různých koutů diecéze,
dozvíte se co připravují pastorační centra,           
ale i kam všude povedou kroky našich biskupů.

 Starší čísla -  zde

                                                                                                                                         
 
 

  DUŠIČKOVÁ  POUŤ   

 NA  SVATÉM  ANTONÍNKU  

 SOBOTA  29.ŘÍJNA 2016  

 

 V  NOCI  ZE  SOBOTY  29.ŘÍJNA  NA  NEDĚLI  30.ŘÍJNA 2016  

 SE  MĚNÍ  ČAS !!!  

 

  GENERÁLNÍ  AUDIENCE  PAPEŽE  FRANTIŠKA  

  V  SOBOTU  22.ŘÍJNA  2016  

 Vatikán. 

Na Svatopetrském náměstí a na ulici Via della Conciliazione se dopoledne sešel nebývalý počet 100 tisíc lidí, kteří přišli na dnešní mimořádnou generální audienci. Vysoký počet účastníků byl výsledkem souběhu několika poutí, především diecézních poutí z italské Umbrie, dále pouti chrámových sborů a liturgických animátorů a mnoha dalších skupin zejména z Itálie, ale v neposlední řadě také polské národní pouti načasované na dnešní liturgickou památku sv. Jana Pavla II. 

Generální audience byla zahájena čtením z Janova evangelia (Jan 4,6b-7.9.13-15) o setkání se samařskou ženou. Ve své katechezi mluvil Petrův nástupce o spojitosti mezi milosrdenstvím a dialogem

 

 

  SLAVNOSTNÍ  HODOVÁ  MŠE  SVATÁ  

  V  NEDĚLI  2.ŘÍJNA 2016  

  SLAVNOST  SVATÉHO  VÁCLAVA  

  VE  STARÉ  BOLESLAVI  

  VE  STŘEDU  28.ZÁŘÍ 2016  

 

 ŽEHNÁNÍ  NOVĚ  OPRAVENÉ  

 BOŽÍ  MUKY  U  LÁZNÍ  

 V  NEDĚLI  25.ZÁŘÍ  

 

 

 
 
  Ekumenické  a  mezináboženské  modlitební  setkání  
 v  Assisi  v  úterý  20.září 2016  v  rámci 
 Světového  dne  modliteb  za  mír. 
 
 
 

 SVATOŘEČENÍ  MATKY  TEREZY  Z  KALKATY  

 VE  VATIKÁNU  V  NEDĚLI  4.ZÁŘÍ 2016  

 
 
 MYŠLEŠLENKY  PAPEŽE  FRANTIŠKA  
 NA  MĚSÍC  ZÁŘÍ  
 
 
 DĚKOVNÁ  POUŤ  
 NA  SVATÉM  ANTONÍNKU  
 NA  BLATNICKÉ  HOŘE  
 V  NEDĚLI  28.SRPNA 2016  
 

 
                                                                                            
 
 
 
 VELEHRAD 
  SLAVNOSTNÍ  MŠE  SVATÁ  
 5.ČERVENCE  2016  
 

 

 

 

 
 VELEHRAD  
 VEČER  LIDÍ  DOBRÉ  VŮLE  
 4.ČERVENCE  2016  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 MYŠLENKY  PAPEŽE  FRANTIŠKA 

 NA  MĚSÍC  ČERVEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SLAVNOST  
 TĚLA  a  KRVE  PÁNĚ  
 
 

 MÁJOVÁ  POBOŽNOST  

 U  PANNY  MARIE  

 V  NEDĚLI  28.KVĚTNA 2016  

 

 MÁJOVÁ  POBOŽNOST  

 U  SV. PETRA  A  PAVLA  

 V  NEDĚLI  22.KVĚTNA 2016  

 
 

 MÁJOVÁ  POBOŽNOST  

 U  SVATÉHO  ANTONÍNKA  

 V  NEDĚLI  8.KVĚTNA 2016  

 

 MÁJOVÁ  POBOŽNOST  

 U  KAPLIČKY  V  CHYLICÍCH  

 V  NEDĚLI  1.KVĚTNA 2016  

 
 
  Kancionál  jako  aplikace  do  mobilu  
 
Dobrá zpráva pro katolíky s chytrým mobilem. Právě vyšla aplikace zpěvníku Kancionál zdarma ke stáhnutí.
 
Text je možné si zvětšit podle libosti. Výhodou je vyhledávání podle čísla, prvních slov i podle skupin,
 
do které píseň nebo modlitba patří. Vzhledem k místu, kde se bude program uplatňovat je velmi důležitá
 
 i volba nastavení vypnutí veškerých zvuků telefonu, včetně zvonění. Aplikace je dostupná v el. obchodu
 
Google Play do vyhledavače zadejte jednoduše KANCIONAL. Nejspíše na vás při mši sv. budou nejdříve
 
věřící hledět s překvapením, ale časem si zvyknou :).
 
Kancionál  naleznete  zde  -   www.kancional.cz 
 
kancional
______________________________________________________________________________
 
 
 
  

 

  VŠEM  DÁRCŮM  KTEŘÍ  PŘISPĚLI  NA  TŘÍKRÁLOVÉ  SBÍRCE  

  PO  CELÉ  OBCI  OSTR. NOVÁ  VES  A  CHYLICE  

  PATŘÍ  SRDEČNÉ  PÁN  BŮH  ZAPLAŤ  

  VYBRALO  SE  74 394,- KČ. 

 

 

  LÉTA  PÁNĚ - 2015  

  
 
  POŘAD  BOHOSLUŽEB  
  PŘES  VÁNOČNÍ  SVÁTKY  
  V  NOVOVESKÉM  KOSTELE  

  9.ledna 2016  
  7:00 hod. - ranní  mše  svatá  
  13:00 hod. - Požehnání  Tříkrálovým  koledníkům  
 
  10.ledna 2016  
  Svátek  Křtu  Páně  
  7:30 hod. - ranní  mše  svatá  
  10:00 hod. - hrubá  mše  svatá  
  Po  dnešní  modlitbě  před  spaním  končí  doba  vánoční.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
  Přání  k  vánocům  a  k  novému  roku 2016  
 

  Přání  k  vánocům  a  k  novému  roku 2016  

  od  novokněze  P. Zdenka  Mlčocha  

  15.září 2015  sloužil  mši  svatou  v Ostr. Nové Vsi  

 
  Přání  k  vánocům  a  novému  roku 2016  
  od  rodáka  z  Kunovic  P. Antonína  Hráčka  
 
 
 

 

  Diecézní informační  časopis 

  PROSINEC - 2015  

Přečtěte si číslo časopisu, který vydavá naše diecéze!
        Najdete zde informace a zajímavosti z různých koutů diecéze,
dozvíte se co připravují pastorační centra,           
ale i kam všude povedou kroky našich biskupů.

 Starší čísla -  zde

                                                                                                                                         
 
 
 

  PRVNÍ  SVATÉ  PŘIJÍMÁNÍ  

  NEDĚLE  7.ČERVNA 2015  

 
 
                                                                                                                                                                           
 

  Papežské požehnání biskupům i celé diecézi  

Zprávy z arcidiecéze, rss-čbk
Vloženo 28 Duben 2015 12:16

U příležitosti 25. výročí biskupského svěcení, které oslavili počátkem dubna, obdrželi olomoucký arcibiskup Jan Graubner i světící biskup Josef Hrdlička blahopřání papeže Františka. Plný text obou latinsky psaných listů zveřejňujeme v českém překladu.

Olomouc: „V čase, kdy stále trvá velikonoční radost, se rozhodujeme obrátit na tebe, ctihodný bratře, v souvislosti se dnem, v němž jsi byl připočten k nástupcům apoštolů a obdařen plností kněžství. Od této události totiž uplynulo dvacet pět let, jež jsou mezníkem biskupské služby hodným pozornosti a časem dlouhodobé pastýřské práce,“ stojí v listu, který Svatý otec adresoval arcibiskupu Graubnerovi. Papež v něm poté shrnuje životní dráhu olomouckého arcibiskupa a oceňuje jeho působení v čele diecéze.

List papeže Františka biskupu Hrdličkovi„A tak chceme v souvislosti s připomínkou tohoto jubilea spolu s celým shromážděním věřících, jimž především jsi zasvětil veškeré biskupské působení, připojit své blahopřání, aby se dostalo pochvaly tvé službě, která trvá již dvacet pět let. Prosíme nadto nejdobrotivějšího Pána, aby tě velkoryse odměnil a udělil ti štědře svá dobrodiní. Dále udělujeme apoštolské požehnání především tobě, ctihodný bratře, abys je hojně sdílel se svými věřícími, a současně prosíme o modlitbu, abychom plodně vykonávali svatopetrský úřad,“ končí svůj list papež František. (Plné znění listu v českém překladu)

Ve druhém listu, zaslaném biskupu Josefu Hrdličkovi, který stejně jako arcibiskup Graubner přijal biskupské svěcení v olomoucké katedrále 7. dubna 1990, Svatý otec připomíná jeho „plodnou práci v posvátné službě“, uděluje mu své požehnání a prosí o modlitbu. (Plné znění listu v českém překladu)

 
 
 
  APOŠTOLSKÁ  CESTA   
  PAPEŽE  JANA  PAVLA  II.  
  NA  VELEHRAD  
  22.DUBNA  1990  
 
                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 

  PÁTÉ  VÝROČÍ  SMRTI 

  KARDINÁLA  TOMÁŠE  ŠPIDLÍKA SJ  

 

  VELIKONOČNÍ  POSELSTVÍ   

  "Urbi et Orbi"  

  KARDINÁL  DOMINIK  DUKA  

  PŘEJE  POŽEHNANÉ  VELIKONOCE  

 

  ZELENÝ  ČTVRTEK  

  VATIKÁN  

  2.DUBNA 2015  

 

  KVĚTNÁ  NEDĚLE  

  VATIKÁN  

  29.BŘEZNA 2015  

 

 Korunka k Božímu milosrdenství  -  začíná se modlit na Velký pátek.

 

 Inaugurační mše svatá papeže Františka 

 na Svatopetrském náměstí - v úterý 19.března 2013. 

 

 Polední modlidba papeže Františka na 4.neděli postní - 15.března 2015. 

 

  Kající bohoslužba v bazilice sv. Petra v pátek 13.března 2015.  

 

  VÝROČNÍ  DEN   

  ZVOLENÍ  PAPEŽE  SVATÉHO  OTCE  FRANTIŠKA  

  13.BŘEZNA 2013  

 

  Svědectví víry P. Antonína Šuránka  

  Zajímavá beseda  

  neděle  8.března 2015  

 

 
  VIDEO  NATOČÍL  PAN  RADEK  BARTONÍČEK  
 

 

 

  3. NEDĚLE  POSTNÍ  

  8.BŘEZNA 2015  

  MŠE  SVATÁ  Z  VIZOVIC  

  TV  NOE  


 
 

 

  Zvony připomenou oběti tragédie v Uherském Brodě  

Na základě oficiální žádosti Úřadu vlády ČR se Česká biskupská konference připojuje k rozhodnutí vlády ČR ze dne 4. března 2015 uctít památku obětí střelby v Uherském Brodě.

Praha: Duchovní správci jednotlivých farností jsou vyzváni, aby nechali ve čtvrtek 5. března ve 12.00 hodin po dobu dvou minut a dvaceti sekund rozeznít kostelní zvony. V tutéž dobu se v zemi rozezní sirény.

K tragédii se minulý týden vyjádřil také olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Ve svém prohlášení, jehož plné znění je dostupné na tomto místě, vyjádřil zármutek nad ztrátami na životech, ujistil pozůstalé o svých modlitbách a také se zamyslel nad medializací podobných tragických událostí.

Střelba třiašedesátiletého útočníka v Uherském Brodě si v úterý 24. března vyžádala osm obětí. Útočník následně obrátil zbraň proti sobě.

                                        S využitím zprávy Tiskového střediska ČBK

 

 

 

 Mše  svatá  pro  děti  z  kaple  Telepace 

  středa  4.března  2015 

 

  Diecézní informační  časopis 

  BŘEZEN - 2015  

 

  Diecézní informační časopis  

  LEDEN - ÚNOR - 2015  

 
Přečtěte si číslo časopisu, který vydavá naše diecéze!
        Najdete zde informace a zajímavosti z různých koutů diecéze,
dozvíte se co připravují pastorační centra,            ale i kam všude povedou kroky našich biskupů.

 Starší čísla -  zde

                                                                                                                                         
 
 
 

  Svědectví víry P. Antonína Šuránka. 

  Zajímavá beseda pro všechny, kdo chtějí vědět víc. 

Matice svatoantonínská a farnost Ostrožská Lhota
zve srdečně všechny na besedu
s žáky, pamětníky a ctiteli P. Antonína Šuránka
do Ostrožské Lhoty.

                                                                                                                                                                                                                                       

V neděli 8. března 2015 se zde uskuteční beseda,
při které budou hosté vzpomínat na významnou kněžskou osobnost z našeho kraje.

 Program 

14:00 hod. - Křížová cesta v kostele sv. Jakuba Staršího + krátká modlitba u hrobu

14:40 hod. - Beseda s hosty v Pastoračním domě P. Antonína Šuránka

                                                                                                                                                                                                                                      

Služebník Boží P. Antonín Šuránek je jedním z kandidátů na blahořečení v naší arcidiecézi.
Máme však možnost znát ho jen díky vyprávění a svědectví pamětníků, či z dostupné literatury týkající se jeho osobnosti.

Snad žádný z nás, se neznal osobně s člověkem, který byl později prohlášen za svatého. Jsou nám vzdálení nejen dobou, ve které žili, ale i místy, kde se pohybovali. Přesto jsou nám mnozí blízcí. Jejich vroucí víra a naplnění života nás oslovuje i po mnoha staletích. Věříme tomu, co se nám o jejich životech dochovalo do dnešních dnů.

P. Šuránek byl muž žijící v docela nedávné době.
Bydlel a pohyboval se v místech, která nám jsou známá.
Stále ještě žijí mezi námi kněží a laici, kteří se s ním osobně setkali. Dejme jim prostor, ať nám svým vyprávěním život, dílo a odkaz P. Šuránka do dnešních dnů přiblíží.

 

 

                                                                    

  Arcibiskup Graubner k tragédii v Uherském Brodě  

 

Zprávy z arcidiecéze,
Vloženo středa 25.února 2015 17:38 hod.

K tragickým událostem, které se včera odehrály v Uherském Brodě, se vyslovil olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který celý tento týden tráví v ústraní na duchovních cvičeních. Ve svém prohlášení vyjadřuje zármutek nad ztrátami na životech, ujišťuje pozůstalé o svých modlitbách a také se zamýšlí nad medializací podobných tragédií.

„Velmi mě zasáhla zpráva o událostech, k nimž došlo včera v Uherském Brodě, a nad ztrátou každého lidského života cítím velký zármutek. Se všemi, kdo při této tragédii ztratili někoho blízkého, hluboce soucítím. Ještě včera večer jsem také poslal kondolenci starostovi Uherského Brodu a ujistil jsem ho o svých modlitbách za oběti i pozůstalé.

Domnívám se, že celá společnost by se měla zamyslet nad dobrovolným omezením informací o zločinech takového typu. Zbytečně podrobné popisování sice zvyšuje sledovanost, ale taky motivuje psychicky nemocné a navádí ke zločinům. Jedni mají sice právo na informace, ale to, jak je vidět, ohrožuje právo všech na život. Jsme povinni volit menší zlo.“

                                                                               

                                                                              Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

                                                                                                                                                                                                                                

Pietní ekumenická bohoslužba za oběti střelby  se uskuteční v úterý 3. března v 18:30 ve farním kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodě.

                                                                                                                                                     

 

  1. NEDĚLE  POSTNÍ  

 1.BŘEZNA 2015 

  MŠE  SVATÁ  Z  KAPLE  SV. VÁCLAVA  V  OSTRAVĚ  

  TV  NOE  

 

  1. NEDĚLE  POSTNÍ  

  22.ÚNORA 2015  

  MŠE  SVATÁ  Z  VLAŠIMI  

  TV  NOE  

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                    
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

  MŠE  SVATÁ  

  NA  SVÁTEK  PANNY  MARIE  LURDSKÉ  

  V  KAPLI  POVÝŠENÍ  SV. KŘÍŽE  

  Z  KLÁŠTERA  SESTER  V  KROMĚŘÍŽI  

  11.ÚNORA 2015  

  Mši  svatou  celebroval   Mons. Antonín  Kupka  

  -  od roku  1985  až  do roku  1990  

  působíl  u  nás  v  Ostrožské  Nové  Vsi 

 

 

 

 

 

  Generální audience papeže Františka po návratu z Srí Lanky a Filipin  

 středa  21.ledna 2015 

 

  APOŠTOLSKÁ  CESTA  PAPEŽE  FRANTIŠKA  

  NA  SRÍ  LANKU  A  FILIPÍNY  

  OD  13. - 19.LEDNA 2015 

  Setkání papeže Františka s mladými na Filipínách - TV NOE  

 
 
 
                                                                                                                                                    
 
  ZPRAVODAJ  
  KATOLICKÉ  TEOLOGICKÉ  FAKULTY 
  UNIVERZITY  KARLOVY  V  PRAZE  
  LEDEN  2015  
 

Přečtěte  si  zpravodaj  z  Teologické  fakulty  z  Prahy.

 ZDE DOXA_1_2015m.pdf (2 MB) -  Zobrazit

 

  APOŠTOLSKÁ  CESTA  PAPEŽE  FRANTIŠKA  

  NA  SRÍ  LANKU  A  FILIPÍNY  

  OD  13. - 19.LEDNA 2015 

 

 Středa 14. 1. 2015 

10.00 hod. - mše svaté z Colomba se svatořečením Josepha Vaze

 

 Pátek 16. 1. 2015 

12.00 hod. - mše svaté z katedrály Neposkvrněného Početí P. Marie v Manile

 

 Neděle 18. 1. 2015 

13.30 hod. -  setkání Sv. otce s mládeží v Manile

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Při  Tříkrálové  sbírce  se  v  naší  obci  vykoledovalo  73 322,- Kč. 

 Všem  dárcům  Tříkrálové  sbírky  patří  srdečné  Pán Bůh  zaplať. 

         

 

 

  LÉTA  PÁNĚ - 2015   

 

 
  Přijďte  na  svatý  Antonínek  přivítat  Nový  rok  2015  
 
Přijďte na Antonínek přivítat rok 2015. Tradiční mše svatá začne 31. 12. přesně ve 24.00 hod.Mši svatou bude opět sloužit farář ze Starého Města P. Miroslav Suchomel. Kdo na tuto půlnoční mši svatou přišel jednou, tak se sem znovu a znovu vrací. Tato bohoslužba má totiž neopakovatelnou atmosféru, což je také důvod, proč sem zdaleka nepřicházejí pouze lidé z Blatnice a Ostrožské Lhoty, ale z celého Uherskohradišťska i Hodonínska.
 
Kázání P. Suchomela si mohou zájemci v slideshow připomenout přelom roku 2011 a 2012  zde
tady  je video z přelomu roku 2010 a 2011.
 
                                                       
 

  Diecézní informační časopis  

  PROSINEC - 2014  

 
Přečtěte si číslo časopisu, který vydavá naše diecéze!
        Najdete zde informace a zajímavosti z různých koutů diecéze,
dozvíte se co připravují pastorační centra,            ale i kam všude povedou kroky našich biskupů.

 Starší čísla -  zde

                                                                                                                                        
 
 

  POŘAD  BOHOSLUŽEB 
    PŘES  VÁNOČNÍ  SVÁTKY  

  V  NOVOVESKÉM  KOSTELE  

  Neděle  4.ledna 2015 
   7:30 hod. - ranní  mše  svatá  
  10:00 hod. - hrubá  mše  svatá  
 
 
  Pondělí  5.ledna 2015 
  17:00 hod. - mše  svatá  
 
  Úterý  6.ledna 2015 
  15:00 hod. - pohřební  mše  svatá 
  17:00 hod. - mše  svatá  
 

 

  ŽIVÝ  BETLÉM  

  PÁTEK  26.PROSINCE 2014  

 

 

 


  POŽEHNÁNÍ  URBI  ET  ORBI  

  PAPEŽE  FRANTIŠKA  

  PŮLNOČNÍ  MŠE  SVATÁ  

  Z  BAZILIKY  SVATÉHO  PETRA  VE  VATIKÁNU  

 
 
 

  VÁNOČNÍ  POSELSTVÍ  PAPEŽE  FRANTIŠKA  

                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 

  Zemřel  svatohostýnský  jezuita  P. Jan Chromeček  

 

Ve věku 82 let zemřel ve čtvrtek 4. prosince 2014 v kroměřížské nemocnici P. Jan Chromeček, SJ, dlouholetý duchovní správce Svatého Hostýna. Rozloučení se zesnulým se uskuteční v pátek 12. prosince od 14.00 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně a poté bude jeho tělo uloženo na místním hřbitově.

Svatý Hostýn: Jan Chromeček se narodil 27. července 1932 v Brně. Po maturitě na místním biskupském gymnáziu roku 1949 vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova na Velehradě, kde v roce 1950 zažil zrušení řádu komunistickým režimem.

Po internaci v Bohosudově dokončil noviciát již tajně v Brně. Pracoval jako konstruktér až do roku 1959, kdy byl zatčen a uvězněn. Po amnestii v roce 1960 byl propuštěn a poté pracoval jako dělník u zedníků a pokrývačů.

Po soukromém studiu filozofie a teologie byl v roce 1968 tajně vysvěcen na kněze. Díky politickému uvolnění během pražského jara mohl navštívit Rakousko a věnovat se po tři semestry studiu na Teologické fakultě innsbrucké univerzity. Po jeho návratu do Československa se podařilo vyjednat jeho zařazení do duchovní správy v brněnské diecézi. Od roku 1970 do roku 1990 prošel farnostmi v Brně u minoritů, v Ivančicích a nejdéle působil v Horních a Dolních Věstonicích a Strachotíně, kde ve skrytu vykonával funkci novicmistra.

Po oficiálním znovuobnovení řádu působil ještě rok jako novicmistr na Hostýně, od roku 1991 jako farář ve Štěpánově u Olomouce, v Hnojicích a v Moravské Huzové. V roce 1995 se vrátil na Hostýn, kde se stal rektorem baziliky a představeným jezuitské komunity. Během let zde zastával různé funkce, jak v duchovní správě a v Matici svatohostýnské, tak i v komunitě. Byl vždy plný energie a stal se výraznou postavou tohoto poutního místa.

Jeho zdravotní stav se začal zhoršovat až v posledních letech. Od června mu již viditelně ubývalo sil. V říjnu byl hospitalizován v nemocnici v Kroměříži, kde nakonec vydechl naposled.

ZDE -  parte P. Jan Chromeček, SJ (doc)

                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 TV NOE 
  ŽIVĚ  S  KARDINÁLEM  DOMINIKEM  DUKOU  
  ÚTERÝ  9.PROSINCE 2014  
 
 

 SLAVNOST 

  PANNY  MARIE, POČATÉ  BEZ  POSKVRNY 

  PRVOTNÍHO  HŘÍCHU  

  PONDĚLÍ  8.PROSINCE 2014  

 

  Diecézní informační časopis  

  listopad - 2014  

 
Přečtěte si číslo časopisu, který vydavá naše diecéze!
        Najdete zde informace a zajímavosti z různých koutů diecéze,
dozvíte se co připravují pastorační centra,            ale i kam všude povedou kroky našich biskupů.

 Starší čísla -  zde

                                                                       

  RORÁTY  -  2014 

 
 
  ADVENTNÍ  KONCERT  
  DUCHOVNÍ  HUDBY  
  NEDĚLE  30.LISTOPADU 2014  
 
 

 

  Poděkování svaté Anežce České - 1989/2014  

30741

 

V sobotu 15. listopadu 2014 se od 10.30 hodin koná v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mše svatá, během níž budou lidé děkovat za 25 let svobody.

Bohoslužbu bude sloužit kardinál Pietro Parolin, vatikánský státní sekretář, který do Prahy přijíždí na pozvání kardinála Dominika Duky.

Předprogram slova a písní o sv. Anežce začíná ve svatovítské katedrále v 10.00 hodin. Od 12.00 hodin následuje přátelské setkání na Hradčanském náměstí, kde bude připomenuta atmosféra listopadu 1989.

 Celou mši svatou včetně předprogramu bude vysílat Česká televize v přímém přenosu na ČT 2.  

 
 
  SVATOŘEČENÍ  ANEŽKY  ČESKÉ  
  VATIKÁN  -  NEDĚLE  12.LISTOPADU 1989  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SVÁTOST  BIŘMOVÁNÍ  

  9.LISTOPADU 2014  

 
 

 

 

  Kněží se modlili za vlastní posvěcení a s věřícími vzpomínali na P. Šuránka  

Kněží se modlili za vlastní posvěcení a s věřícími vzpomínali na P. Šuránka

Fotografie si můžete prohlédnout na webu Člověk a víra

Již osmkrát se v Ostrožské Lhotě sešli kněží, aby se společně modlili za vlastní posvěcení. Setkání se koná první úterý v měsíci listopadu, kdy si připomínáme výročí úmrtí služebníka Božího P. Antonín Šuránka. Narodil se zde, chodil do školy a je zde i pohřben. Život P. Šuránka byl zcela zasvěcen formaci kněží, bezmála čtvrt století vychovával kněžský dorost. Na své svěřence nezapomínal ani v době, kdy úřad spirituála nezastával.

Mši svaté 4. 11. 2014 předsedal arcibiskup Jan Graubner, který sám patřil mezi jeho žáky.
Při mši svaté se všem přítomným snažil vysvětlit podstatu modlitby P. Šuránka. Je sestavená z textu, který napsal P. Šuránek v internačním táboru v Ževlivu v červnu 1952.

 

Modlitba P. Šuránka:

Buď můj život čest a chvála Boží,
jiným růže, sobě trní, hloží.
Být jak zrno, skryté v Boží zemi,
hrstka kvasu, o níž lidé neví.
Šířit radost, bolest nechat sobě,
hledat slabé, sílit, těšit v mdlobě.
Nehledat práv, plnit povinnosti,
chudý ve všem, bohatý jen v ctnosti,
opravdový až do morku kostí.
Sebe zapřít, stavět na milosti,
obejmout kříž, drtit změkčilosti.
Jiným sloužit, sám si sloužit nedat,
v oběť lásky sebe na kříž zvedat,
pobloudilé v náruč Boží volat,
zlobu láskou přemáhat a zdolat.
Nic nechtít a všechno dát,
Boha v bližních milovat!
S Matkou Boží pevně stát,
v dobrém růst a vytrvat!

P. Šuránek o kněžství:
... Věnovat se lidem! Živým lidem! Jejich duším!
Jejich radostem i strastem!
Pracovat s nimi, potit se s nimi, krvácet s nimi,
nést na vlastním těle jejich rány.
Rvát se spolu s nimi – se všemi překážkami na cestě za štěstím časným i věčným. ...

 

Služebník Boží Mons. Antonín Šuránek (29. 5. 1902 Ostrožská Lhota – 3. 11. 1982 Petřkovice, pohřben v Ostrožské Lhotě)

Kněz, dlouholetý spirituál olomouckého kněžského semináře. V letech 1951 – 55 bezdůvodně obviněn a internován v klášteře v Želivě. Opakovaně mu byl odebírán státní souhlas pro vykonávání kněžské služby. Tvrdě pracoval i jako dělník v cementárně ve Štranberku.
Po celý svůj život se snažil o posvěcení kopec sv. Antonína na Blatnické hoře. V určité roky zde i bydlel. Pořádal duchovní promluvy pro všechny věkové kategorie, pro mnohé se stal vyhledávaným zpovědníkem a duchovním rádcem.
Zemřel v pověsti svatosti. Přátelé, žáci a lidé z jeho okolí začali shromažďovat dokumenty týkající se jeho osobnosti a usilovat o jeho kanonizaci. Po úspěšném kanonizačním procesu v olomoucké diecézi byl materiál zaslán do Vatikánu, který jeho platnost roku 2000 potvrdil.

 

 

 

  Mše svatá u příležitostí výročí úmrtí P. Šuránka  

Mše svatá u příležitostí výročí úmrtí P. Šuránka

V úterý 4. listopadu 2014 se v Ostrožské Lhotě uskuteční mše svatá u příležitostí 32. výročí úmrtí služebníka Božího P. Antonína Šuránka.
Kněží budou mši svatou sloužit za vlastní posvěcení a nová duchovní povolání.

Program:
- v 16:00 h se kněží modlí u oltáře Korunku Božího milosrdenství
- následuje mše sv.
- adorace za kněze
- průvod ke hrobu P. Antonína Šuránka na místní hřbitov

 

 

 

  Zemřelí  od  1.listopadu 2013  do  30.října 2014  v Ostrožské  Nové  Vsi  .

  a  Chylicích  

+ Sylvie  Zajícová,

Osvobození 197

Nar.  31. 12.1940

Zemřela  7.11.2013

+ Ludmila  Chmelařová,

Na  hrázi 29

Nar.  12.6.1932

Zemřela  25.11.2013

+ Marie  Horáková,

Na  lapači 62

Nar.  14.4.1929

Zemřela  19.12.2013

+ Petr  Kotačka,

Padělky 251

Nar.  5.4.1947

Zemřel  19.12.2013

+ Jiřina  Pavlasová,

Záhumení 250

Nar.  27.8.1949

Zemřela  17.1.2014

+ Jaroslav  Galuška,

Záhumení 590

Nar.  12.4.1954

Zemřel  18.1.2014

+ Karel  Borýsek,

Za  kostelem 778

Nar.  1.12.1952

Zemřel  21.1.2014

+ Marie  Konečná,

Dědina 276

Nar.  30.7.1931

Zemřela  2.2.2014

+ Tomáš  Mařák,

Nivky 665

Nar.  3.4.1946

Zemřel  10.2.2014

+ Ivan  Hráček,

Lhotská 288

Nar.  6.1.1950

Zemřel  18.2.2014

+ Ladislav  Jurásek,

Dědina 526

Nar.  8.6.1955

Zemřel  18.2.2014

+ Jarmila  Lagová,

tč. DD  Uherské  Hradiště

Nar.  26.11.1926

Zemřela  28.2.2014

+ Juraj  Olah

Kopanice 93

Nar.  13.4.1930

Zemřel  19.3.2014

+ Ludvík  Potrousil,

Chylická 17

Nar.  23.8.1928

Zemřel  25.3.2014

+ Věra  Juřičková,

Školní 965

Nar.  26.2.1934

Zemřela  27.3.2014

+ Anna  Jurásková,

Záhumení 651

Nar.  3.7.1937

Zemřela  1.4.2014

+ Ing. Jaroslav  Balaštík,

Za  kostelem 734

Nar.  4.7.1925

Zemřel  5.4.2014

+ Eva  Smištíková,

Nová 771

Nar.  4.12.1957

Zemřela  17.4.2014

+ Jelena  Balaštíková,

Za  kostelem 734

Nar.  12.3.1928

Zemřela  29.4.2014

+ Apolonie  Koutná,

Dědina 133

Nar.  5.2.1925

Zemřela  12.5.2014

+ Hedvika  Bednaříková,

Dědina 51

Nar.  30.1.1930

Zemřela  20.5.2014

+ Josef  Vencel,

Chříb 224

Nar.  3.8.1946

Zemřel  24.5.2014

+ Jan  Toman,

Záhumení 404

Nar.  9.3.1936

Zemřel  27.8.2014

+ Božena  Bubeníková,

Osvobození 81

Nar.  21.6.1929

Zemřela  3.9.2014

+ Jaroslav  Hanák,

Dědina 161

Nar.  15.12.1962

Zemřel  3.9.2014

+ Kateřina  Váverková,

Dědina 149

Nar.  25.11.1922

Zemřela  9.9.2014

+ Jarmila  Lovecká,

Za  kostelem 761

Nar.  23.7.1929

Zemřela  15.9.2014

+ Marie  Durnová,

tč. DD  Buchlovice

Nar.  1.3.1930

Zemřela  3.10.2014

+ Anna  Bedřichová,

Nivky 740

Nar.  19.3.1930

Zemřela  5.10.2014

+ Růžena  Galušková,

Květná 879

Nar.  30.8.1961

Zemřela  6.10.2014

+ Josef  Nejezchleba,

Nádražní 118

Nar.  15.3.1953

Zemřel  29.10.2014

 

 

 

 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                            
 
 

  Diecézní informační časopis  

  říjen - 2014  

 
Přečtěte si číslo časopisu, který vydavá naše diecéze!
        Najdete zde informace a zajímavosti z různých koutů diecéze,
dozvíte se co připravují pastorační centra,            ale i kam všude povedou kroky našich biskupů.

 Starší čísla -  zde

                                                                                                                                        
 

 

 

   Aktuality v roce 2014... 


                                                                                                                                                                                                                                          

 

  SLAVNOSTNÍ  MŠE  SVATÁ 

  NA  VELEHRADĚ  

  5.ČERVENCE 2014  

 
 
 
 

 

  PÁTEK  4.ČERVENCE 2014  

  VELEHRAD  

 
                                                                                                                                                                                                                             

  HOMÍLIE  

   PAPEŽE  FRANTIŠKA   

  v  neděli  29.června 2014  

 
 
 PŘED  65 LETY 
  V  ÚTERÝ  5.ČERVENCE 1949  
 PŘIJAL  KNĚŽSKÉ  SVĚCENÍ 
 V  OLOMOUCKÉ  KATEDRÁLE 
 P. VÁCLAV  STRAKA 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 PŘED  65 LETY 
 VE  STŘEDU  29.ČERVNA 1949 
  PŘIJAL  KNĚŽSKÉ  SVĚCENÍ 
  V  PRAŽSKÉ  KATEDRÁLE  
  P. BEDŘICH  FRANTIŠEK  SMIŠTÍK  OFM  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                               

Františkání nás zvou na pěší pouť, do našeho kostela i na Antonínek

 

  SLAVNOST  TĚLA  A  KRVE  PÁNĚ  

  čtvrtek  19.června 2014  

 
 
  Hlavní  pouť ke cti svatého Antonína  
  neděle  15.června 2014  
 
 
 
 
 

Hlavní pouť v kapli sv. Antonína nad Blatnicí se uskuteční v neděli 15. června 20014. V rámci probíhajícího Roku rodiny se její součástí stane také rodinné hudební vystoupení.

imageBlatnice pod Svatým Antonínkem: Během dopoledne se na slováckém poutním místě uskuteční celkem tři mše svaté: první z nich, v 8.00 hodin, bude předsedat biskupský delegát pro pastoraci P. Petr Bulvas, od 9.00 hodin bude mši slavit farář z Ostrožské Lhoty P. Miroslav Reif a poslední bohoslužbu, začínající v 10.30 hodin, bude sloužit generální vikář olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík.

Na odpoledne je od 14.00 hodin naplánována adorace se svátostným požehnáním a od 14.30 pak začne program nazvaný „Chceme ti zazpívat aneb Rodina si zpívá“ – vystoupení hudebního seskupení, které pojí rodinné pouto.

 
                                                                                                                                              
 
                                                                                                                                              
 
image
 
                                                                                                                                              
  Domácí pouť ke cti svatého Antonína  
  pátek  13.června 2014  
 
 
 
  PRVNÍ  SVATÉ  PŘIJÍMÁNÍ  
  NEDĚLE  8.ČERVNA 2014  
 
 
 
 
 
 
   Matice  svatoantonínská  
  zahájila  letošní  poutní  sezonu  
  neděle  1.června 2014  
 
 
 
  GRATULACE  
  PANU  KOSTELNÍKOVI  
  JOSEFU  KONEČNÉMU  
  neděle  11.května 2014  
 
 
  Diecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi. 
  OLOMOUC  -  10.května 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  SVATOŘEČENÍ  PAPEŽŮ 
  JANA  XXIII.  
  A  JANA  PAVLA  II.  
  NEDĚLE  27.DUBNA  2014  
 
 
 
 
 
 
  POŽEHNÁNÍ  
  URBI  ET  ORBI  
  PAPEŽ  FRANTIŠEK  
   20.DUBNA 2014   
 
 
 
  SLAVNOST  
  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ  
  NEDĚLE  20.DUBNA 2014  
 
                                                                                                                                                                                                  

 Využijme  nabídky  inspirovat  se  velikonočními  myšlenkami

 otce  arcibiskupa  

Využijme nabídky inspirovat se velikonočními myšlenkami otce arcibiskupa

V rámci velikonoční doby 2014 nabízíme zasílání citátů otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera formou SMS.
Citáty budou tematicky zaměřené k Roku rodiny.
Pro přihlášení odběru odešlete SMS ve tvaru: VAM +JAN na telefonní číslo: 736 315 315 .

Služba je zdarma (platí se jen objednací SMS dle vašeho tarifu).

Myšlenky VÁM budou zasílány ždy ráno od 20.dubna do 8.června
Přihlásit se můžete hned nebo kdykoliv až do konce velikonoční doby.
Službu zajišťuje Centrum pro rodinný život a Centrum pro katechezi Arcibiskupství olomouckého

ve spolupráci s T-Mobile a.s.

                                                                                                                                       

 

  Diecézní informační časopis  

  duben 2014  

 

  Diecézní informační časopis  

  leden - únor 2014  

Přečtěte si číslo časopisu, který vydavá naše diecéze!
        Najdete zde informace a zajímavosti z různých koutů diecéze,
dozvíte se co připravují pastorační centra,            ale i kam všude povedou kroky našich biskupů.

Aktuální číslo - http://www.ado.cz/system/files/oldin/2014/Oldin_2014_01-02.pdf

Starší čísla zde

                                                                                                                                        

 

 
                                                                                                                                                                                                      
 
 
  KŘÍŽOVÁ  CESTA  
 5.NEDĚLE  POSTNÍ 
  6.DUBNA 2014  
 
 
 
 
    KŘÍŽOVÁ  CESTA    
  NA  SVATÉM  ANTONÍNKU  
  NEDĚLE  30.BŘEZNA 2014  V  15 HODIN.  
 
 
 
                                                                                                                                                                  
  POZOR  
  ZMĚNA  ČASU  
 
 
 
  ZE  SOBOTY  29.BŘEZNA 2014  NA  NEDĚLI  30.BŘEZNA 2014  
  SI  POSUŃTE  RUČIČKY  HODINEK  
  O  HODINU  DOPŘEDU  
 
                                                                                                                                                                                                                           
 
 
  KŘÍŽOVÁ  CESTA  
 3.NEDĚLE  POSTNÍ 
  23.BŘEZNA  
 
 
 

  1.ROK  OD  ZAHÁJENÍ  PONTIFIKÁTU  
  PAPEŽE  FRANTIŠKA  

   VATIKÁN  ÚTERÝ  19.BŘEZNA 2013  

                                                                                                                                                                                             
 
                                                                                                                                              
   NOVÝ  PAPEŽ  Z  ARGENTINY  
  KARDINÁL  JORGE  BORGOGLIO  
  PŘIJAL  JMÉNO  
   FRANTIŠEK   
   13.BŘEZNA 2013   
  
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
 
  KŘÍŽOVÁ  CESTA  
 2.NEDĚLE  POSTNÍ 
  16.BŘEZNA  
 
 
 
 
 
 
  POPELEČNÍ  STŘEDA  
  5.BŘEZNA 2014  
 
 
 
Dobrý Bože, dnes budu označen na čele křížkem z popela.
Připomíná mi to, že jsem prach a v prach se obrátím.
Popel je znamení pokání a toho, že chci začít všechno dělat lépe než dosud.
Popel ukazuje, že staré shořelo. Popelem se také dříve čistívalo nádobí.
Při udělování popelce kněz často říkává: „Obrať se a věř evangeliu.“
Popelec mě chce vybídnout, abych opustil své staré cesty
a vydal se po těch, které mě povedou k cíli.
Řecké slovo „metanoeite“, které překládáme jako „obraťte se“,
znamená vlastně v původním významu „změnit smýšlení“.

Popeleční středa mě tedy vybízí, abych začal jinak myslet, abych se díval pod povrch věcí a abych pod tímto povrchem objevoval skutečnou podstatu. Nové smýšlení je předpokladem víry.
Ve víře nově promýšlím věci a hledím na svět novýma očima.
Prosím tě, uč mě dnes nově smýšlet, dívat se na svět a na lidi jiným, novým pohledem a věřit,
že se v tom všem a v každém člověku setkáváš se mnou ty sám.
 
 
 
 
  V  NEDĚLI  2.BŘEZNA 2014  
  BYLA  HRUBÁ  MŠE  SVATÁ  SLOUŽENA  
   ZA  ČESTNÉHO  KANOVNÍKA  
  P.OTAKARA  HOLUBA   
 
 
 
 
 
   VZPOMÍNKA  
  NA  P. OTAKARA  HOLUBA  
  3.BŘEZNA 2014  
  BY  MĚL  100 LET  
 
 
 
Narodil  se  3. března  1914  v  Trnavě  u  Zlína,  na  kněze  byl  vysvěcen
5. července  1939.  V  roce  1946  přišel  do  Ostrožské  Nové  Vsi  jako
kaplan  a  od  1.srpna  1949  zde  byl  administrátorem.
 

Dvakrát  zorganizoval  opravu  kostela,  pečoval  o  náboženský  rozvoj  
své  farnosti,  angažoval  se  v  životě  celé  obce.

Za  své  zásluhy  byl  jmenován  čestným  kanovníkem. 

 
V  roce  1985  1. září  odešel  na  odpočinek,  ale  po  několika  týdnech  6. října  1985  zemřel. 
Byl  pohřben  na  novoveském  hřbitově.
 
V  roce  2008  byl  in  memoriam  jmenován  čestným  občanem  Ostrožské  Nové  Vsi...
Pro  řadu novovešťanů a chyličanů  byl  velkou  autoritou  a nezapomenutelným duchovním  pastýřem…
 

 CO  SE  ČETLO  NA  HRUBÉ  MŠI  SVATÉ -  http://www.farnostonves.websnadno.cz/Vzpominka-na-POtakara-Holuba.html
 
 
 
 
 
  VATIKÁN  
  SOBOTA  22.ÚNORA 2014  
 
 
 
  Promluva papeže Františka k novým kardinálům,
  baz. sv. Petra 
 

„Ježíš pospíchal před nimi…“ (Mk 10,32). I v této chvíli jde Ježíš před námi. On je vždycky před námi, předchází nás a razí nám cestu… V tom spočívá naše důvěra i radost: být Jeho učedníky, být s Ním, jít za Ním, následovat Jej…

Když jsme společně s kardinály koncelebrovali první mši svatou v Sixtinské kapli, bylo slovo „putovat“ prvním, které nám Pán předložil: putovat a potom budovat a vyznávat.

Dnes se toto slovo vrací, ale jako skutek, jako Ježíšova pokračující činnost: „Ježíš pospíchal…“ Ježíš jde rychle a poučuje učedníky během cesty. Toto je důležité. Ježíš nepřišel učit filosofii, ideologii… nýbrž „cestě“, cestě, kterou je třeba projít s Ním. A cestě se lze naučit tím, že se po ní vydáme, že se touto cestou ubíráme. Ano, drazí bratři, toto je naše radost: putovat s Ježíšem.

Není to snadné, ani pohodlné, protože cesta, kterou volí Ježíš, je cestou kříže. Během cesty k nim mluví o tom, co na něj čeká v Jeruzalémě: předpovídá svoje utrpení, smrt a vzkříšení. Oni jsou zaražení a plní bázně. Jistě, zaražení, protože jít do Jeruzaléma pro ně znamenalo podílet se na triumfu Mesiáše, na Jeho vítězství. Vyplývá to z následující prosby Jana a Jakuba. A byli plní bázně z toho, co měl podstoupit Ježíš a co hrozilo také jim.

Na rozdíl od učedníků té doby víme, že Ježíš zvítězil, a neměli bychom z kříže mít strach, ba dokonce bychom měli mít v kříži svou naději. Jsme však jako lidé hříšníci a jsme vystaveni pokušení myslet lidsky a nikoli božsky.

A když se myslí světsky, jaký je důsledek? „Ostatních deset se na Jakuba a na Jana rozmrzeli“ (Mk 10,32). Rozmrzeli se. Převáží-li světská mentalita, nastupuje rivalita, závist, roztržky…

Slovo, kterým se k nám dnes obrací Pán, je tedy velice blahodárné! Vnitřně nás očišťuje, dává světlo našemu svědomí, pomáhá nám plně se sladit s Ježíšem a činit tak společně v okamžiku, kdy se sbor kardinálů rozrůstá o nové členy.

„Ježíš si je zavolal…“ (Mk 10,42). To je další Pánovo gesto. Během cesty se povšimne, že je třeba promluvit s Dvanácti, zastaví se a zavolá si je. Bratři, dovolme Pánu, aby si nás zavolal! Nechme se od Něho svolat. A slyšme Jej, s radostí společně přijměme Jeho Slovo, nechejme se poučovat Jím a Duchem svatým, abychom stále více byli jedním srdcem a jednou duší kolem Něho.

A když jsme takto svoláni, povoláni naším jediným Mistrem, také já vám řeknu, co potřebuje církev. Potřebuje vás, vaši spolupráci a ještě předtím vaše společenství, společenství se mnou a mezi vámi. Církev potřebuje vaši odvahu ke hlásání evangelia při každé příležitosti, vhod či nevhod, abychom vydali svědectví pravdě. Církev potřebuje vaši modlitbu za dobrou cestu Kristova stádce, modlitbu, která je spolu se zvěstováním Slova první povinností biskupa. Nezapomeňme na to. Církev potřebuje váš soucit zvláště v této chvíli, kdy je v mnoha zemích světa bolest a utrpení. Vyjádřeme svoji duchovní blízkost těm církevním společenstvím a všem křesťanům, kteří strádají diskriminacemi a pronásledováním. Musíme bojovat proti každé diskriminaci. Církev potřebuje, abychom se za ně modlili, aby byli silní ve víře a uměli reagovat na zlo dobrem. A vztáhněme svoji modlitbu na každého muže a ženu, kteří snášejí nespravedlnost za svoje náboženské přesvědčení.

Církev nás potřebuje, abychom byli muži pokoje a vytvářeli pokoj svými činy, touhami a modlitbami. Vytvářeli pokoj a byli tvůrci pokoje. Prosme proto o pokoj a smíření pro národy, které jsou v těchto časech zkoušeny násilím a válkou.

Děkuji vám, drazí bratři! Putujme společně za Pánem a nechejme se stále více od Něho svolávat uprostřed svatého lidu Božího a svaté matky církve.

                                                                                                                                        Přeložil Milan Glaser

 
 
 
 
 

  Biskupové opět vyzývají k modlitbám za Ukrajinu  

S ohledem na nynější složitou situaci v mnoha ukrajinských regionech,

vyzývají biskupové Čech a Moravy věřící k modlitbám.

Za pokojné řešení sporu, jeho oběti a ty, které zasáhla bolest.

 

 

 
  Papež František v závěru generální audience  
  obrátil pozornost k situaci na Ukrajině  
 
„Se znepokojením sleduji, co se v těchto dnech odehrává v Kyjevě,“ prohlásil papež František v závěru dnešní (19. února 2014) generální audience. „Ukrajinský lid ujišťuji o své blízkosti a modlím se za oběti násilí, za jejich příbuzné a za zraněné. Vyzývám všechny zúčastněné strany, aby ukončili jakékoliv násilné aktivity a usilovali o harmonii a mír v zemi,“ uvedl papež. Během střetu demonstrantů s policií zahynulo v ukrajinské metropoli nejméně 25 lidí.
 
 
 
 
 
 

  Diecézní informační časopis  

  leden - únor 2014  

Přečtěte si číslo časopisu, který vydavá naše diecéze!
        Najdete zde informace a zajímavosti z různých koutů diecéze,dozvíte se co připravují pastorační centra,           
ale i kam všude povedou kroky našich biskupů.

Aktuální číslo - http://www.ado.cz/system/files/oldin/2014/Oldin_2014_01-02.pdf

Starší čísla zde

                                                                                                                                         

 

  Hromnice  
  2.února  
  Svátek Uvedení Páně do chrámu  
 
Hromnice
 
Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do chrámu, aby ho odevzdali Bohu.
 
Na obrázku vidíte muže, který malého Ježíška drží v náručí. Jmenuje se Simeon. Tento člověk řekl o Ježíšovi, že je Světlem pro všechny národy. To mohl říci jen někdo, kdo měl prorockého ducha a viděl věci docela jinak, než jak je bylo možné lidsky vnímat.
 
Celé vyprávění najdete v Bibli v Lukášově evangeliu, kapitola 2, verše 22-40 (Lk 2,22-40)
 
 Tradice 
 
Lidově se tento svátek nazývá hromnice. S tímto názvem souvisí i slovo hromničky, což jsou svíčky, které se tento den žehnají. Ty se dříve dávaly během bouřek zapálené do oken a měly spolu s modlitbou chránit před bouřkami. Svíce nám však také připomíná Ježíše tím, že "sebe sama stravuje, aby jiným dala světlo". Dříve v tento den končila doba vánoční, proto na některých místech můžeme ještě do hromnic vidět vystavený betlém.
 
________________________________________________________________________________________________________________________
 
Zde si můžete stáhnout doplňovačku a tématické omalovánky pro děti: 
 
 
Uvedení Páně do chrámu - omalovánka - autorkou je Soňa Häusl-Vad, katechetka a ilustrátorka.
 
Zde si můžete stáhnout tématické omalovánky a aktivitu pro starší děti:  
 
obětování v chrámě obětování v chrámě (GIF, 29 kB), Simeon s Ježíškem Simeon s Ježíškem (GIF, 16 kB),
 
 
 
 
 
 

 

  TŘÍKRÁLOVÉ  BRUSLENÍ  

  PRO  KOLEDNÍKY  LETOŠNÍ  SBÍRKY  

  NEDĚLE  26.LEDNA 2014  

                                                                                                                                                                                                        

 

 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
  TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA  
  SOBOTA  11.LEDNA 2014  
 
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          
 
  TŘÍKRÁLOVÍ  KOLEDNÍCI  VYKOLEDOVALI  V  NOVÉJ  VSI  A  CHYLICÁCH   
 
  67  540,- Kč  ( 18 pokladniček).... 
 

  Všem  dárcům  Tříkrálové  sbírky  patří  veliké  poděkování, srdečné  Pán  Bůh  zaplať. 

 
 
 
 
  POŘAD  BOHOSLUŽEB 
  V  DOBĚ  VÁNOČNÍ   
  V  NOVOVESKÉM  KOSTELE  
  11.ledna 2014  
  7:00 hod. - ranní  mše  svatá  
  9:00 hod. - Žehnání  koledníkům  
 
  12.ledna 2014  
  7:30 hod. - ranní  mše  svatá     10:00 hod. - hrubá  mše  svatá  
 
 
 
 
 
  NOVOVEŠŤANÉ  A  CHYLIČANÉ  
  VYSTOUPILI  V  KOSTELE  
 
 
 
OSTROŽSKÁ NOVÁ VES - Období největších svátků v roce se v Ostrožské Nové Vsi neslo ve znamení kostelních koncertů. První na Slavnost Narození Páně obstarali mladí i starší zpěváci a muzikanti z obce, Novovešťané i Chyličané.
 
Připravená hudební vystoupení v kostele sklidila velký úspěch.
Připravená hudební vystoupení v kostele sklidila velký úspěch.
Foto: Mira Kusák
 
V programu vystoupili kromě sólistů na housle, violoncello, cimbál, klarinet nebo klavír také sóloví zpěváci, žesťové duo a pěvecké sbory z Ostrožské Nové Vsi. Vše s nimi nacvičil místní kostelní varhaník Davit Pančík.
 
Na svátek svatého Jana zazpíval pak místní mužský pěvecký sbor Krasavci a po mši svaté následoval koncert Pěveckého sboru Cantus z Morkovic, který zazpíval Českou mši vánoční "Hej mistře" od Jana Jakuba Ryby. Dirigentem pak byl Vladimír Bleša.
 
Schóly z Vlachovic naopak přijely na Svátek Svaté Rodiny. "Zazpívali při mši svaté a po ní následoval vánoční koncert. Děti a starší zpěváci krásně zazpívali a zahráli vánoční koledy," doplnil za muzikanty Miroslav Kusák s tím, že odpolední program v kostele patřil Vánočnímu koncertu dechové muziky Boršičanka Antonína Koníčka.
 
"Všechny koncerty byly nádherné a velmi se líbily. Tuto sobotu 11. ledna pak bude v naší obci Tříkrálová sbírka," zmínil Kusák.
 
 

 
 
  ADORACE  
  V  KAPLI  SVATÉHO  ANTONÍNKA  
  V  SOBOTU  4.LEDNA 2014  
 
                                                                                                                                                          

Sekulární františkánský řád
a bratři františkání
všechny zvou na
  PRAVIDELNÉ ADORACE  
  Vždy 1. sobotu v měsíci  
  v kapli svatého Antonína.  

 

  Program:
17:15 rozjímavý růženec
18:00 mše svatá
19:00 adorace, chvály, přímluvné modlitby

Příležitost ke svátosti smíření

                                                                                                                                                 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                              
 
 

 

   Aktuality v roce 2013... 

 
   KOLEDNÍKŮM  POŽEHNÁL  
  ARCIBISKUP  JAN  GRAUBNER   
    VESELÍ  NAD  MORAVOU  
   30.PROSINCE 2013  
 
                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

 
   VÁNOČNÍ  KONCERT   
   BORŠIČANKY  ANTONÍNA  KONÍČKA   
  NEDĚLE  29.PROSINCE 2013  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                       
 
   SCHOLY  Z  VLACHOVIC 
  NEDĚLE  29.PROSINCE  2013  
 
 
 
 
 
 
 
   VÁNOČNÍ  KONCERT   
  PĚVECKÝ  SBOR  
   CANTUS  MORKOVICE  
  27.PROSINCE  2013  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                           
 
   ŽEHNÁNÍ  VÍNA  
  NA  SVÁTEK  SV. JANA  APOŠTOLA  A  EVANGELISTY  
  PÁTEK  27.PROSINCE 2013  
 

 

 

 
   VÁNOČNÍ  KONCERT   
   EJHLE, NAŠE  CHASA   
 
  NOVOVEŠŤANÉ  A  CHYLIČANÉ  
   VYSTOUPILI  V  KOSTELE  
   25.PROSINCE 2013   
 
 
 
 
 
 
 
 

  Čtvrté adventní zamyšlení kardinála Dominika Duky  

   4.NEDĚLE  ADVENTNÍ   

   22.PROSINCE 2013   

                                                                                                                                                                                                
 
Čtvrté adventní zamyšlení kardinála Dominika Duky, vytvořené ve spolupráci s TV Noe. Dominik Duka připomíná starozákonní proroky Izaiáše a připomíná proroctví narození Mesiáše. Jeruzalém vždy bude symbolem veliké naděje a splněného očekávání. I když pro nás nejsou Vánoce příjemným časem, ještě neznamená, že nám zhasla ona velká Naděje, kterou je náš Pán, Ježíš Kristus.
 
 
 
    BETLÉMSKÉ  SVĚTLO  
  DORAZILO  DO  NOVÉJ  VSI  
  V  SOBOTU  21.PROSINCE  2013  
 
                                                 
  Kdo  by  chtěl  Betlémské  světlo  tak  je  v  kostele  u  bočních  dveří.   
 

 

 

  PAPEŽ  FRANTIŠEK  
  slaví  v  úterý  17.prosince 2013  
  77. narozeniny.  
 

Vatikánská INTERNET OFFICE představuje album s nejlepšími fotografiemi
a citáty papeže Františka:
 
 
   NALEZNETE  JE  ZDE   
 
                                                                                                                                                                   
 
 
 
                                                                                                                                                                                                         
 

  Třetí adventní zamyšlení kardinála Dominika Duky  

   3.NEDĚLE  ADVENTNÍ   

   15.PROSINCE 2013   

                                                                                                                                                                                                 

 

 

  Druhé adventní zamyšlení kardinála Dominika Duky  

   2.NEDĚLE  ADVENTNÍ   

   8.PROSINCE 2013   

                                                                                                                                                                                                 
 

  Papež František: Dovolit Pánu, aby nás potkal  

image

„Vánoce jsou něčím víc: jdeme na setkání s Pánem. Vánoce jsou setkáním! Jdeme, abychom se setkali, abychom potkali Pána srdcem, životem, abychom ho potkali živého, tak jak je, abychom se s Ním setkali vírou. A není to snadné žít s vírou. Pán se nad setníkem podivil, užasl nad vírou, kterou měl.“
Avšak důležitější než potkat Pána, zdůraznil papež, je „dovolit, aby On potkal nás“:
„Když potkáváme Pána my, jsme takříkajíc pány tohoto setkání. Dovolíme-li však, aby On potkal nás, je On tím, kdo vstupuje do nás, celé nás obnovuje, protože v tom spočívá ten příchod. Přijde-li Kristus, přetváří všechno: srdce, duši, život, naději, cestu. Jsme na cestě víry, jdeme s vírou onoho setníka, abychom se setkali s Pánem a zejména, abychom se od Něho nechali potkat.“
Je však zapotřebí mít otevřené srdce:
„Otevřené srdce, aby On potkal mne. A řekl mi to, co On chce, což není vždycky to, co já chci, aby mi řekl! On je Pán a On mi poví, co pro mne má, protože Pán se na nás nedívá jako na nějakou masu. Nikoli! Dívá se nám každému do tváře, do očí, protože láska není abstraktní, nýbrž konkrétní, osobní. Pán jako osoba hledí na mne jako na osobu. Nechat se potkat Pánem, znamená dovolit Pánu, aby mě měl rád.“
Na této cestě k Narození Páně, nám pomáhá následující: „vytrvalá a intenzivnější modlitba, činorodá bratrská láska, trochu větší přiblížení se těm, kdo jsou v nouzi, a radostná oslava Pána. Tedy „modlitba, činorodá láska a chvála s otevřeným srdcem, aby nás potkal Pán“.
                                                                                                                      
Vatikán, 2.prosince 2013

 

  Adventní zamyšlení kardinála Dominika Duky  

   1.NEDĚLE  ADVENTNÍ   

   1.PROSINCE 2013   

                                                                                                                                                                                               

- První  ze  čtyř  adventních  zamyšlení  kardinála  Dominika  Duky,  vytvořených  ve  spolupráci  s   TV  Noe. Dominik  Duka  uvažuje  nad  smyslem  adventu  v  dnešní  uspěchané  době  a  vyzdvihuje  přínos  českých adventních  písní  pro  současnou  civilizaci.

 
                                                                                                                                                             
 

 

 Na kole ze Soluně na Velehrad? 

 Přijďte 13.prosince na besedu do Ostrožské Lhoty a dozvíte se víc. 

Na kole ze Soluně na Velehrad? Přijďte 13.12. na besedu a dozvíte se víc

Všichni mladší, ale i starší, zdatní cyklisti, i vy co na kole jedete třeba jen do obchodu a zpět jste zváni na besedu o cyklopouti. Koncem června letošního roku vyrazila skupinka nadšenců ze vzdálené Soluně, jejímž cílem bylo poutní místo Velehrad. V čele "pelotonu" byl i P. Jan Turko, děkan uherskohradišťský.

Jaký smysl měla jejich cesta? Jak nápad vznikl? Co všechno cestou zažili? …

Na to vše a mnohem víc nám odpoví a fotky z poutě promítne: P. Jan Turko

Kdy: pátek 13. prosince 2013 v 19:00 hod.
Kde: Pastorační dům P. A. Šuránka v Ostrožské Lhotě

Kdo bude na mši svaté, tak po ní může jít už na Pastorační dům a zachytit si přední místa:)

(Mše sv. ve začíná v 18:00 hod.)

                                                                                                                                                                                                                                     

 

  Adventní tradice a pověry   
 
  Svatá Barbora (4.prosince)  
 
V předvečer tohoto svátku bývaly na vesnicích obchůzky žen a dívek. Zahalily se do bílých prostěradel či šatů, obličej si kryly závojem nebo rouškou. Bílá barva symbolizovala panenskou čistotu. V jedné ruce obvykle nesly košík s ovocem a sladkostmi (pro hodné děti), ve druhé metlu, kterou hrozily dětem nedobrým. Svůj příchod do domu ohlašovaly tlučením na okno nebo jen tiše vstoupily s křesťanským pozdravem "Pozdrav Pánbůh!".
 
Známou pověrou, vyplývající z legendy, je moc svaté Barbory uchránit lidi od náhlé smrti
(např. úderem bleskem).
 
Nejznámější pověrou v tento den je však řezání větviček, kterým se říká "barborky". Nejlepší jsou z obyčejné třešně. Zvyk praktikují svobodné dívky, které se chtějí dovědět, jestli se do roka vdají. Musí však větvičku utrhnout po setmění a vlastními zuby, a pak ji zalévat vodou z vlastních úst. Jestli přesně na Štědrý den rozkvetla, mohla se v příštím roce chystat svatba.
 
(Dagmar Šottnerová: Adventní čas - zvyky obyčeje, náměty, pohádky, příběhy a hry)
 
 
 
                                                                                                                                    Z  web.stránek : Jany Horákové  
 
                                                                                                                                                                                                                                   
 
   SVATÝ  MIKULÁŠ  
  6.PROSINCE  
 
 
Daleko na východě, žil kdysi dávno jeden velmi dobrotivý a zbožný muž, biskup Mikuláš. A ten se jednoho dne doslechl, že daleko na západě je jedno velké město a v něm trpí všichni lidé hladem. Všichni - i malé děti.
 
I zavolal si Mikluláš své služebníky, kteří ho velice milovali, a poprosil je: "Přineste mi část plodů z vašich zahrad, abychom tyto hladové nasytili." A tak přinášeli jeho služebníci veliké koše, naplněné jablky a ořechy stromů z jejich zahrad, a pytle zlatých zrnek z jejich polí. Ženy Mikulášových služebníků poslali medové perníky, které samy upekly.
 
Biskup Mikuláš nechal všechny tyto dary naložit na loď. Byla to veliká, majestátní loď. Modrá stejně jako nebe a její bělounké plachty na zlatém slunci svítily jako drahokamy. Vítr foukal do plachet ze všech sil a když se unavil, posadili se služebníci k veslům a veslovali ze všech sil rychle vpřed.
Museli plout dlouho. Sedm dní a sedm nocí. Když dorazili před ono veliké město, byl večer. Na ulicích nespatřili ani človíčka, ale z oken k nim prokmitávala světýlka. Biskup Mikuláš zaťukal na okénko.
Maminka si myslela, že asi nějaký pocestný si u nich chce hlavu složit a poslala své děti otevřít mu dveře. Ale před nimi nikdo nestál. Dítě běželo k oknu a ani tam nikoho nevidělo. Ale našlo tam koš, v něm ležela jablíčka, červená, žlutá, ořechy, a navrch medový perník. Vedle koše stál ještě pytel plný zlatých pšeničných zrn.
 
Všechny tyto dary přinesly děti do světnice a všichni se z toho  dobře nasytili. a protože takovéto dary přinesl Mikuláš do každého domu, brzy byli opět všichni zdarví a veselí.
 
Dnes přebývá svatý Mikuláš v nebi. Každý rok se v předvečer svého svátku vydává dolů na Zem. Putuje na své cestě od hvězdy ke hvězdě; tam někde mezi hvězdami potká maminku Marii, která sbírá dobré skutky dětí a z nich přede zlaté nitky na košilku pro své děťátko. Takto mluví k Mikuláši: "Jdi a navštiv zase všechny děti, přines jim své dary a řekni jim, že brzy přijde vánoční noc, brzy se narodí Ježíšek."
 
                                                                                                                                                                                                                                 
 
 

  Ukončení Roku víry a oslava výročí naší arcidiecéze  

  proběhne 23.listopadu 2013 v Olomouci  

                                                                                                                                               
Více se o samotné akci dozvíte zde
 
 
 
 
 
 
  GALAKONCERT  TŘÍ  SBORŮ  SLOVANSKÝCH  ZEMÍ  
  NA  VELEHRADĚ  V  BAZILICE  
  ČTVRTEK  14.LISTOPADU 2013  V  18 HODIN  
 
                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                           

 
 
 

  Začíná Národní pouť do Svaté země  

Do Svaté země doputovala hlavní skupina poutníků, mezi nimi jsou také pracovníci televize Noe, kteří budou z této výjimečné akce připravovat přímé přenosy.
Začíná hlavní program Národní pouti do Svaté země
 

 Pátek 8. listopadu  

V pátek 8. listopadu 2013 program začíná na místě přírodního amfiteátru na Hoře blahoslavenství. Mši svatou v 11 hodin českého času bude celebrovat olomoucký arcibiskup Jan Graubner společně s dalšími biskupy, 70 kněžími a 1000 poutníky. Kazatelem bude ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz. Hlavním tématem prvního poutního zastavení bude věta z Matoušova evangelia "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské".

 

  Sobota 9. listopadu  

Sobotní program začne od 11 hodin SEČ na tzv. Poli pastýřů v blízkosti Betléma, na kterém podle tradice zvěstoval anděl pastýřům zprávu o Ježíšově narození. Poutníci se zde budou zamýšlet nad tématem evangelizace, mottem je věta "Nebojte se, zvěstuji vám velikou radost - radost pro všechen lid". Mši svaté bude předsedat pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, kázání pronese plzeňský biskup František Radkovský.

 

  Neděle 10. listopadu  

Vyvrcholením Národní pouti bude nedělní mše svatá, která bude v 11.00 hod. SEČ sloužena v blízkosti chrámu Božího hrobu. Místo symbolicky připomene téma vzkříšení a života věčného, které zaujímá význam místo i v liturgických textech. Během bohoslužby obnoví poutníci své křestní sliby. Hlavním celebrantem i kazatelem bude kardinál Dominik Duka.

 

  Přenosy mší svatých na televizi Noe  

Televize Noe přinese svým divákům přímé přenosy mší svatých. Štáb televize Noe tvoří P. Leoš Ryška, Václav Stuchlý, František Klimek, Ivan Červenka, Marek Korpas a Marek Pospíšil. Přenosy uvede a s poutníky bude hovořit moderátorka Irena Pulicarová.

 

 Den 

  Místo 

  přímý přenos   repríza 
 pátek 8.11.  Hora blahoslavenství  11:00  18:00
 sobota 9.11.  Pole pastýřů  11:00  
 neděle 10.11.  Chrám Božího hrobu  11:00  22:05

 

Více informací o Národní pouti se nachází na stránkách http://www.narodnipoutdosvatezeme.cz/.

 

 

 

  Pozvání na mši sv. u příležitosti výročí úmrtí  

  P. Antonína Šuránka  

 

  Odpustky pro duše v očistci  

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžeme při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci.
Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné.

Svátost smíření (zpověď) není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení. Svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.

Od loňského roku výjimka:

Vatikán vyhověl prosbě českých a moravských biskupů, odpustky je možné získat už od 25. října 2012.

Plnomocné odpustky, tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy, uzdravení jejich následků, mohou věřící v České republice pro duše v očistci nově získat už v týdnu před Památkou věrných zemřelých. A to v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitovy.

Apoštolská penitenciárie (jeden ze tří tribunálů Římské kurie, který má na starost odpustky) udělila českým a moravským diecézím výjimku na žádost místních biskupů. Letos a v následujících sedmi letech je tedy možné získat pro zemřelé plnomocné odpustky vždy už od 25. října.

K obvyklým podmínkám – svatá zpověď, přijetí eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce a návštěva hřbitova – však pro toto období přibyla podmínka nová: vážný důvod, pro který věřící nemůže získat odpustky v obvyklé době.

O odpustcích se více dozvíte zde

 

 
                                                                                                        
 
   ZEMŘELÍ  
  OD  28.ŘÍJNA 2012  DO  23.ŘÍJNA 2013  
  V  OSTROŽSKÉ  NOVÉ  VSI  
  A  V  CHYLICÍCH  
 
 image 
 
 
  DUŠIČKOVÁ  POUŤ  
  NA  SVATÉM  ANTONÍNKU  
  SOBOTA  26.ŘÍJNA 2013  
 
                                                                                                                                                      
 

 

   SPOLEČNÉ  FOTO   
   NEDĚLE  13.ŘÍJNA 2013   

 

 

 

  VZPOMÍNKA  
  NA  P. OTAKARA  HOLUBA  
  ZEMŘEL  V  NEDĚLI  6.ŘÍJNA 1985  
 
 
 
Dne  6. října 2O13  uplýnulo  28.let  od  smrti  dlouholetého  duchovního
správce  v  Ostrožské  Nové  Vsi  P. Otakara  Holuba.

Narodíl  se  3. března  1914  v  Trnavě  u  Zlína,  na  kněze  byl  vysvěcen
5. července  1939.  V  roce  1946  přišél  do  Ostrožské  Nové  Vsi  jako
kaplan  a  od  1.srpna  1949  zde  byl  administrátorem.

Dvakrát  zorganizovál  opravu  kostela,  pečovál  o  náboženský  rozvoj  
své  farnosti,  angažovál  se  v  životě  celé  obce.

Za  své  zásluhy  byl  jmenován  čestným  kanovníkem. 
 
V  roce  1985  1. září  odešél  na  odpočinek,  ale  po  několika  týdnech  6. října  1985  zemřel. 
Býl  pohřben  na  novoveském  hřbitově.
 
V  roce  2008  byl  in  memoriam  jmenován  čestným  občanem  Ostrožské  Nové  Vsi...
Pro  řadu novovešťanů a chyličanů  byl  velkou  autoritou  a nezapomenutelným duchovním  pastýřem…
 
                                                                                                                                                                                           
                                                                          
 
 
 
  V  NEDĚLI  5.ŘÍJNA 2008  
  BYLA  SLAVNOSTNĚ  POSVĚCENÁ  
  NOVĚ  POSTAVENÁ  ZVONICE  
 
 
Dne 5. října 2008 byla zvonice místním duchovním správcem P. Petrem Krajčovičem posvěcena, starostou Stanislavem Turečkem a místostarostou Pavlem Botkem odevzdána veřejnosti.
 
Místní hasiči do ní v slavnostním průvodu přenesli sochu Panny Marie a uložili na oltář, který vyrobil místní kameník Veselý. Nahoře byl opět umístěn původní zvon.
 
Vevnitř byla zazděna část cihel z původní zvonice. A tak historie novodobé novoveská zvonice
je dnes vzorně historicky zdokumentována.
 
                                                                                                                                                          
 
 
                                                                                                                                 
  VZPOMÍNKA  
  NA  P. FRANTIŠKA  BEDŘICHA  SMIŠTÍKA  OFM  
  KNĚZE  Z  ŘÁDU  MENŠÍCH  BRATŘÍ - FRANTIŠKÁNŮ  
  NAROZEN  4.ŘÍJNA 1924  
 
 
Narodíl se 4.října 1924 v Ostrožské Nové Vsi. Do řádu vstoupíl v roce 1943. V roce 1949
přijál kněžské svěcení v Praze a již rok na to byl při záporu klášterů internován.
 
V komunistických internačních táborech a následně také ve vězení takto strávil přibližně 6 let života. Po propuštění nedostal státní souhlas k duchovní službě. Pracoval několik let v dělnických profesích.
 
Později nastoupil jako údržbářk sestrám Nejsvětější svátosti Na Laudoně u Lanškrouna,
kterým zároveň poskytovál duchovní službu.
 
V této době vytrval od roku 1956 až do své smrti po více než 50 let.
 Zemřel  na Zelený čtvrtek, dne 20. března 2008 ve věku 83 let.
 
P. Bedřich František Smištík
 
VÍCE  SE  DOČTETE  ZDE
 
 
                                                                                                                                                                            
 

 

   NOVOVESKÁ  RODAČKA   
   MARIE  ZELENÁ  
  NÁVRATY  K  HODNOTÁM  
   CESTOU  KRÁSNÝCH  MÍST   
 
                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
  HODOVÁ  MŠE  SVATÁ  
    NEDĚLE  29.ZÁŘÍ 2013    
 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                           
 
 
 

  Papež František vyhlásil na 7. září den postu a modliteb za mír v Sýrii  

Papež František vyhlásil na 7. září den postu a modliteb za mír v Sýrii

V závěru své promluvy před nedělním Anděl Páně Svatý otec vyhlásil na sobotu 7. zárí 2013 pro celou církev den postu           a modliteb za mír v Sýrii, na Blízkém východě a na celém světě.

Více zde nebo zde

Výzva k postu a modlitbě pro farnosti olomoucké arcidiecéze

K výzvě Svatého otce, aby se věřící v sobotu modlili a postili za mír v Sýrii, se připojil také arcibiskup Graubner. Ve svém listu vybízí k tomu, aby se věřící ve všech farnostech olomoucké arcidiecéze připojili k sobotnímu půstu a modlitbám, a připojuje také prosbu k zařazení do nedělních přímluv.

Svatý otec František před nedělní modlitbou Anděl Páně ostře odsoudil válečné násilí a užití chemických zbraní v Sýrii. Všechny strany konfliktu i mezinárodní společenství vyzval k dialogu a mírovému jednání. Odmítl užití zbraní.

Obrátil se k celé církvi a všem lidem dobré vůle s mocnou a naléhavou výzvou, v níž opakuje: „Ne kultura konfliktu, ale kultura setkání a dialogu je jedinou cestou k míru.“

Věřící celého světa vyzval k postu a modlitbě. Prohlásil: „Proto jsem se rozhodl na den 7. září, který předchází slavnosti Narození Panny Marie, Královny míru, vyhlásit pro celou církev den postu a modlitby za mír v Sýrii, na Blízkém východě a na celém světě.

7. září od 19 do 24 hodin se tady, na náměstí sv. Petra, sejdeme k modlitbě a v duchu pokání, abychom prosili Boha o tento velký dar pro milovaný syrský národ a za odstranění všech konfliktních situací a projevů násilí ve světě. Lidstvo potřebuje vidět gesta pokoje a slyšet slova naděje a míru! Všechny místní církve prosím, aby kromě účasti na tomto postním dnu zorganizovaly bohoslužbu na tento úmysl.“

Vyzvěte své věřící a připojte se sobotním postem a modlitbou k papeži Františkovi všichni, kteří se o této výzvě dozvíte, a v nedělních přímluvách přidejte:

Panno Maria, pomoz nám odpovědět na násilí a válku silou dialogu, smíření a lásky. Jsi naší Matkou. Pomoz dosáhnout míru v Sýrii. Všichni jsme tvoje děti. Pomoz nám zasazovat se denně a v každém prostředí o budování skutečné kultury setkávání a pokoje. Maria, Královno míru, oroduj za nás!

                                                                                                                      arcibiskup Jan

___________________________________________________________________________________________________________________

 
 
   DĚKOVNÁ  POUŤ   
   NA  SV. ANTONÍNKU  
   NEDĚLE  25.SRPNA 2013 
 
 
 
 
                                                                                                                                                            
  VÍCE  FOTEK  Z  POUŤI  ZDE   
 
 

   DĚKOVNÁ  POUŤ   

    DOŽÍNKOVÁ    

    NEDĚLE  25.SRPNA 2013     

                                                                                                                                             
 
 
  SVĚTOVÉ  DNY  MLÁDEŽE  
  RIO  2013 - BRAZÍLIE  
  23.- 28.ČERVENCE 2013  
 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
  NOVÁ  MŘÍŽ  V  NOVOVESKÉM  KOSTELE  
  17.ČERVENCE 2013   
 
      
                                                                                                                                                                                                                                                    

 

   POUŤ  NOVOVESKÉ  FARNOSTI   
  NA  ANTONÍNKU  
   NEDĚLE  7.ČERVENCE 2013   
 
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                           
 
                                                                                                                                                                                             
 
  VELEHRAD  
   5.ČERVENCE  2013  
 
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                            
 
  VELEHRAD  
   4.ČERVENCE  2013  
 
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
  CO  SE  PSALO  O  VELEHRADU   
  VE  SLOVÁCKÝCH  NOVINÁCH  
  V  PÁTEK  2.ČERVENCE  1926  
 
 
                                                                                                                             
                       
 
 
   SLAVNOSTNÍ  MŠE  SVATÁ  
  NOVOVESKÝCH  HASIČŮ   
  V  NEDĚLI  30.ČERVNA 2013 
 
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                              
 
 
   HLAVNÍ  POUŤ  
  NA  SVATÉM  ANTONÍNKU 
 NEDĚLE  16.ČERVNA 2013 
 
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                           
 
 
 
 
   PRVNÍ  SVATÉ  PŘIJÍMÁNÍ   
   V  NOVOVESKÉM  KOSTELE   
  NEDĚLE  2.ČERVNA 2013  
 
                                                                                                                                            
image
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                             
 

  Papež František vyzval církev ke společné hodinové adoraci

 v neděli 2. června 2013  

Papež František vyzval věřící po celém světě, aby se v jednotě s ním a celou církví spojili v neděli 2. 6. při hodinové adoraci od 17.00 hodin římského času před Nejsvětější svátosti. Církev zažije ve svých dějinách obdobnou událost vůbec poprvé, lze ji proto označit za „historickou“. Katedrály z celého světa se v onu hodinu synchronizují s římským časem, aby prožily společenství v eucharistické adoraci se Svatým otcem. Nejsvětější svátosti se pokloní také katolíci v zemích, kde tvoří tradičně menšinu, dodal mons. Fisichella. V mnoha diecézích noční bdění vyústí v tradiční procesí Božího Těla. Papež František zformuloval dvě modlitební intence – za církev a za oběti nových forem otroctví. Svatý otec vyslovil přání, aby na tyto úmysly bylo během eucharistické adorace pamatováno. 1. Za církev rozptýlenou ve světě a dnes na znamení jednoty shromážděnou v adoraci Nejsvětější svátosti. Kéž ji Pán stále více přivádí k poslušnosti Jeho Slovu, aby před světem vystupovala ještě více „slavná, bez poskvrny, vrásky nebo něčeho takového, aby byla svatá a bez vady (Ef 5,28). Ať Slovo – nositel spásy – se skrze své věrné hlásání může opětovně stávat nositelem milosrdenství, a tak znovu vyvolávat zápal lásky, dodávat plný smysl bolesti a utrpení a navrátit radost a pokoj. 2. Za všechny ty, kteří v různých částech světa zažívají utrpení nových forem otroctví, jsou oběťmi válek, obchodu s lidmi, obchodu s drogami a „otrocké“ práce. Za děti a ženy, které jsou vystaveny jakékoliv formě násilí. Kéž tiché volání o pomoc těchto lidí nalezne církev bdělou, aby s pohledem upřeným na Krista ukřižovaného nezapomněla mnohé bratry a sestry, kteří jsou vydáni napospas násilí. Za všechny ty, kteří žijí v ekonomické nejistotě, zejména za nezaměstnané; za staré lidi, přistěhovalce, bezdomovce, za vězně a všechny lidi na okraji společnosti. Ať je jim útěchou modlitba církve a její činná blízkost ať je podporuje v naději, síle a odvaze při obraně lidské důstojnosti.“

V  kostele  bude  adorace  v  neděli  od  17.hodin.

                                                                                                                                                                                               

 

  MÁJOVÁ  POBOŽNOST  

  U  SVATÝCH  PETRA  A  PAVLA  
  NEDĚLE  26.KVĚTNA 2013  
 
                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
 
 
  MÁJOVÁ  POBOŽNOST  
  U  SV. ANTONÍNKA  NA  VINNÝCH  HŮRÁCH
  NEDĚLE  19.KVĚTNA 2013  
 

                                                                                                                                                                                                                              
 
 
   MÁJOVÁ  POBOŽNOST  
  V  CHYLICÍCH  U  SV. ANTONÍNKA  

  NEDĚLE  12.KVĚTNA 2013 

image
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                
Foceno v  neděli  5.května 2013                          Foceno  ve  čtvrtek  9.května 2013


 
 
   MÁJOVÁ  POBOŽNOST  
  U  ZVONICE  V  CHYLICÍCH  
  NEDĚLE  5.KVĚTNA 2013 
 
                                                                                                                                                           
 
   MÁJOVÁ  POBOŽNOST  
  V  KOSTELE  
  STŘEDA  1.KVĚTNA  2013  
 
                                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                                            
 
 

  ZÁJEZD  NA  20.MEZINÁRODNÍ  HASIČSKOU  POUŤ  

  NA  SVATÉM  HOSTÝNĚ  

  sobota  27.dubna 2013  
 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                             
 
                                                                                                                                             
 

               Novoveská zvonice 

   středa  18.dubna 2007  
 
Novoveská zvonice patří mezi nejslavnější novoveské stavby, a to díky svému tragickému konci i nadšenému znovuzrození. Historie zvonice však není dostatečně známá. Někteří tvrdí, že pocházela z 18. století, ale pro tento názor nejsou žádné důkazy. Poprvé se připomíná v roce 1836, kdy o ní píše v přehledu farnosti tehdejší lokální kaplan Jan Nesrsta. Nevíme však, jestli už tehdy měla známou typickou podobu. Dnes víme, že byla vystavěna z cihel vyráběných v cihelně ostrožského panství, na cihlách byla totiž vyražena písmena HO, čili Herrschaft Ostra , česky Panství Ostrov, rozuměj dnešní Uherský Ostroh. Tyto cihly se vyráběly v první polovině 19. století. I architektura by odpovídala tomu, že vznikla nedlouho před rokem 1836. Zvonice se skládala z kaple čtvercového půdorysu s klenbou, nad ní byl vystavěn vysoký kříž, nahoře v kříži visel zvon, kterým se zvonívalo k modlitbě Anděl Páně a když někdo zemřel. Na zděném kříži byl směrem ke kostelu zavěšen dřevěný kříž s korpusem. Vchod do kapličky, ve které na zděném oltáři byla socha Panny Marie, byl od silnice.
 
V roce 2007, dne 18. dubna,to byla středa ráno po 8hodině nedbalý a neukázněný řidič kamionu pocházející z Uherského Ostrohu, když jel nepřiměřenou rychlostí a nevěnoval pozornost řízení, zvonici zbořil. Ke zranění osob nedošlo. Suť byla rychle odstraněna, někteří Novovešťané si brali cihly na památku, část uchoval obecní úřad. Hned vznikl v obci zájem zvonici nově postavit a byla vyhlášena veřejná sbírka.
 
V červenci 2008 se začalo se stavbou repliky. Nová zvonice však byla o kousek posunuta, trochu jinak pootočena a vchod se udělal ne od silnice, ale přesně z opačné strany.
 
Dne 5. října 2008 byla zvonice místním duchovním správcem P. Petrem Krajčovičem posvěcena, starostou Stanislavem Turečkem a místostarostou Pavlem Botkem odevzdána veřejnosti. Místní hasiči do ní v slavnostním průvodu přenesli sochu Panny Marie a uložili na oltář, který vyrobil místní kameník Veselý. Nahoře byl opět umístěn původní zvon. Vevnitř byla zazděna část cihel z původní zvonice.   A tak historie novodobé novoveská zvonice je dnes vzorně historicky zdokumentována.
 

   
   
  
                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
  Mše svatá z národní pouti kněží na Velehradě  
 
 

V době od 15. – 17. dubna 2013 se v rámci oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje se konala pouť

  za obnovení víry a posvěcení biskupů, kněží i jáhnů na Velehradě.

  V úterý 16. dubna 2013 v 10.00 hodin,  

byla  mše  svatá

kterou sloužil olomoucký arcibiskup Jan Graubner

kázal  kardinál Dominik Duka.

 Kázání kardinála Dominika Duky na Národní pouti kněží 2013.doc (dokument MS Word)Přepis kázání kardinála Dominika Duky na Národní pouti kněží 2013.doc

                                                                                                                                                         

 
                                                                                                                                                     
 
 

 

   VELIKONOČNÍ  PONDĚLÍ  1. DUBNA  
  POHLED  Z  KOSTELNÍ  VĚŽE  
 
                                                                                                                                         

  VELIKONOCE   

  V  NOVOVESKÉM  KOSTELE  

  VELIKONOČNÍ  NEDĚLE  31. BŘEZNA  
                                                                                                                                                            
   BÍLA  SOBOTA  30. BŘEZNA  
 
                                                                                        
  VELKÝ  PÁTEK  29. BŘEZNA  
  KŘÍŽOVÁ  CESTA  
image

  KOSTEL  BYL  OTEVŘEN  DO  22:30 HODIN 

                                                                                                                                                               
                                                                                                     
 
   ZAHÁJENÍ  PONTIFIKÁTU  
   NOVÉHO  PAPEŽE  FRANTIŠKA  
   VATIKÁN  ÚTERÝ  19.BŘEZNA 2013  
 
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                  
 
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
 
  Čeští biskupové blahopřejí papeži Františkovi  
 
Nejdůstojnější Svatý otče,
 
s velikou radostí jsme přijali zprávu o Vašem zvolení. Jsme přesvědčeni, že jsme jím dostali skutečného pastýře podle Pánova srdce. Při této příležitosti Vás, Vaše Svatosti, také ujišťujeme o své věrnosti a oddanosti.
Toužíme společně s Vámi kráčet před Boží tváří a k jeho slávě budovat Kristovu církev.
Prosíme též všemohoucího Boha, aby Vám daroval všechnu milost, sílu a moudrost i další dary nezbytné k plnění tak velikého úkolu.
Svěřujeme se do ochrany Matky Boží a prosíme o Vaše apoštolské požehnání.
 
Jménem biskupů ČR
Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký
místopředseda České biskupské konference
 
 
 
 
  
 
  NOVÝ  PAPEŽ  
  Z  ARGENTINY  
KARDINÁL  JORGE  BORGOGLIO  
  PŘIJAL  JMÉNO  
   FRANTIŠEK   
 
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
 
 
  Volba papeže 115 kardinálů  
  v Sixtinské kapli  
  úterý 12.března 2013  
 
                                                                                                                                               
 

  PAPEŽ  BENEDIKT  XVI.  

  SE  LOUČÍ  V  CASTEL  GANDOLFU  

  28.ÚNORA 2013  

                                                                                                                                              

 

  ROZLOUČENÍ  PAPEŽE  BENEDIKTA XVI. S  VATIKÁNEM 
  A  ODLET  DO  CASTEL  GANDOLFA 
  28.ÚNORA 2013 
 
                                                                                                                                               
 
 
  ROZLOUČENÍ  KARDINÁLŮ  
  SE  SVATÝM  OTCEM  
  BENEDIKTEM XVI. - 28.ÚNORA 2013   
 
                                                                                                                                               
 
 
  POSLEDNÍ  GENERÁLNÍ  AUDIENCE  
  PAPEŽE  BENEDIKTA XVI.  
  V  ŘÍMĚ  27.ÚNORA 2013  
 
 
                                                                                                                                                                                 
 http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/156576_1732340634645_8251563_n.jpg
                                                                                                                                                                                  

                     

 
   Zemřel  P. Alois  Kotek  
 
V úterý 19. března odešel na věčnost P. Alois Kotek. Kněz, který připravoval spisy P. Antonína Šuránka do tisku. Odešel pamětník minulé doby... Pokud mu to zdraví dovolovalo, tak se každým rokem účastnil v říjnu či listopadu mše svaté v Ostrožské Lhotě, při níž se vzpomínalo na život a úmrtí P. Antonína Šuránka. S duchovním otcem se rozloučíme 25. 3. při mši svaté ve 14.30 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kojetíně.
 

                                                                                                                                                                    

 
 
  Putující  poutníci  
  z  Velehradu  na  Svatý  Antonínek  
  se  zastavili  v  novoveském  kostele  
   2.března 2013...   
 
                                                                                                                                                           
 

 

  Mimořádné přenosy k závěru pontifikátu Benedikta XVI.  

 

V posledních dvou dnech Benedikta XVI. v úřadu Vám nabídneme přímé přenosy z Vatikánu a Studio Benedikt.

Milí diváci, změnou programu zařazujeme ve středu a čtvrtek přímé přenosy týkající se závěru pontifikátu papeže Benedikta XVI.

Nabídneme Vám nejen komentované přenosy z Vatikánu, ale také Studio Benedikt, do nějž si moderátorka Stanislava Vidumská pozve zajímavé hosty. Přehled mimořádných přímých přenosů zde:

 

Středa : 27.února 2013  
10.00 - 10.30 Studio Benedikt
10.30 - 12.10 Generální audience
12.05 - 12.50 Studio Benedikt


Čtvrtek : 28.února 2013  
11.00 Rozloučení kardinálů se Svatým otcem
12.15 - 13.00 Studio Benedikt

16.00 - 16.30 Studio Benedikt
16.30 -18.30 Rozloučení Benedikta XVI. s Vatikánem a odlet do Castel Gandolfa
18.30 - 19.00 Studio Benedikt

 

  Poslední veřejné vystoupení Benedikta XVI. 

Benedikt XVI. se dnes na římské generální audienci rozloučil s věřícími celého světa. Přinášíme český překlad hlavních myšlenek jeho promluvy a texty pozdravů českým i slovenským poutníkům.

 Shrnutí katecheze při generální audienci 27. února 2013

  Drazí bratři a sestry, 

vroucně a srdečně zdravím všechny anglicky mluvící poutníky a návštěvníky, kteří sem přišli u příležitosti mé poslední generální audience. Podobně jako v případě svatého Pavla, jehož slova jsme před chvílí slyšeli, je i mé srdce naplněno vděčností Bohu, jenž neustále pečuje o svou církev a o její růst ve víře a lásce, a do této radosti a vděčnosti zahrnuji také vás všechny.

Během probíhajícího Roku víry jsme povoláni k tomu, abychom obnovili svou radostnou důvěru v to, že Pán je přítomen uprostřed našich životů i v životě církve. Osobně jsem vděčný za jeho neutuchající lásku a péči, které mi projevoval během osmi let od oné chvíle, kdy jsem přijal jeho povolání sloužit jako Petrův nástupce. Rovněž jsem hluboce vděčný za porozumění, podporu a modlitby vás všech, nejen vás přítomných zde v Římě, ale po celém světě.

Rozhodnutí, jež jsem po mnoha modlitbách učinil, je plodem poklidné důvěry v Boží vůli a v Kristovu hlubokou lásku k jeho církvi. Tuto církev budu i nadále doprovázet svými modlitbami a každého z vás také prosím, abyste se modlili za mne i za nového papeže. Ve spojení s Pannou Marií a se všemi svatými se tedy svěřme ve víře a naději Bohu, který nepřestává bdít nad našimi životy a vede církev i celý svět po cestách dějin.

S hlubokou láskou svěřuji vás všechny jeho láskyplné péči a prosím ho, aby vás posiloval v naději, jež otevírá srdce oné plnosti života, kterou jedině on může poskytnout. Vám i vašim rodinám uděluji své apoštolské požehnání.

Děkuji

 

  Zdravice českým poutníkům i ostatním věřícím v ČR  

S láskou zdravím poutníky z České republiky. Děkuji vám za vaši přítomnost a zvu vás, abyste ve světě věrně svědčili o radostné zvěsti spásy. Rád žehnám vám a vašim rodinám.
Chvála Kristu!

  Zdravice slovenským poutníkům i dalším věřícím   

S láskou vítam pútnikov zo Slovenskej republiky. Bratia a sestry, ďakujem vám za modlitby a pozornosť, ktorými ste sprevádzali moju službu Nástupcu svätého Petra a zo srdca žehnám vás i vaše rodiny vo vlasti.

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 
 
 
 
   POPELEČNÍ  STŘEDA  
  VATIKÁN  
  13.února 2013  
 
 
 
 
  Benedikt XVI. se vzdává úřadu papeže  
 
 
 
 
 
Vatikán. Benedikt XVI. se při dnešní 11.2.2013 konzistoři obrátil ke svolaným kardinálům s tímto prohlášením v latinském jazyce:
 
Drazí bratři,
 
Svolal jsem tuto konzistoř nejenom kvůli třem kanonizacím, ale také proto, abych vám oznámil rozhodnutí velké důležitosti pro život církve. Po opakovaném zpytování vlastního svědomí jsem před Bohem došel k jistotě, že moje síly z důvodu pokročilého věku již nestačí na náležité vykonávání petrovského úřadu. Jsem si dobře vědom, že tato služba svou duchovní povahou musí být konána nejenom činy a slovy, ale neméně také utrpením a modlitbou. Nicméně, v dnešním rychle se měnícím světě zmítaném záležitostmi velkého významu pro život víry je pro řízení Petrovy bárky a hlásání evangelia zapotřebí také tělesných i duševních sil, kterých mi v posledních měsících ubylo natolik, že musím uznat svoji neschopnost spravovat úřad, který mi byl svěřen. Proto s vědomím závažnosti tohoto úkonu zcela svobodně prohlašuji, že se vzdávám služby římského biskupa, nástupce svatého Petra, kterou mne pověřili kardinálové 19. dubna 2005, takže od 28. února 2013 ve 20h bude římský stolec, stolec svatého Petra uprázdněn a bude zapotřebí, aby ten, komu to přísluší, svolal konkláve, které zvolí nového papeže.
 
Drazí bratři, opravdu vám ze srdce děkuji za veškerou lásku a práci, kterou jste spolu se mnou nesli tíži mého úřadu a prosím o odpuštění za všechny své nedostatky. Nyní, svěřujeme církev svatou péči našeho Nejvyššího Pastýře, našeho Pána Ježíše Krista, a prosme jeho svatou Matku Marii, aby svou dobrotivou mateřskou přímluvou pomohla otcům kardinálům při volbě nového papeže. Pokud jde o mne, budu nadále z celého srdce chtít sloužit svým životem oddaným modlitbě svaté církvi Boží.
 
Ve Vatikánu dne 10. února 2013
 
Benedikt XVI.
 
 
Papež Benedikt XVI.
 
Papežská rezignace je vzácná
Rezignace hlavy katolické církve není běžná. Jedním z nejznámějších případů je rezignace Celestýna V. z roku 1294. Pontifikátu se vzdal po pěti měsících v úřadu. Celestýn V. vydal slavnostní dekret, který papežovi rezignaci umožňoval a následně ji sám podal. Pak žil ještě dva roky a římskokatolická církev ho svatořečila. Právě jeho dekret podle historiků rozptýlil pochybnosti o možnosti papežské rezignace.
Posledním papežem, který rezignoval, byl Řehoř XII., jenž opustil papežský stolec v roce 1415, a ukončil tak rozkol (takzvané schizma) v západní církvi, kdy si na nejvyšší úřad v církvi dělali nárok hned tři lidé.
 
Za války byl u nacistického dělostřelectva
Benedikt XVI., vlastním jménem Joseph Alois Ratzinger, se narodil 16. dubna 1927 v bavorském Marktlu na Innu.     Ve čtrnácti letech se stal členem organizace Hitlerjugend a o dva roky později byl naverbován do dělostřelectva nacistické armády. Špatné zdraví ale nedovolilo jeho plné nasazení. Ratzinger zdůrazňuje, že do Hitlerovy mládeže stejně jako do armády musel proti své vůli.
Po skončení války se už mohl věnovat studiu teologie. Po absolvování studia v Mnichově působil na několika německých univerzitách. V roce 1977 se stal arcibiskupem mnichovským a freisingským.
Do papežského úřadu byl zvolen po smrti Jana Pavla II. v dubnu 2005. Jméno Benedikt (z latinského požehnaný)        si vybral jako poctu papeže Benedikta XV. (sloužil pontifikát v době 1. světové války) a Svatého Benedikta z Nursie.
 

 

 

   VÝNOS  Z  AUKCE  POMŮŽE   
   HAITI   
 
 
   ŘEZBÁŘ  A  CHARITA  PODPOŘÍ  VZDĚLÁNÍ  NA  HAITI   
 
Je vyroben z lípy, precizně opracovaný a může dělat radost komukoliv třeba ve vinném sklepě. Rozměrově čtyřicet krát třicet centimetrů dřevěný reliéf, znázorňující tančícího šohaje ze Slovácka, chce totiž jeho autor prodat v internetové aukci. Peníze si Zdeněk Halík z Boršic u Blatnice ale nenechá, věnuje je na charitativní účely.
 
Zcela originálním způsobem se snaží Oblastní charitě Uherské Hradiště pomoc osmnáctiletý umělec z Boršic u Blatnice. Rozhodl se v internetové aukci prodat jeden ze svých originálních výtvorů. A to i přesto, že původně si tančícího slováckého šohaje vyřezal pro výzdobu svého vinného sklípku. „Moc v něm ale nesedávám, tak mě napadlo, že bych to mohl věnovat potřebným lidem, kteří nemají ani možnost takovéto věci dělat. Prostřednictvím internetu bych reliéf rád prodal za co nejvyšší částku, kterou poté předám Oblastní charitě Uherské Hradiště. Co za ty peníze pořídí, už nechám na jejím vedení,“ podotkl Zdeněk Halík, který podobným způsobem potřebným ještě nikdy nepomáhal.

Dražba se uskuteční prostřednictvím diskusního fóra webu artzh.webnode.cz ve dnech 20. až 27. ledna. „Aukci spustím již o den dříve večer a začne symbolicky na jedné koruně,“ doplnil Halík.
 
Kdo chce mít pěknou dřevořezbu a zároveň pomoct chudým dětem na Haiti, může peníze přihazovat zde
 
Celá tisková zpráva k přečtení zde.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  Průběh Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2013  

Ve dnech 18. - 25. ledna 2013 proběhne Týden modliteb za jednotu křesťanů. Přinášíme výběr z aktivit v jednotlivých diecézích ČR, které jsou připravovány při příležitosti konání této série akcí

 Olomoucká arcidiecéze 

Olomoucký světící biskup Josef Hrdlička bude slavit poutní mši svatou za jednotu křesťanů v neděli 20. ledna           od 10.00 hodin, a to ve velehradské bazilice Nanebevzetí Panny Marie.

 Brněnská diecéze    

Bohoslužbu za jednotu křesťanů bude v neděli 20. ledna 2013 od 9.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně celebrovat kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla Petr Šikula.

V  kostele sv. Jakuba v Brně potom proběhne v úterý 22. ledna 2013  od 19.00 hodin  ekumenická bohoslužba slova, kterou společně připravily křesťanské církve působící v jihomoravské metropoli. Sbírka, která se během bohoslužby uskuteční, bude  věnována na projekt Oblastní charity Brno  "Noclehárna pro lidi bez domova".

 

Již od roku 1968 je připravován materiál pro Týdnen modliteb za jednotu křesťanů. K dispozici zde

Tématem letošního modlitebního týdne
je následující výrok z Písma:

„Jak předstoupím před Hospodina? S čím se mám sklonit před Bohem na výšině? Mohu před něj předstoupit               s oběťmi zápalnými, s ročními býčky? Cožpak má Hospodin zalíbení v tisících beranů, v deseti tisících potoků oleje? Což smím dát za svou nevěrnost svého prvorozence, v oběť za svůj hřích plod svého lůna?“ Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem“ (Mi 6,6-8).      
 
 
   VZPOMÍNKA  
  NA  
  P. JOSEFA  BOTKA  
  14.LEDNA 2013 
 
 
P. Josef Botek se narodil   14.ledna 1948 ve Velkých Losinách.
Na kněze byl vysvěcen 26.června 1976 v katedrále svatého Václava v Olomouci. Primiční mši svatou sloužil 10.července 1976 v místním kostele svatého Václava v Ostr. Nové Vsi.
 
Působil jako kaplan v Přerově 1976 až 1977 a v Kyjově působil v roce 1978. Samostatně působil jako administrátor v Mistříně od roku 1978 až do roku 1991 a součastně působil jako místoděkan děkanátu Kyjov. Poté jako farář ve Stříteži nad Ludinou a exkurendo administrátor v Jindřichově u Hranic, v Partutovicích  a  Potštátě  ( červenec 1991) a ve Velkém Týnci od 1.srpna 1991 do července 1998. Od srpna 1998 byl uvolněn ke službě v brněnské diecézi.                         
 
Od 1.července 2001 byl kaplanem doma v Ostrožské Nové Vsi. Z důvodu nemoci nastoupil 1.července 2004 zdravotní dovolenou.  Bydlel vedle fary na provozovnách, měl tam byt. Od 1.března 2005 již pobýval v Domově pokojného stáří v Boršicích u Buchlovic.
V neděli 13.ledna 2008  oslavíl 60.let mší  svatou  v  novoveském  kostele.
 Zemřel v nemocnici ve čtvrtek 11.prosince 2008.
 
 
 
  TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA   
   BYLA V  NAŠÍ  OBCI   
  V  SOBOTU  5.LEDNA 2013  
 
  Koledníčci vybrali v Ostrožské Nové Vsi - 65 770 Kč.  (14 pokladniček), 
což je ve srovnání s loňskem více o sedm tisíc korun.
Výnos Tříkrálové sbírky na Uherskohradišťsku tak činí 2 004 815,00 korun
 z 377 pokladniček.
 
                                                                             
                                  VÍCE  FOTEK -  http://farnostonves.rajce.idnes.cz/Trikralova_sbirka_v_Ostr._Nove_Vsi_-_5.ledna_2013/
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     
  Betlémské světlo 2012  
                                                  
  

 

 

TOPlist